Departementet kaller jernbanetoppene inn på teppet. De må svare for buss for tog og togenes store forsinkelser.

Samferdselsministeren kaller jernbanetoppene inn til møte fredag. Der må de forklare fallet i punktlighet etter sommeren og signalfeilen Bane Nor ikke klarer å finne på Østfoldbanen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale kaller jernbanetoppene inn på teppet fredag.

Krisemøtet hos samferdselsminister Jon Georg Dale finner sted dagen før Bane Nor har varslet en sjarmoffensiv i Oslo. De har invitert til åpen dag på Oslo S, med flere konserter, omvisning i Østbanehallen og møte mellom publikum og ledere i Bane Nor.

Arrangementet er en del av året 2019 der Oslo er miljøhovedstad, og har vært planlagt siden januar.

Sjarmoffensiven faller sammen med store problemer for pendlerne rundt Oslo:

  • To uker etter at en signalfeil oppsto mellom Loenga og Bekkelaget får Vy bare kjøre på ett spor på denne strekningen.
  • Forsinkelser oppstår løpende, og en rekke avganger mellom Oslo og Ski er inntil videre innstilt, uten at Vy har satt opp busser for å erstatte togene.
  • Den 20. august kunne Aftenposten dokumentere at 2000 tog er innstilt etter at lokaltrafikken ble gjenåpnet den 5. august. Mange hundre tog opplever for tiden løpende forsinkelser på grunn av signalfeilen.

Forsinkelsene og innstillingene oppsto etter seks uker med buss for tog, der Bane Nor har fornyet og oppgradert linjene, bygget nytt og drevet vanlig vedlikehold av jernbanen.

Les også

Er det Nord-Norges jernbanetur nå? Her er argumentene for og imot.

Fra sommerens buss for tog, der Drammenbanen og Østfoldbanen begge igjen var stengt i seks uker.

Beordrer full gjennomgang av buss for tog-periodene

Samtidig får Jernbanedirektoratet i oppdrag å gå gjennom alle sider ved sommerstenging av togtrafikken, som i sommer fant sted for 11. år på rad.

Aftenposten har stilt spørsmål ved om ikke mer arbeid kunne vært utført når så mye først er stengt, mens entreprenører sier at de har ledig kapasitet. Arbeidet kunne etter entreprenørenes mening vært organisert vesentlig bedre.

I oppdragsbrevet som Jernbanedirektoratet fikk tirsdag, spørres det rett ut om ordningen slik den er praktisert faktisk kan forsvares.

I brevet får jernbanen en rekke konkrete spørsmål om hvordan den utnytter stengeperioden, i tillegg til en rekke andre spørsmål:

  • Hva vil være konsekvensen av kortere perioder med stenging?
  • Hva er erfaringene med buss for tog?
  • Hvilke forberedelsenr gjøres før man stenger og starter opp igjen?
  • Hva er de faktiske konsekvensene for personer og gods?
  • Lønner det seg faktisk å håndtere vedlikeholdet slik man gjør et i dag, rent økonomisk?

Rapporten skal være levert innen 10. september.

Dette skal de svare på fredag

Men først: Klokken 13 fredag møter topper fra Jernbanedirektoratet, Bane Nor og Vy hos samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dette står det i innkallingen:

«Vi ber om at Jernbanedirektoratet senest torsdag 29. august redegjør skriftlig for omfanget av de problemene som har vist seg, hvilke konsekvenser dette har hatt for de reisende og hvordan dette er blitt avhjulpet, samt hvilke kortsiktige og langsiktige tiltak direktoratet har satt i gang for å forebygge at slike forhold igjen oppstår. Departementet ber også om en kort orientering om hvordan avvikene er blitt formidlet overfor de reisende i denne perioden.»

Samferdselsdepartementet er i ferd med å miste tålmodigheten med problemene i lokaltogtrafikken rundt Oslo, sier statssekretær Anders B. Werp (H).

– Ser svært alvorlig på situasjonen

– Vi ser svært alvorlig på situasjonen i dag, og dette understreker hvorfor vi nå vil ha en grundig vurdering og gjennomgang av måten vedlikeholdsarbeidet skjer på, sier statssekretær Anders B. Werp (H) i departementet til Aftenposten.

– Dette har med tillit til jernbanen som utøver av kollektivtransport å gjøre. Vi er utålmodige og ønsker oss ut av dagens situasjon.

Werp påpeker at behovet for en gjennomgang er forsterket av at punktligheten har falt etter buss for tog-periodene i flere år.

– Ja, det er behov for en innkjøringsperiode, men nå er vi på tredje uken, sier Werp.

– Burde ikke alt være innkjørt før man inviterer passasjerene tilbake til togene?

– Det kan du si. Det er naturlig å se på også dette.

– Ber dere nå om daglige rapporter om situasjonen på jernbanen?

– Ja, vi får slike rapporter daglig.

Vy har valgt å la være å erstatte alle avgangene som innstilles med busser. Det ønsker også statssekretæren å høre mer om.

– Det er veldig naturlig at Vy redegjør akkurat for dette punktet på fredag. Det er kundenes perspektiv vi i departementet er opptatt av.

Fra Aftenpostens helikoptertur langs jernbanesporene som i sommer igjen var stengt for togtrafikk. Her fra arbeid sør for Ski.

Tirsdag opplevde passasjerer på Østfoldbanen at toget kjørte forbi, fordi det var smekk fullt, igjen fordi en tidligere avgang var innstilt.

– Er departementet klar over at linjene rundt Oslo sliter med større problemer enn den enkelte signalfeilen?

– Det er nettopp dette vi ber om en eksakt og detaljert oversikt over. Dette skal Jernbanedirektoratet gjøre, innen torsdag før møtet.

– Kan dere som eiere av Bane Nor og Vy og overordnet Jernbanedirektoratet akseptere dagens situasjon?

– Som sagt, vi ser svært alvorlig på dette.

– Hvilke reaksjonsmuligheter åpner dagens jernbaneorganisering for?

– Det er flere muligheter, men jeg vil ikke forskuttere noe før vi får oversikten.

– Det var jo nettopp et argument dere brukte for jernbanereformen, at ansvaret nå skulle være klarere?

– Det er helt riktig. Reformen var et viktig argument for å synliggjøre ansvarsforholdene.

– Til helgen har Bane Nor invitert til sjarmoffensiv med åpen dag på Oslo S. Er timingen her god?

– La oss si det slik, jeg vil høre hva som blir sagt på fredag før jeg svarer på det, sier Werp.

Direktoratet: Bare foreløpig rapport 10. september

Onsdag morgen bekreftet Jernbanedirektoratet på egne hjemmesider at de har fått i oppdrag å evaluere sommerstengte baner.

Direktoratet presiserer at det er en fremdriftsplan for en slik utredning som de skal være ferdig med innen 10. september.