Norge

Får forme en ny arena

Friluftsbarnehagene er et såpass nytt fenomen at de mannlige førskolelærerne har rikelig anledning til å forme jobben slik de ønsker.

 • Einar Welle

— Mennene som arbeider i friluftsbarnehagene føler at de er med på å skape en ny arena, sier høyskolelektor Kari Emilsen.Sammen med kollega Olav Bjarne Lysklett ved Dronning Mauds Minne høgskole for førskolelærerutdanning i Trondheim har hun de siste to årene arbeidet med et forskningsprosjekt om "menn i natur- og friluftsbarnehager". De to konkluderer med at mange mannlige førskolelærere velger å arbeide i denne typen barnehager fordi det er en arena som ikke er like preget av kvinnekulturen som de ordinære barnehagene.- Disse mennene mener selv at natur- og friluftsbarnehager er en arena som de kan være med på å utforme på egne premisser. Og i tillegg: De mener at å jobbe i en friluftsbarnehage gir en annen status for menn, enn jobb i ordinære barnehager, oppsummerer de to i sin arbeidsrapport.

Stor motivasjon.

På barnehagenes vegne er det, ifølge de to høyskolelektorene, grunn til å omfavne det som har skjedd. Mennene som begynner i friluftsbarnehagene er svært motiverte for jobben.- De har en bevisst holdning til jobben og hvorfor de arbeider som førskolelærere. De har så lyst til å videreføre det de liker og kan til barna i barnehagen, sier Kari Emilsen.Det er også et annet trekk som kjennetegner mennene i friluftsbarnehagene: De er glade i å være ute i skog og mark. Mange er typiske friluftsmennesker, som med en slik jobb kan få gjøre noe av det de liker aller best.- Menn synes det er litt kult å få drive med fritidsaktiviteter på jobben, tror Emilsen.

Mannsnisje?

Undersøkelsen avdekket også at noen av mennene i friluftsbarnehagene ser på denne typen barnehager nærmest som sin nisje. Flere friluftsbarnehager kan derfor være ett av tiltakene for å få opp mannsandelen i barnehagene.- De fanger opp en del menn som ellers ikke ville ha arbeidet i en barnehage, mener Emilsen og Lysklett.Friluftsbarnehagenes mannlige innslag kan også bli et konkurransefortrinn. Med tilnærmet full barnehagedekning - slik Regjeringen har lovet - blir det ikke lenger bare viktig å få en barnehageplass, men også å få den ønskede barnehageplassen.- Frem til nå har foreldre vært sjeleglade for å få barnehageplass, men med full dekning tror jeg barnehagene er nødt til å profilere seg på en annen måte. Og jeg tror natur- og friluftsbarnehager vil hevde seg bra, sier Olav Bjarne Lysklett.

 1. Les også

  Menn vil jobbe i naturbarnehager

Høyskolelektorene Kari Emilsen og Olav Bjarne Lysklett gir følgende attest til mennene i friluftsbarnehagene: - De brenner for jobben sin, og de er overbevist om at dette barnehagetilbudet er bra i forhold til ting som motorikk, glede over mestring og kunnskaper om natur. ARNFINN MAUREN

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. SID

  Det må være grenser for hvor mye penger man skal bruke på barnefamilier

 2. FAMILIE OG OPPVEKST

  Barnehager som denne skaper skoleflinke barn

 3. OSLOBY

  Eiere av private barnehager: - Tragisk at Oslo kommune vil stoppe oss

 4. FAMILIE OG OPPVEKST

  Spanske og britiske pedagoger besøkte norsk barnehage: Dette ble de mest overrasket over

 5. FAMILIE OG OPPVEKST

  20 sanger går igjen i norske barnehager. Flesteparten er laget før 1960.

 6. NORGE

  Spekter-direktørens deltids-utspill skaper reaksjoner: – Kjenner ingen som jobber deltid for å få tid til å shoppe