Norge

Folkehelseinstituttet tror det store influensautbruddet kommer til jul

Influensasesongen er i gang, men fremdeles er få blitt syke. Nå haster det for etternølerne med vaksine.

Etternølere kan fremdeles ta influensavaksine.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Foreløpig vet ikke Folkehelseinstituttet (FHI) hvilke influensavirus som vil slå til denne sesongen, men de regner med at mange nordmenn blir syke inn mot juletider og at det blir et utbrudd før jul.

Men: I år er det sendt ut nesten en million doser med influensavaksine.

Virusene rammer ulike aldersgrupper

– Vi har både influensa A og B i omløp. Vi vet ennå ikke om ett av disse virusene vil ta over og gi årets utbrudd, eller om de begge vil prege sesongen i like stor grad. Av influensa A-virusene er det H3N2-viruset som dominerer, og dette rammer voksne og eldre mer hyppig, mens influensa B-Victoria-viruset gir overvekt av tilfeller hos barn, forklarer fungerende seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI.

Les også

Antibiotikaresistens kan gjøre moderne medisin ubrukelig. Og det vil være vår egen skyld. | Ingeborg Senneset

Årets vaksine beskytter mot fire virus

Foreløpig er det influensaviruset A H3N2 som er mest i omløp og det er kjent for å gi tøffere influensasesong enn for eksempel i fjor.

– Vi kan ennå ikke si noe om hvor tøff vi tror denne sesongen vil bli. Vi må vente til utbruddsstart.

– Vet dere om årets vaksine beskytter mot årets influensavirus?

– Årets vaksine gir beskyttelse mot fire forskjellige influensavirus, mot tre tidligere år. Både influensa A H3N2 og influensa B-Victoria som sirkulerer nå, er altså dekket i vaksinen.

Seksjonslederen sier det likevel er vanskelig å si mye om effekten av vaksinen så tidlig i sesongen fordi få er blitt syke og det er lite influensa i omløp.

Flere har vaksinert seg i år

FHI har sendt ut nærmere 810.000 doser influensavaksine til pasienter som er i en av målgruppene som bør ta vaksinen.

Dette er en økning på over 13 prosent fra forrige sesong. I av august var 495.114 personer vaksinerte mot influensa.

Les også

Neste uke kommer årets influensavaksine. 1,6 millioner nordmenn bør ta den, mener Folkehelseinstituttet.

– De i målgruppen bør vaksineres snarest

Karoline Bragstad i FHI sier det begynner å haste med å få vaksinert seg, og at det beste er hvis flest mulig er vaksinert innen et par uker.

– Fra man er vaksinert og ca. ti dager etter så er man ikke beskyttet godt nok og kan likevel risikere å bli syk dersom man blir utsatt for smitte. Derfor er det fornuftig å få gjort det før det er mye smitte rundt omkring, påpeker hun.

Mildere sesong i fjor

Forrige vinters influensautbrudd var i stor grad forårsaket av influensa A (H1N1), men forekomsten av influensa A (H3N2) økte utover i sesongen. Utbruddet, som startet rundt nyttår og som var over i slutten av mars, hadde en normal varighet på 13 uker.

I overkant av 100.000 personer fikk en influensadiagnose hos fastlege eller legevakt sist sesong, noe som er lavere enn gjennomsnittet.

Men hva skal man gjøre hvis man tror man har influensa? FHI svarer greit:

 • Lytt til kroppen.
 • Du bør hvile og drikke rikelig.
 • For mange betyr det å holde sengen i noen dager.
 • Lege bør oppsøkes dersom symptomene forverres eller vedvarer i mer enn én uke.
 • Personer med annen kronisk eller langvarig sykdom kan ha behov for medisinsk behandling tidlig i sykdomsforløpet.

Ved influensa er det først og fremst aktuelt å behandle symptomene og ikke selve infeksjonen. Reseptfrie medikamenter som paracetamol eller ibuprofen virker både febernedsettende og smertestillende.

4400 influensasyke på sykehus

Anslagsvis 4400 pasienter ble innlagt på sykehus med påvist influensa sist sesong, mot rekordhøye 7600 pasienter vinteren før. I starten av sesongen hvor H1N1-virus dominerte var det fleste innlagte små barn under fem år, men da H3N2-viruset overtok utover sesongen var det flest eldre over 60 år som ble innlagt.

Les mer om

 1. Influensa
 2. Vaksine
 3. Folkehelseinstituttet
 4. Helse