Vestfoldbanen åpner igjen – men full drift først høsten 2022

Bane Nor har fortsatt ikke funnet årsaken til at det oppsto branner på Vestfoldbanen i sommer. Likevel settes trafikken i gang igjen mandag.

Kråken var sjanseløs da den landet forkjært på en strømledning ved Sandefjord stasjon. I ettertid har Bane Nor konkludert med at kråken forårsaket en kortslutning. Kråken var likevel ikke årsak til brannene som oppsto på Vestfoldbanen i sommer.

Den 27. juli oppsto en brann ved Sandefjord stasjon på Vestfoldbanen. Brannen førte til store ødeleggelser på jernbaneanlegg ved stasjonen og videre langs jernbanelinjen.

Som Aftenposten tidligere har omtalt var det etter alt å dømme en kråke som denne dagen forårsaket en kortslutning ved Sandefjord stasjon.

Et eget beskyttelsesvern skulle ha sørget for at kortslutningen ikke fikk noen konsekvenser for togdriften. Men vernet slo ikke inn. Dermed ble strømmen til togene stående på, og ødeleggende branner oppsto.

Nå skriver Bane Nor på sine hjemmesider at brannen i sikringsanlegget på Sandefjord stasjon slo ut store deler av sikkerhetstiltakene og de tekniske løsningene på Vestfoldbanen.

«Hele anlegget ble fullstendig utbrent og ødelagt. Etter to måneders arbeid har vi nå byttet alt sikkerhetskritisk utstyr, og et midlertidig sikringsanlegg er på plass,» skriver selskapet.

Men til Aftenposten bekrefter Bane Nor at de ikke har funnet årsaken til at vernet ikke slo inn. Linjen åpnes på tross av dette.

Dette er ett av de første bildene av brannen som startet ved Sandefjord stasjon tirsdag 27. juli. Bildet viser intensiteten i brannen og formidler at den har med elektrisitet å gjøre.

Full drift igjen først høsten 2022

Ifølge konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne, blir det gjenåpning av Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Skien med begrenset trafikk. Det blir færre tog i rushtiden, morgen og ettermiddag, trolig helt frem til høsten 2022.

Dette skyldes at kun ett spor kan brukes på Sandefjord stasjon.

– Skadeomfanget er stort og komplisert, og signalanlegget må bygges på nytt. Neste sommer er et komplett anlegg på plass igjen. Vi planlegger å gjenåpne for full drift i løpet av høsten 2022, uttaler Sverre Kjenne.

Det blir inntil videre også flere endringer på Sandefjord stasjon, for passasjerer og bilister.

Fant reservedeler på museum

Sandefjords Blad har omtalt at Bane Nor har måttet henvende seg til et jernbanemuseum for å skaffe reservedeler til anlegget ved Sandefjord stasjon.

Ifølge selskapet er dette deler som er tatt ut av produksjon.

- Det er ikke et veldig stort problem at delene ikke produseres lenger. Det er noen kritiske komponenter som vi er avhengig av, og da må vi henvende oss til museer og nedlagte anlegg som har reservedeler, uttaler selskapet.

Bommer og lysanlegg satt ut av spill

Ifølge Sverre Kjenne ble bommer og lysanlegg ved enkelte planoverganger på Vestfoldbanen satt ut av spill under brannene.

Fortsatt jobbes det med å skaffe nye deler og skifte ut skadede komponenter.

– Signalanlegget i Sandefjord kan ikke bygges opp slik det var før. Det finnes ikke reservedeler nok til et anlegg fra 50-tallet. Derfor bygger vi et helt nytt i rekordfart, opplyser Kjenne.

Midlertidige løsninger innebærer også at bommene på Sandefjord planovergang vil ligge nede lenger enn normalt.

– Vi ber om at de som skal krysse planovergangen, enten det er med bil, sykkel eller gående, ikke tar noen sjanser, sier Kjenne.

Heller ikke Havarikommisjonen

I tillegg til Bane Nor undersøker Havarikommisjonen årsaken til brannene. Heller ikke de har frem til nå funnet en forklaring.

– Vi jobber med saken og skal ha et møte om dette onsdag, sier jernbaneansvarlig i kommisjonen, Kurt A. Olsen til Aftenposten.