Norge

Over 1100 rettssaker utsatt med korona-epidemien

Saker hoper seg opp i domstolene. Ifølge Domstoladministrasjonen er det store forskjeller i hvor mye de ulike domstolene har klart å gjennomføre.

I Bergen tinghus gikk aktiviteten merkbart ned i ukene etter koronautbruddet. Fra denne måneden av regner tingretten med å kunne avvikle flere saker. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

(Bergens Tidende): Små rettssaler, trange korridorer og sviktende teknikk under fjernmøter.

Det er blant faktorene sorenskriver Arne Henriksen trekker frem til BT for å forklare korona-opphopningen av saker i Bergen tingrett. Tall fra Henriksen viser at de ved utgangen av april hadde utsatt nær 200 rettssaker:

Les hele saken med abonnement