Norge

Finner ikke Treholt-dom

Dommen i Treholt-saken ble trolig ikke undertegnet av dommerne.

Verken lagmannsretten eller Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har klart å finne en gyldig, underskrevet dom i spionsaken. Dersom dommen ikke er underskrevet av dommerne, er den formelt sett ikke gyldig.

Arne Treholt, som i 1985 ble dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen, har hele tiden hevdet at han er uskyldig, og kjemper for at saken skal gjenopptas. Treholts advokat, Harald Stabell, sier til NRK at dersom dommen ikke er underskrevet, kan det styrke en gjenopptagelsessak.

Det samme mener jusprofessor Ståle Eskeland, en av Norges fremste eksperter på strafferett.

— Dette er en alvorlig formell feil som kan åpne for gjenopptakelse, sier Eskeland.

Les også

  1. Den opprinnelige Treholt-dommen funnet

  2. Treholts siste sjanse

  3. Vil gi Treholt ny sjanse

Spiondømte Arne Treholt.