Norge

Nytt personvern-reglement i EU skal gi deg flere rettigheter

Datatilsynet vil få muligheten til å gi bøter på opp mot fire prosent av et selskaps globale omsetning. Men det nye regelverket kan også føre til mer kameraovervåking.

Datatilsynets direktør, som i dag er Bjørn Erik Thon, vil de neste årene få både mer og mindre makt. Arild Færaas

 • Arild Færaas

Det er mye mer enn maksbeløpet i dag på drøyt 900.000 kroner somDatatilsynet i dag kan gi i overtredelsesgebyr når de oppdager alvorlige brudd på personopplysningsloven.

Dette nye bøteregimet kommersom følge av at rett før jul ble alle instansene i EU etter flere års diskusjon endelig enige om en ny såkalt personvernforordning. Formelt skal dette vedtas i mars, og trolig innføres i 2018.

— Systemet skal brukes, men det er ikke sånn at bøter skal være de mest vanlige måtene å håndtere lovbrudd på, sier Bjørn Erik Thon, som er direktør i Datatilsynet.

Men i teorien vil Datatilsynet for eksempel ha mulighet til å gi Telenor en bot på flere milliarder kroner ved svært alvorlige lovbrudd. Dette kan i tilfelle klages, og eventuelt tas til retten.

Foreløpig har debatten om det nye EU-regelverket i Norge handlet om en mulig 16-årsgrense for Facebook. Derfor vil vi også anbefale deg å lese denne kronikken:

Les også

Barn skal ikke nektes adgang til sosiale medier, men EU får klarere regler for å beskytte barns personvern på nett

Bak det kjedelige ordet "Dataportabilitet" er det noe spennende

Thon mener at mange er for opptatt av det nye bøteregimet. Selv mener han at de nye reglene om såkalt dataportabilitet er mer spennende. Kort fortalt betyr det at dersom du har lagret personopplysninger hos et selskap kan du kreve at det skal flyttes fra det selskapet til et annet selskap du velger.

— Betyr det at dersom jeg har en Hotmail-epost hos Microsoft kan jeg kreve at de skal fikse overføringen til Googles Gmail om jeg vil det?

— I prinsippet ser jeg ikke noe i veien for at det skal skje. Men det er litt tidlig å si noe hvordan dette prinsippet skal omsettes i praktisk bruk.

Har du tips om saker om overvåking eller personvern? Kontaktjournalisten på åpen e-post, eller på kryptert PGP-epost

En rett til å bli glemt

Retten til å få slette informasjon som ligger lagret om deg, blir også styrket med de nye reglene. EU kaller det «retten til å bli glemt.»

Selv om tilsynet vil få mer makt på enkelte områdene, vil de ogsåmåtte forholde seg mer til et europeisk byråkrati. Tanken er at det skal være en lik håndheving av reglene i hele EU/EØS-området.

— Det vil bli en form for «enighetsmekanisme». Men de fleste sakene vi har gjelder norske skoler, butikker og så videre, og da vil vi bestemme selv.

Her har EU-kommisjonen laget en spørsmål- og svar-sak som er nyttig for spesielt interesserte.

Krav om å informere offentligheten

Og selskaper som har opplevd et sikkerhetsbrudd, for eksempel ved at noen har hacket seg inn og stjålet data, må informere offentligheten innen 72 timer.

Ifølge Datatilsynet skal du også få en rett til å si nei til at offentlige myndigheter skal lage en profil av deg basert på informasjon om deg. Det blir også begrensninger på direkte markedsføring knyttet opp mot slik profilering, og som hovedregel skal ikke slike profiler lages basert på sensitive personopplysninger.

Bedriftene vil også få større krav enn i dag for å ha personvernombud.

Reglene vil gjelde for alle selskaper som tilbyr varer og tjenester til EU-borgere, inkludert de store amerikansk nett-selskapene som Facebook, Google, Apple, Microsoft og Amazon.

Trodde du at Norge var i «overvåkingsteten»? Langt i fra:

Les også

Danmarks regjering vil overvåke hvilke nettsider innbyggerne besøker

Stolt EU-kommissær

Tsjekkiske Vera Jourova er EU-kommissær for justis, forbrukerrettigheter og likestilling. Aftenposten var til stede på et seminar i Brussel i januar hvor hun snakket om de nye personvernreglene.

Vera Jourova er EU-kommissær fra Tsjekkia. YVES HERMAN, REUTERS

— Jeg er stolt over at vi klarte å bli ferdige før jul. Det var på høy tid at vi leverte slik vi kan gi våre borgere god sikkerhet og personvern.Jourova fortalte at reglene forventes å trå i kraft i 2018. Også Datatilsynets Bjørn Erik Thon forventer at Norge innfører reglene om to år.

Thons oppsummering av det nye regelverket er slik.

— Det er bra. Det gir oss nye arbeidsformer og det pålegger også næringslivet mer, slik at det tvinger virksomhetene å ha en helt annen politikk for å behandle data.

Les saken vår fra 2014 vi skrev om reglene før det var enighet:

Les også

Snart kan ikke Norge vedta egne personvernlover

Kan bli mer liberale kamera-regler

Thon fortalte på et pressemøte fredag at de ser at kameraovervåking på arbeidsplassen brer om seg i Norge.

Og det er på kameraovervåking at Norge risikerer kan få mindre strenge personvernregler, ifølge Thon.

Fordi personvernreglene ikke lenger er et direktiv, men blir et forordning med sikte på å få mer like regler i EU, vil norske politikere ha mye mindre å si når norske personvernlover skal vedtas.

Et direktiv angir bare et minstekrav og så kan landene tilpasse sin lov rundt det. Men en forordning er i realiteten en lov som bare EU selv kan endre.

Ifølge Datatilsynet-direktøren vil Norge ha et visst handlingsrom på noen områder, men mye mindre enn i dag.

— Det kan bety at vi kanskje vil få mer liberale kameraovervåkingsregler. Men flere andre EU-land har egne regler på dette området, blant annet Sverige som har en egen kameralov.

Etter det Aftenposten kjenner til er det ingen grunn til å tro at Norge vil legge ned et EØS-veto mot den nye personvernforordningen fra EU. Da Aftenposten spurte de forskjellige partiene i 2014, sa alle de tre store partiene AP, Høyre og Frp at de var positive til et nytt EU-regelverk. KrF og særlig Senterpartiet var de eneste som var negative.

Les flere saker om overvåking og personvern her:

 1. Les også

  EU og USA enige om ny dataavtale

 2. Les også

  Tar du backup i skyen eller bruker Facebook? Da kjemper denne mannen en viktig kamp for deg.

 3. Les også

  Nå kan det du forteller flyselskapet havne hos politiet

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. EU
 2. Personvern

Relevante artikler

 1. NORGE

  Telenor stoppet PC-overvåking av ansatte

 2. DEBATT

  Neste år vil norske bedrifter møte et nytt regelverk som krever kraftig innstramming av rutiner for databehandling for å styrke personvernet til forbrukerne.

 3. NORGE

  Krever at politiet skal fjerne overvåkingskamera

 4. KULTUR

  Fra 20. juli kan du nekte virksomheter å bruke data om deg

 5. NORGE

  – Det flommer over av eposter med tilbud

 6. NORGE

  Forsker: Private mobilapper slipper altfor lett unna