Norge

Klomsæt får ikke fortsette som bistandsadvokat

Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra Sigurd Klomsæt. Han får dermed ikke fortsette som bistandsadvokat i terrorsaken.

Sigurd Klomsæt får ikke fortsette som bistandsadvokat i terrorsaken, har Borgarting lagmannsrett bestemt. Foto: Scanpix

 • Ntb

Det var Klomsæts klient ved sine verger somanket beslutningen fra Oslo tingrett om å trekke tilbake oppnevningen avKlomsæt som bistandsadvokat. Årsaken var at politiet hadde sporetpresselekkasjer fra etterforskningsmaterialet til dokumenter som bare advokatenhadde fått.

– Lagmannsretten er ikke i tvil om at deaktuelle lekkasjene stammer fra advokat Klomsæts kontor, står det i kjennelsenfra lagmannsretten.

Ingen feilvurdering

Detvar særlig nye bilder av Anders Behring Breivik fotografert på Utøya om kveldenetter massakren 22. juli som vakte oppsikt og som politiet på forhånd haddeutstyrt med unike opplysninger som bare Klomsæts versjon hadde. Retten visertil hensynet til etterlatte og til at etterforskningen er blitt skadelidendesom følge av lekkasjene.

Lagmannsretten peker også på at lekkasjeneikke er skjedd som følge av et øyeblikks feilvurdering, men at det er noe somer planlagt over tid. Domstolen mener advokaten har overtrådtadvokatforskriften og Advokatforeningens retningslinjer for bistandsadvokater.

– Som tingretten peker lagmannsretten på atadvokat Klomsæt, som tidligere har vært beskyldt for lekkasjer, burde væresærlig oppmerksom på problemstillingen og spesielt i en sak av denne karakter,står det lenger ut i avgjørelsen.

Må finne ny

Detre dommerne i lagmannsretten vurderte spesielt ønsket til Klomsæts klient somhar uttrykt at han ønsker advokaten til å representere saken for ham. Den 16 årgamle sørlandsgutten er blant de overlevende fra Utøya 22. juli.

Lagmannsretten konkluderer imidlertid med atdet ikke er tilrådelig at Klomsæt fortsetter som bistandsadvokat og anbefalerderfor klienten og vergene til å lete etter en ny advokat.

– Det er fremdeles fire uker tilhovedforhandling i saken er berammet. Det gjelder en sak med svært mangefornærmede hvor mange bistandsadvokater er engasjert. Det skulle således ikkevære vanskelig å engasjere en ny bistandsadvokat som allerede kjenner saken ogsom kan påta seg oppdraget, skriver dommerne i den enstemmige kjennelsen.

Etter at kjennelsen ble offentlig onsdagettermiddag har Klomsæts klient 14 dager på å anke avgjørelsen til Høyesterett.

 1. Les også

  Klomsæts oppnevning som bistandsadvokat tilbakekalles

 2. Les også

  Ber tingretten undersøke Klomsæt-beslag

 3. Les også

  Politiet mener Klomsæt står bak Utøya-lekkasjene

Les mer om

 1. 22. juli

Relevante artikler

 1. NORGE

  Forsvareren forventer at Tom Hagen løslates fredag

 2. NORGE

  Advokat Sigurd Klomsæt felt for brudd på god advokatskikk

 3. KULTUR

  AUF og staten fikk medhold i retten - byggeprosjektet på Utøykaia kan fortsette inntil videre

 4. NORGE

  Retten stopper bygging av Utøya-minnested

 5. NORGE

  Hulback-saken: Jurister reagerer med tvil og overraskelse

 6. NORGE

  Askim-drapet: – Ble drept mens han grillet