Mulla Krekar pågrepet mandag – hva skjer videre?

Blir mulla Krekar (63) utlevert til Italia? Eller vil italienerne vingle frem og tilbake igjen?

mulla Krekar er dømt for terrorplanlegging i Italia. Nå kjemper han mot utlevering igjen.

Mandag kveld pågrep PST og Oslo politidistrikt mulla Krekar, også kjent under sitt egentlige navn Najmuddin Faraj Ahmad, i sitt hjem i Oslo.

Pågripelsen skjedde på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

Mandag fant en italiensk domstol Krekar skyldig i terrorplanlegging og dømte han til tolv års fengsel. Dommen er anket og er derfor ikke rettskraftig.

Les også

PST ber om fire ukers varetektsfengsling for mulla Krekar. Nå vil italienerne kreve 63-åringen utlevert./

1. Blir han varetektsfengslet?

Mulla Krekar ble fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett onsdag. Hva skal til for at Oslo tingrett mener det er hensiktsmessig å fengsle den terrortiltalte mullaen?

Vilkårene for at noen skal kunne varetektsfengsles i Norge, er at det må være skjellig grunn til å mistenke han eller henne for en straffbar handling som kan medføre fengsel i mer enn seks måneder. Det må altså være mer sannsynlig at Krekar er skyldig i tiltalen, enn det motsatte.

I tillegg til en sannsynlighetsovervekt for at Krekar har gjort det han er siktet for, må én av følgende grunner være til stede:

  • Fare for at han rømmer og/eller ikke møter til rettssaken.
  • Fare for at han kan komme til å ødelegge bevis, true vitner eller tilpasse sin egen forklaring til andres forklaringer.
  • Det er sterk fare for gjentagelse av straffbare handlinger.
  • Han ber selv om bli varetektsfengslet.

PST argumenterte onsdag for at det er fare for at Krekar vil unndra seg myndighetene.

– Vi mener det foreligger konkrete og objektive holdepunkter for at en slik fare er til stede, sa politiadvokat Line Nyvoll Nygaard, som er påtaleansvarlig for PST, til Aftenposten onsdag.

Mulla Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, mener det ikke er grunnlag for å varetektsfengsle hans klient igjen.

– PST vet at min klient aldri har forsøkt å unndra seg straffeforfølgelse. Han har stilt opp i alle rettsmøter, han har ikke reisedokumenter, i tillegg har han et utseende som vil avsløre ethvert forsøk på å rømme, sier Meling til Aftenposten.

Det er ingen fare for at mulla Krekar vil unndra seg straffeforfølgelse, mener mullaens forsvarsadvokat.
Les også

LES OGSÅ: 15 år med mulla Krekar

2. Hva skal til for at han utleveres til Italia?

Krekar ble denne uken dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging. Onsdag ble det klart at italienske myndigheter «i løpet av de kommende dagene» vil be om at mulla Krekar utleveres.

Dette har italienske myndigheter bedt om tidligere, men begjæringen ble trukket 25. november 2016. Da hadde norske domstoler fastslått at Krekar kunne utleveres til Italia.

Vilkårene for utlevering er de samme som går igjen i utleveringsavtaler verden over. Hovedpunktene er:

  • Det må være et alvorlig nok straffbart forhold
  • Forholdet må være straffbart i begge land
  • Den som utleveres må ikke settes under tiltale for annet enn det personen er utlevert for
  • Siden Krekar er straffedømt «in absentia» i Italia må han ha rett på en ny rettshøring i Italia, hvor han kan delta direkte foran domstolen.

Det er tingretten som avgjør om vilkårene for utlevering er oppfylt. Tingrettens avgjørelse vil kunne ankes på vanlig måte, potensielt helt til Høyesterett. Kommer domstolen frem til at utlevering kan skje på rettslig grunnlag, blir saken så sendt over til Justisdepartementet, som igjen vil fatte et vedtak.

– Dersom det fattes et vedtak om utlevering så kan vedtaket påklages. En eventuell klage vil bli behandlet av Kongen i statsråd. Etter dette er det ikke flere klagemuligheter, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) til Aftenposten.

mulla Krekar og hans forsvarer, advokat Brynjar Meling, under behandlingen av PSTs utleveringsbegjæring av Krekar til Italia i 2016.
Les også

mulla Krekar: En sten i skoen for tre norske regjeringer | Therese Sollien

3. Han har anket dommen – hvordan kan det påvirke utleveringen?

Brynjar Meling sa til Aftenposten tirsdag at han ikke forventet at italienerne vil komme med en ny begjæring om utlevering av mulla Krekar.

– Det er rett og slett ikke grunnlag for å opprettholde den nå. Da de valgte ikke å begjære Krekar utlevert til rettssaken, vil det være et paradoks hvis de nå vil ha ham utlevert. De får vente til det foreligger en rettskraftig dom, så får vi se om det er noe grunnlag da.

Justisministeren sier til Aftenposten at de fleste som blir utlevert på grunn av en pågående rettsprosess, blir utlevert før det foreligger en dom.

– Det er ikke uvanlig at personer blir utlevert før det foreligger en rettskraftig dom, det er mer uvanlig at de blir utlevert etter at det foreligger en dom. Det vanligste er at utlendingen blir utlevert for å delta i rettsprosessen. Grunnen til at det ikke har skjedd her, er at Krekar ikke ønsker å reise fra Norge, sier Kallmyr.

Krekar var ikke til stede under rettssaken i Italia, fordi han ikke ønsker å reise fra Norge, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr.

4. Krekar er utvist fra Norge. Kan han sendes andre steder – hvis han ikke utleveres til Italia?

Mulla Krekar har på mange måter vært en verkebyll for flere regjeringer. Gang på gang har norske myndigheter forsøkt å kaste den kontroversielle kurderen ut av landet.

Et stort problem for norske myndigheter er at mulla Krekar risikerer dødsstraff i hjemlandet Irak. I tur og orden har norske regjeringer mislykkes med å få garantier om at de ikke vil henrette Krekar dersom han sendes tilbake til hjemlandet.

Hvor ender mulla Krekar opp til slutt? Norske myndigheter har i en årrekke forsøkt å kvitte seg med 63-åringen.

Dette er et av vilkårene som må være oppfylt for å kunne utlevere Krekar til Irak.

Derfor ser Italia ut som den enkleste løsningen for norske myndigheter, hvor Krekar ikke risikerer dødsstraff.

Tirsdag kveld ble det kjent Italia vil sende Krekar ut av landet etter en eventuell soning. I et slikt scenario er det usikkert hvor han kan sendes.

– Dette ligger langt frem i tid, vi får ta problemet når det dukker opp, skriver Krekars italienske advokat Enrica Franzini i en e-post til NRK.

Kallmyr sier til NRK at dette trolig ikke vil påvirke spørsmålet om hvorvidt Norge vil utlevere Krekar til Italia, dersom det kommer en utleveringsbegjæring. Han påpeker at Italia er bundet av det samme internasjonale regelverket som Norge.