Konservative kristne forlater statskirken i protest mot homoekteskap

– Det er grenser for hvor langt man kan tolke Bibelens ord, mener
Jan Magnus Fauske Lillebø (27). Hittil i år har 6000 personer valgt å kutte forbindelsen til Den norske kirke.

Jan Magnus Fauske Lillebø er nyutdannet teolog ved Fjellhaug internasjonale høgskole som drives av Norsk Luthersk Misjonssamband. Han har en drøm om å reise ut som misjonær til Peru.

Det er stille feriestemning på Fangekasa bibelcamp ved Aremarksjøen i Østfold. Inne i hallen forkynner nyutdannet teolog Jan Magnus Fauske Lillebø lavmælt fra scenen i den daglige bibeltimen.

Han er en av dem som meldte seg ut i vår. Vedtaket om likekjønnet vigsel fikk ham til å ta farvel med kirken hvor han er døpt og konfirmert.

– Det var trist, men den teologiske utglidningen har ført til at jeg ikke kjenner meg hjemme i den nye folkekirken. Det er grenser for hvor langt man kan tolke Bibelens ord, konstaterer 27-åringen.

Hans religiøse hjem er Norsk Luthersk Misjonssamband i bedehus og misjonshus over hele landet, som gjennom de tradisjonelle misjonsorganisasjonene i dag har rundt 300 000 medlemmer.

– Mange ser på oss som selvgode mørkemenn, men det er kanskje fordi vi er trygge i vår forståelse av Bibelen og Guds ord. Det gir oss styrke i livet, sier Lillebø.

På den tradisjonsrike bibelcampen, Fangekasa, drar «Himmelvogna» med seg barna gjennom campingen hver dag klokken 11, slik at de voksne kan få en stille formiddagsstund til bibelstudier og bønn.

Tre tusen meldte seg ut på tre uker

Under Kirkemøtet i Trondheim i vår fikk mange av dem nok da homofile ble ønsket velkommen til å gifte seg foran alteret. Nesten tusen mennesker meldte seg ut av Den norske kirke i uken i løpet av de tre ukene medieoppmerksomhet rundt liturgi for likekjønnet vigsel var størst.

I alt 2938 sendte inn utmeldingsskjema i protest mot Kirkemøtets vedtak, hittil i år har til sammen 5992 valgt å kutte forbindelsen til kirken.

Rekord i 2015

2015 er foreløpig rekordår med 15 486 utmeldinger. Da hadde mange liberale troende fått nok, fordi Kirkemøtet i Kristiansand i sin fireårsperiode avviste liturgi for likekjønnet vigsel.

– Det er ikke uvanlig med flere utmeldinger og innmeldinger når det er oppmerksomhet rundt kirken, sier Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør i Kirkerådet.

– Det er en menneskerett å melde seg ut av et trossamfunn. Vi ønsker å legge til rette for at Den norske kirke skal være en åpen og bred folkekirke der alle som er døpt kan føle en tilknytning.

- På Fangekasa er det godt å være om sommeren, sier Anne Marie og Lars Eivind Kalleland fra Haugesund om gitt av barn, barnebarn, svigerbarn og gode venner. - Her er været bedre, flott opplegg for ungene, gode møter og en svipptur til Sverige. Det kan ikke bli bedre for vestlendinger på østlandsferie.

– Det er på misjonshuset jeg føler meg hjemme

På bibelcampen i Østfold er det mange som deler oppfatningen om at
folkekirken ikke lenger står på Bibelens grunn.

– Jeg går bare i kirken til jul og påske, det er på misjonshuset jeg føler meg hjemme, sier Anne Marie Kalland fra Haugesund som har feriert på Fangekasa sammen familien i 15 år.

– Mange velger å være medlem i Den norske kirke så lenge de kan stå inne for forkynnelsen, men det er avhengig av presten, legger hun til.

I spagaten

– Den gamle lekmannskulturen står nå i spagaten. De lutherske misjonsorganisasjonene valgte å stå i statskirken og det var en uskreven regel at bedehuset og kirken ikke skulle konkurrere med hverandre, sier forsker Olaf Aagedal, som har doktorgrad i bedehuskulturen.

– Kirken inviterte til gudstjeneste på søndag, bedehuset tilbød sang, musikk og vekkelsesmøter på kveldstid i tillegg til basar og dugnad for misjonssaken.

Han ser flere dilemmaer for bedehuskulturen som gjennom
store deler av forrige århundre preget forkynnelsen i Den norske kirke:

– De vegrer seg sterkt for den karismatiske kristendommen og definerer
seg som en læreorientert bevegelse som står fast på Bibelens grunn. Men den er også en vekkelseskirke hvor opplevelsen av guds nærvær er sterk.

Bønn, bibelstudier og refleksjon er viktig når lekmannsbevegelsen møtes på tradisjonelle, kristne sommerstevner og bibelcamping. Norsk Luthersk Misjonssambands Bibelcamp ved Aremarksjøen er så populær at den strekker over fire uker og har campinggjester fra hele landet.

Tilbyr dåp og vigsel

Flere lutherske misjonsorganisasjoner har de siste årene organisert seg som trossamfunn og tilbyr livsriter som dåp, konfirmasjon,
bryllup og begravelse, Norsk Luthersk Misjonssamband er en av dem.

Bjørn Magne Heier er styreleder i Fangekasa bibelcamp, aktiv i
Rakkestad Misjonshus, men har foreløpig beholdt medlemskapet i Den norske kirke.

– Det er grenser for hvor langt man kan tolke Bibelens ord, mener Jan Magnus Fauske Lillebø (27).

– Jeg tror det vil bli sett på som en provokasjon dersom Misjonshuset begynte med gudstjenester søndag formiddag.

Han ønsker fortsatt sameksistens med kirken, men innser at det i fremtiden kan bli konkurranse om midler til trosopplæringen.

– I dag tilbyr vi forsterket konfirmasjonsundervisning og jeg ser at det kan bli strid om hvem som skal undervise barn og unge i den kristne tro, Kirken eller det moderne misjonshuset. Mange vil velge det siste for å slippe at barna møter en utvannet kristendomsforståelse.

Les også: