Var kritisk til sykehusplanene for Oslo. Nå blir han ny toppsjef for Oslos sykehus.

Bjørn Atle Bjørnbeth (57) tar over som administrerende direktør for Oslo universitetssykehus. Etter lang tids uro blant de ansatte og kritikk mot de nye sykehusplanene har den nye toppsjefen nok av utfordringer å ta tak i.

Bjørn Atle Bjørnbeth har tilbrakt hele sin karriere ved Oslo universitetssykehus. Det tror han er en styrke i jobben.
  • Frøydis Braathen

– Jeg er glad i dette sykehuset og vil jobbe for at det alltid skal være et godt sykehus for pasientene og et godt sted å jobbe for de ansatte. Mitt fokus vil være på pasienter, ansatte og penger. I den rekkefølgen, sier Bjørnbeth.

Bjørn Atle Bjørnbeth kommer fra stillingen som seksjonsleder ved gastro- og barnekirurgisk avdeling, hvor han tidligere også har vært avdelingsleder. Han har jobbet ved OUS helt siden 1994 og mener det kan være en styrke i jobben.

– Jeg har vært leder for gastro- og barnekirurgisk avdeling, som har virksomhet på alle de fire hovedlokalisasjonene til Oslo universitetssykehus. Det gjør at jeg kjenner kulturen på de forskjellige stedene, og jeg kjenner mange av de dyktige fagfolkene. Det tror jeg vil gjøre samarbeidet med de ansatte lettere, sier Bjørnbeth.

Les også

De ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot øverste leder

Professor: – En av Norges viktigste og vanskeligste jobber

Som leder for gastrokirurgisk avdeling var han med på å gjennomføre den store flytteprosessen i forbindelse med at avdelingens aktivitet på Aker sykehus ble lagt ned i 2010 og flyttet til Ullevål og Ahus.

Den erfaringen kan komme godt med når Bjørnbeth skal ta fatt på arbeidet med de nye sykehusene som er planlagt i Oslo. Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt, og virksomheten skal flyttes til nye sykehus på Aker og Gaustad. Planene har møtt mye kritikk, både innenfor og utenfor organisasjonen.

Da Aftenposten i fjor sommer skrev om jakten på en ny OUS-toppsjef, sa Jan Grund, tidligere planleggingssjef i Helsedirektoratet og prorektor ved Handelshøyskolen BI, at det er en av de viktigste og vanskeligste jobbene du kan ha i Norge nå. Han sa også at personen vil presses på alle bauger og kanter.

– Ansatte, eiere og styret vil at vi skal lykkes

Bjørnbeth er klar over at det er en stor oppgave han har foran seg, men mener at alle forutsetninger ligger til rette for å få det til.

– Vi skal gjennomføre den gode pasientbehandlingen vår i til dels gamle og slitte bygninger i enda noen år. Samtidig skal vi utvikle en ny organisasjon på de to nye sykehusene som skal bygges. Men både ansatte, eiere og styret vil at vi skal lykkes, sier Bjørnbeth.

Les også

Akuttleger mangler tillit til sykehusledelsen etter kritisk rapport

Han overtar som toppsjef etter at Bjørn Erikstein 1. juli fratrådte stillingen på grunn av uro og konflikt med de ansatte om planene for nye sykehus i Oslo. Bjørnbeth sier det er viktig for ham å være en samlende leder.

– Vi må sørge for at vedtaket om sykehusplanene blir forankret blant de ansatte, og for at alle bidrar og er med, sier Bjørnbeth.

– På hvilken måte vil de ansatte merke at de har fått en ny toppsjef?

– De skal ikke bare føle at de er med, men faktisk være med og ha en hånd på rattet i prosessene fremover. Vi ønsker å få frem de beste løsningene innenfor rammene som er vedtatt. Da er det nødvendig med mobilisering i alle ledd, fra ledere til ansatte, vernetjenesten og brukerne, sier Bjørnbeth.

Bjørn Atle Bjørnbeth foran Ullevål sykehus, som er vedtatt nedlagt. Nå begynner jobben med å samle ansatte om de nye sykehusplanene.

Kritiserte selv sykehusplanene

Sammen med 15 andre fageksperter ved OUS skrev han i april i fjor et debattinnlegg i Aftenposten, der de kritiserte daværende toppsjef Erikstein og skrev at de var bekymret for driften av akuttavdelingene i sykehusplanene.

Bjørnbeth sier at det er gjort en del justeringer i planene siden da, og at han nå står bak vedtakene som er gjort.

– For det første er pasientantallet ved de to akuttavdelingene ved nye Aker og Gaustad justert, noe som vil gi en bedre drift. For det andre er vedtaket gjort, og nå må vi jobbe med hvordan vi skal finne de beste løsningene, sier Bjørnbeth.

Tillitsvalgt: – Bjørnbeth er anerkjent og en dyktig leder

Aasmund Bredeli, foretakstillitsvalgt ved OUS, sier at nyheten om den nye toppsjefen er blitt godt mottatt av både ansatte og ledere.

– Bjørnbeth kjenner sykehuset godt. Han er en anerkjent fagperson og kjent som en dyktig leder i organisasjonen. Han har dermed gode forutsetninger for å gjenopprette tilliten til de ansatte og etablere gode prosesser, slik at vi kan komme videre med driftsutfordringene og videreutviklingen av sykehuset, sier Bredeli.