Norge

Syv av ti kvinner er <br/>utenfor arbeidslivet

Mens pakistanske kvinner går hjemme med barna, er innvandrerkvinner fra andre land i full jobb.<br></br>

Bare 30 prosent av de pakistanske kvinnene som har bodd lenge i Norge, har jobb. Mange vil heller være hjemme med barna.
 • Forf>
 • Forf>jan Tomas Espedal (foto) <forf>marie Norum Lerbak <
 • <forf>berit E. Baumberger <

Bare 30 prosent av de pakistanske kvinnene som har bodd lenge i Norge, har jobb. For kvinner som har innvandret fra andre land, er tallet over det dobbelte.— Jeg skal tilbake i jobb når sønnen min er stor nok, kanskje om tre år. Det kommer an på om jeg får flere barn, sier Nahid Kaosar (34), som har vært fem år utenfor arbeidslivet.Hennes mann har to jobber for å forsørge den lille familien. Kaosar sier hun vet om mange pakistanske kvinner som helst vil være hjemme med barna hele tiden.- Noen liker ikke å ha dem i barnehagen, de tror den ikke tar godt nok vare på dem. Men jeg sender gjerne barna mine dit, sier hun.

Spesiell situasjon.

En ny rapport tar for seg sysselsettingen blant innvandrere som slo seg ned i Norge før 1990, det vil si den gruppen man anser som etablert. - Situasjonen for pakistanske kvinner er spesiell. Yrkesaktiviteten i nesten alle innvandrergrupper øker jo lenger de bor i Norge. Men blant pakistanske kvinner stopper den opp på et lavt nivå, sier forskningsleder Hanne Kavli på Fafo.Kvinner som har innvandret fra India, Kina, Filippinene og Thailand har jobb i over 60 prosent av tilfellene, viser rapporten. Den er laget av Statistisk sentralbyrå (SSB) for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.- Noe av grunnen til forskjellen kan være at thailandske og filippinske kvinner i stor grad gifter seg med norske menn. Da er det lettere for dem å integrere seg i samfunnet, lære språk og få jobb, sier Kavli.

Kjønnsroller.

Mens 56 prosent av pakistanske menn har jobb, er tallet for pakistanske kvinner altså bare 30 prosent. Hva skyldes denne forskjellen?- Jeg har intervjuet pakistanske familier i forbindelse med levekårsundersøkelser. Et generelt trekk er at kjønnsrollene tilsier at det er kvinnens oppgave å ta vare på barna i hjemmet, sier Kavli.SSB-forsker Lars Østby mener barna kan forklare den lave arbeidsprosenten:- Halvparten av alle pakistanske kvinner i Norge har fire eller flere barn. Siden mødrene er hjemme mens barna vokser opp, blir de fort stående utenfor arbeidslivet i flere tiår. Da er det vanskelig å komme inn igjen, sier han.I tillegg nevner han at gruppen har relativt dårlige norskkunnskaper og lavt utdanningsnivå. En annen faktor er diskriminering i arbeidslivet.

Jobber mye.

Kvinner fra Filippinene jobber nesten like mye som norske kvinner. Også thailandske og kinesiske kvinner er i stor grad i jobb. - Hos kvinner fra Marokko og Tyrkia er sysselsettingen lav, men ikke så lav som hos pakistanere, sier Østby.Kvinner fra innvandringsgrupper som er relativt nye i Norge, som somaliere, har også svært lav sysselsettingsprosent.- Men hos somaliske kvinner ser vi at jo lenger de har bodd i Norge, jo større sjanse er det for at de får jobb. De er også ivrige med å søke arbeid, sier Østby.

Endring.

For jenter født av pakistanske foreldre i Norge, er situasjonen annerledes:- De tar i veldig stor grad høyere utdanning. Selv om sysselsettingen hos denne gruppen fremdeles er noe lavere enn gjennomsnittet, er det all grunn til å tro at vi vil få flere norskpakistanske kvinner i jobb i fremtiden, sier Kavli.Sosialantropolog Inger-Lise Lien har forsket på pakistanere både i Pakistan og Norge i nesten 20 år. - Uten yrkesaktivitet får ikke kvinnene erfaring med å være ute i det norske samfunnet. De lærer ikke de koder og verdier som gjelder i samhandling med nordmenn, og holder seg mye til eget miljø. Kvinnene kommuniserer mest med andre pakistanere, og lever mer som de gjorde før de flyttet hit, sier hun, og legger til at disse kvinnenes posisjon i familien blir tilsvarende tradisjonell. - Dessuten blir de ikke motivert for å orientere seg om hva som foregår her, og hva folk i dette landet er opptatt av blir mindre viktig. Er de derimot deltagere i et arbeidsmiljø, blir de deltagere i samfunnet. Da får kvinnene tilgang til nye fellesskap med kvinner fra Norge eller andre land. Arbeid er en av de fremste integrerende faktorene, mener Lien. Hun påpeker at deltagelse i yrkeslivet bidrar til å øke kvinnenes selvstendighet og styrke, fordi de blant annet får sikkerhet, pensjonspoeng og rettigheter. - Når kvinnene står utenfor arbeidslivet, vedlikeholdes mennenes dominans, sier hun. Hun peker også på at yrkesdeltagelse virker fattigdomsbekjempende. Lien mener den lave deltagelsen viser at de verdier innvandrermiljøene tar med seg hjemmefra er vesentlige for graden av integrering, også på lengre sikt.- Her ser vi at tidsdimensjonen ikke fremmer integrering slik vi forventet, fordi kulturfaktorene virker hemmende, forklarer hun. Lien tror også at pakistanske mødres oppdragerrolle svekkes av at de står utenfor arbeidslivet. - Samtidig kommer det hele tiden inn nye generasjoner i forbindelse med ekteskap. Det at mange norskpakistanere gifter seg med en som er oppvokst i Pakistan, kan virke konserverende på tradisjonene, mener forskeren.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  POLITIKK
  Publisert:

  SV kan gå med på å avlyse på elektrifisering av sokkelen. På én betingelse

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5