Norge

Avinor-sjef mener Regjeringen regner feil om kampflybase

Forsvaret vil selge Bodø hovedflyplass for en halv milliard  kroner. Avinor: Verdien er lik null. Det er full strid om Regjeringens regnestykke for ny kampflybase.

Et F-16-fly stasjonert på Bodø hovedflystasjon. Forsvarssjef Harald Sunde ønsker å flytte neste generasjons kampfly - F-35 - til Ørland. FOTO: SCANPIX

 • Lars Inge Staveland

Avinor mener det faglige grunnlaget for å legge ned Bodø hovedflystasjon er feilaktig.

I november anbefalte Forsvarssjef Harald Sunde at Norges nye kampflybase blir lagt til Ørland i Trøndelag, og at Bodø hovedflystasjon blir lagt ned.

Forsvarsminister Espen Barth Eide sender sin innstilling til Stortinget i vår, før endelig beslutning fattes. Det ligger an til å bli den heteste lokaliseringsstriden i Forsvaret i 2012, med konsekvenser for tusenvis av ansatte.

Den nye basen skal stå klart i 2021, når de fleste F-35-flyene etter planen skal være operative og F-16-flåten skal pensjoneres.

Nå går statlige Avinor kraftig ut mot regnestykket som ligger til grunn for nedleggelsen av Bodø hovedflystasjon, som de driver sammen med Forsvaret.

Mangler beslutningsgrunnlag

Selv om Forsvarsdepartementet ikke har konkludert, redegjør de for de forskjellige alternativene i en egen rapport.

Det er spesielt to punkter som trekkes frem i høringsuttalelsen.

 • Forsvaret regner å kunne selge dagens kampflybase i Bodø for opptil en halv milliard kroner. Avinor, som da vil være kjøper, anslår at verdien er lik null.
 • Forsvaret har ikke tallfestet kostnader for å rydde opp etter driften ved Bodø hovedflystasjon.
  — Vi ønsker at beslutningstakerne skal få et så godt beslutningsgrunnlag som overhodet mulig. Vi kan ikke se at det foreligger her, sier konsernsjef i Avinor Dag Falk-Petersen til Aftenposten.no.

Mener området er null verdt

Dersom Forsvaret forlater Bodø hovedflystasjon er det Avinor som vil stå tilbake som drifter. Materialet som Avinor da overtar, har en verdi på 441 millioner kroner, ifølge Forsvarsdepartementet.

Det reagerer Falk-Pedersen på.

— Vi mener det er helt urimelig å anta at vi skal betale bortimot halv milliard for dette. Vi har for det første en hevd på bruk allerede. I tillegg er tilstanden på det vi får såpass dårlig, at det vil være helt urimelig å betale et slikt beløp, sier han.

I høringsuttalelsen skriver Avinor: «Avinor anser at verdi/salgssum må kunne sette nær null».

Ryddejobb venter

I dag er to av Forsvarets tre kampflyskvadroner lokalisert i Bodø. Herfra står norske fly klare til å rykke ut for å forsvare Norges suverenitet på 15 minutters varsel.

Til F-16-flåten er det bygget 72 såkalte shelters, bombesikre hangarer som skal beskytte flyene i tilfelle angrep.

Dersom Forsvaret skal forlate stedet, må restene etter 60 års forsvarshistorie med kampflybase i Bodø ryddes bort.

Avinor reagerer på at ikke Forsvaret sier noe om kostnadene.

— Det er et nedfelt prinsipp i samfunnet at forurenser betaler. Det gjelder både i grunnen under basen og i de anleggene som ligger der. Alt som vi skal ta over, må være renset. Det er vi veldig tydelig på. Men her har ikke Forsvaret satt noe tall, sier Falk-Petersen.

KRITISK: Avinor-sjef Dag Falk-Petersen FOTO: Lars Inge Staveland

— Må avklares før Stortinget skal ta beslutning

Han mener dette må avklares før Stortinget skal fatte en beslutning, og reagerer på at det ikke er tatt med.

— Det synes vi er litt forunderlig. Det er en så viktig del at det må avklares. Vi mener dette er en viktig del av beslutningsgrunnlaget for Stortinget, sier han.

Dersom man legger anslagene for Avinor til grunn, vil det blir langt dyrere å legge ned Bodø hovedflystasjon.

I tillegg understreker at Avinor uansett må oppgradere eller bygge ny flystripe i Bodø, noe som også vil påvirke det samfunnsøkonomiske regnskapet.

- Tar ikke side

- Du er selv tidligere F16-pilot, og har vært stasjonert i Bodø. Nå sier Avinor at besparelsen ved å legge ned Bodø hovedflystasjon bygger på feilaktige opplysninger. Frykter du at Avinors syn blir tatt til inntekt som dem som vil opprettholde Bodø hovedflystasjon?

— Jeg har vært jagerpilot, og vært 11 år i Forsvaret. I fire år fløy jeg F-16, og jeg har operert i fem år fra Bodø.

— Hvorvidt de velger Bodø, Ørland eller Evenes ligger ikke til oss å avgjøre. Men vi mener det er helt essensielt at alle forhold rundt ny kampflybase er helt klare når man fatter en slik beslutning. For oss er det konsekvenser for Avinor og sivil luftfart som er avgjørende. Etter vårt syn kan jeg ikke se at man på dette tidspunkt har redegjort godt nok, sier Falk-Petersen.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere denne saken nå.

 1. Les også

  Mener Regjeringen rapporterer om for lav flyaktivitet i nord

 2. Les også

  F-35 kan fortsatt havne i Bodø

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Derfor risikerer milliardinvesteringen F-35 å bli stående i plasttelt

 2. NORGE

  Kampflyregningen har økt med 16 milliarder kroner

 3. NORGE

  Vil ha åpenhet om svakhetene rundt F-35 kampflyene

 4. DEBATT

  En tredje rullebane på Gardermoen øker Oslos største miljøproblem | Didrik Hvoslef-Eide

 5. NORGE

  Turbulens er foreløpig siste argument i kampen for å beholde Andøya

 6. NORGE

  Nytt regnestykke støtter nedleggelse av Andøya