Vil ha åpenhet om svakhetene rundt F-35 kampflyene

Rødt krever en ugradert rapport om svakhetene ved støtteapparatet for Norges nye kampfly F-35.

Norske F-35 på Ørland flystasjon

Riksrevisjonen har undersøkt hvordan det står til med støttefunksjonene rundt de nye norske kampflyene. Flyenes kampkraft, eller operative evne, avgjøres ikke bare av flyets egne kvaliteter, men av apparatet med teknikere, vedlikeholdere, sikkerhet ved basene og flere andre forhold.

I mai i fjor kom Riksrevisjonen i en rapport med til dels sterk kritikk av støttefunksjonene rundt F-35. Men Forsvarsdepartementet ønsket ikke å offentliggjøre kritikken. I ettertid har Stortingets kontroll og konstitusjonskomité behandlet rapporten, og laget en innstilling om den.

Mandag stemte Stortinget over innstillingen, stadig uten at offentligheten har fått noe innblikk i kritikken fra Riksrevisjonen.

– Vi skal stemme over en hemmelig innstilling, om en hemmelig rapport i en hemmelig debatt med et hemmelig avstemningsresultat. Jeg tror det er historisk i Norge, uttalte partileder Bjørnar Moxnes til Dagbladet.

Nå varsler partiet gjennom Aftenposten at de krever en ugradert rapport om svakhetene rundt F-35.

Flyene har samme pris som seks forsvarsbudsjetter

– Når Riksrevisjonen har gjort en undersøkelse av infrastruktur og støttefunksjoner for kampflyvåpenets operative evne, som konkluderer med alvorlig kritikk, er det etter vår mening behov for å diskutere, ytre og behandle synspunkter i åpenhet, så langt det er forsvarlig av sikkerhetsmessige hensyn, skriver Rødt i sitt forslag til Stortinget.

I sin begrunnelse minner Bjørnar Moxnes om at flyenes beregnede levetidsutgift nå i 2020 er anslått til 276 mrd. kroner, tilsvarende Norges seks siste forsvarsbudsjetter, tilsammen.

Kjøpet av F-35 legger også viktige føringer for Norges forsvars-, sikkerhets- og
utenrikspolitikk, skriver Moxnes.

Han viser også til rapporter fra amerikanske myndigheter som avdekker alvorlige mangler ved kampflyet og dets støttefunksjoner.

Konkret ber Moxnes om at regjeringen i samråd med Riksrevisjonen sikrer at det kommer en rapport der så mye informasjon som forsvarlig gjøres offentlig.