PST-sjef: Mange radikaliserte i Norge som er villige til å bruke vold

PST-sjefen vil ikke si hvor mange personer som er tilknyttet det ekstreme islamistiske miljøet terrorsiktede skal være en del av. Men bekrefter at slike personer befinner seg flere steder i Norge.

To personer ble drept i angrepet som Politiet mener en radikalisert islamist står bak. PST sier mannen er tilknyttet et radikalt miljø i Norge, men vil ikke si hvor mange personer som er tilknyttet miljøet.

Zaniar Matapour (42) er siktet for å ha skutt og drept to personer i Oslo natt til lørdag. PST etterforsker saken som terror. Mannen var tilknyttet et nettverk av radikaliserte islamister, bekrefter fungerende PST-sjef Roger Berg.

PST var i samtaler med Matapour senest i mai. Der skal de ha vurdert voldsintensjonen hans, etter at 42-åringen hadde vært til stede på flere SIAN-demonstrasjoner.

Berg sier det er for tidlig å si om skytingen i Oslo var hatkriminalitet. Hverken PST eller Oslo-politiet vet heller ikke sikkert om Matapour var ideologisk, religiøst eller politisk motivert.

– Vi har kjent ham siden 2015 med bekymring for at han er tilknyttet et ekstremt islamistisk miljø, sier Berg.

Fungerende PST-sjef Roger Berg.

Ulike nivåer av radikalisering

På spørsmål fra Aftenposten om hvor stort miljøet er og hvor mange personer som tar del i det, svarer PST-sjefen:

– Jeg vil ikke gi noe eksakt tall på det. Noe sympatiserer, noen har sterkere sympatier. Det er ulike nivåer i radikaliseringsprosessen.

– Hvor i Norge befinner disse miljøene seg?

– De fleste befinner seg i Oslo, men vi har også utover i landet miljøer vi vurderer som ekstreme islamister.

Berg sier at PST ikke har hatt konkret kjennskap til oppfordringer om terrorhandlinger mot homofile i Norge.

– Dersom vi hadde hatt det, ville vi iverksatt tiltak, sier han.

Oslo-politiet har også vært klar over PSTs samtale med siktede i mai. Det sier politiadvokat Børge Enoksen til Aftenposten. Oslo politidistrikt og PST har hatt kontakt i den forbindelse.

Les også

PST: – Vi vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling

Knyttes til IS-sympatisører

PST bekrefter overfor Aftenposten at miljøet siktede skal være tilknyttet, tidligere har vært omtalt i offentligheten. Men de vil ikke kommentere konkret hvilke det er snakk om.

– Det har jo vært fokus på dette tidligere, og enkelte miljøer som har stått frem. Uten at de har gjort noe ulovlig. Men de har markert seg, og er blitt lagt merke til, sier Berg til Aftenposten.

PST-sjefen knytter imidlertid miljøet til IS-sympatisører som reiste ut av Norge for å delta i Syria-krigen.

Ifølge VG ble gjerningspersonen tidligere stoppet i en bil med Arfan Bhatti. Han er kjent som en ledende figur for bevegelsen Profetens Umma, som rekrutterte en rekke nordmenn til å krige for IS i Syria. Tidligere i juni la Bhatti ut sitater om drap av homofile på Facebook. Dette ble først omtalt av NRK.

– Vi har hatt god oppfølging etter alle disse fremmedkrigerne som har dratt ut. Noen er ute av miljøene. Det har vært relativt rolig i disse miljøene, sier Berg til Aftenposten.

Han legger til:

– Men vi har personer, og mange personer ikke bare i Oslo, men andre steder, som sympatiserer med IS og mener at vold er legitimt for å nå deres mål. Vi har fulgt med på dette i flere år nå.

Ikke ulovlig

PST vil ikke si hvor mange personer som er tilknyttet miljøet, men sier samtidig:

– Det er mange personer som har en ekstrem tilnærming, og sånn sett er villig til å bruke vold for å oppnå sine ideologiske, religiøse eller politiske mål, sier Berg.

Men å tenke disse tankene, er ikke ulovlig i seg selv, legger han til. Det er først når personer gjør alvor av tankene sine at loven brytes.

42 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

Følger med på miljøet nå

PST-sjefen ønsker ikke å utdype hvilke konkrete tiltak som blir satt inn mot miljøet siktede skal ha vært tilknyttet. Imidlertid bekrefter han:

– I og med at vi går ut og varsler om at det er en uavklart terrorsituasjon, er det naturlig at vi iverksetter tiltak.

– Betyr det at dere mener disse miljøene utgjør en fare for nordmenn i dag?

– Det er for tidlig å si. Vi har hatt en mindre bekymring for miljøene. Når denne hendelsen kommer, må vi se totalvurderingen vår i lys av den, for å se om det er grunn til å være mer bekymret.

Vil evaluere seg selv

For snaut en uke siden nedjusterte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) terrortrusselen fra ekstrem islamisme.

På spørsmål om PST mener nedjusteringen av terrortrusselen står seg, svarer Berg:

– Det er for tidlig å si. Det må vi ta en totalvurdering på i ettertid.

Berg legger til:

– Men hvis det var en enkeltperson som gjorde dette, gir ikke det grunnlag for å heve trusselnivå eller heve grunnlaget.

– Vil dere evaluere egen innsats knyttet denne enkeltpersonen i ettertid?

– Det vil vi helt sikkert. Hver gang vi får denne typen henvendelser om enkeltpersoner, så er det naturlig for oss å se om det er noe vi kunne gjort annerledes. Om det er noe vi burde gjort mer av eller noe vi burde vurdert annerledes. Det er viktig at vi alltid ser i bakspeilet.

– Men nå ser vi fremover og forsøker å se om det er andre som planlegger, eller har motivasjoner til å gjøre noe tilsvarende.