Politimesteren i Finnmark etterforskes for korrupsjon

Spesialenheten for politisaker etterforsker politimester Ellen Katrine Hætta i Finnmark for blant annet korrupsjon. Hun avviser anklagene.

Politimesteren i Finnmark avviser at hun har blandet politidistriktets økonomi med sin egen.

Ifølge iFinnmark er årsaken et angivelig kjøp av snøscootere til Øst-Finnmark politidistrikt fra hennes ektemann.

«Jeg vil orientere dere om en ubehagelig sak som angår meg personlig. Det er kommet et anonymt varsel om meg via varslingskanalen til justissektoren, som håndteres av Ernst & Young. Politidirektoratet har meldt saken videre til Spesialenheten, som har åpnet etterforskning», skriver Hætta på Facebook, ifølge Altaposten.

– Sammenblanding

Varselet handler om korrupsjon og sammenblanding av politidistriktets og Hættas private økonomi.

– Konkret hevdes det at jeg har hatt økonomiske fordeler ved kjøp av privat bil, og at politidistriktet har kjøpt snøscootere av min mann, skriver Hætta på Facebook.

Hun avviser dette og skriver videre at hennes private bil ble kjøpt av en privatperson før hun ble politimester, og at snøscooterne det er snakk om, ble kjøpt etter en anskaffelsesprosess som skjedde flere år etter at mannen hadde sluttet i snøscooterbransjen.

– Anklagen er falsk

– Jeg opplever beskyldningene og prosessen som veldig belastende og ubehagelig. Anklagen er falsk, og det er vanskelig å forstå den som noe annet enn et ønske om å ramme politidistriktet og meg personlig. Ledere i politidistriktet ble orientert om saken på forrige ledermøte i mars, og alle ansatte er orientert i form av blogginnlegg fra meg i dag, skriver Hætta videre.

Hun vil ikke spekulere på hvem som står bak.

Spesialenheten for politisaker bekrefter overfor NTB at de etterforsker saken.

– Det jeg kan bekrefte, er at vi har fått et saksforhold inn hos oss som vi har registrert som en anmeldelse, og at dette gjelder Finnmark politidistrikt og innkjøp av kjøretøy, sier Halvor Hjelm-Hansen, leder av etterforskningsavdeling Midt-Norge og Nord-Norge i Spesialenheten for politisaker.

Han vil ikke svare på om politimester Hætta har fått status som mistenkt eller siktet i saken.

– Jeg kan ikke gi noen nærmere opplysninger, sier Hjelm-Hansen.