Er du bedre til å regne enn sykepleierstudentene?

Denne regneprøven strøk halvparten av studentene på.

afp000860682-W9dFx5lIDR.jpg

Slik ser en prøve i legemiddelregning som ble gitt til sykepleierstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Lovisenberg Diakonale Høgskole, Høyskolen Diakonova, Diakonhjemmet Høgskole 18. september i fjor ut.

Ved HiOA strøk halvparten av heltidsstudentene.

For å bestå testen må du svare riktig på alle spørsmålene og vise riktig utregningsmåte. Det er tillatt å bruke kalkulator.

Her kan du prøve deg. Fasit med løsningsforslag står nederst.

Oppgave 1

Til en pasient er det ordinert sublingvaltablett Sycrest 2 tabletter 3 ganger per døgn. Sublingvaltablett Sycrest har styrken 5 mg/tbl.

— Hvor mange mg virkestoff får pasienten per døgn?

Oppgave 2

En pasient behandles med injeksjonsvæske Orfiril 9 ml. Injeksjonsvæske Orfiril har styrken 100 mg/ml. Injeksjonen gis i løpet av 10 minutter.

- Hvor mange mg virkestoff får pasienten per minutt?

Oppgave 3

a) Til en pasient er det ordinert infusjon Diclocil. 1 gram infusjonspulver Diclocil blandes med 10 ml sterilt vann til en stamløsning.

- Hva er styrken på stamløsning Diclocil angitt i mg/ml?

b) 5 ml av denne stamløsningen fortynnes videre med infusjonsvæske Natriumklorid 9 mg/ml, til en infusjonsoppløsning med totalt volum 250 ml.

- Hva er styrken på infusjonsoppløsningen etter fortynning angitt i mg/ml?

Oppgave 4

Til en pasient er det ordinert infusjon Dopamin 9 μg (mikrogram)/kg/min. Pasienten veier 75 kg. Infusjonsvæske Dopamin har styrken 800 μg (mikrogram)/ml.

- Hva blir infusjonshastigheten angitt i ml/t?

Oppgave 5

Liniment Prioderm har styrken 0,5 %.

- Hva er styrken angitt i mg/ml?

Oppgave 6

Til en pasient er det ordinert infusjon Diflucan 200 mg. Infusjonsvæske Diflucan har styrken 2 mg/ml. Infusjonen skal gis i løpet av 40 minutter, men avbrytes etter 30 minutter.

- Hvor mange ml infusjonsvæske Diflucan har pasienten fått etter 30 minutter?

Oppgave 7

Til en pasient er det ordinert tablett Pramipexole Orion 0,264 mg per døgn fordelt på 3 doser. Tablett Pramipexole Orion har styrken 0,088 mg per tablett.

- Hvor mange tabletter skal pasienten ha per dose?

Oppgave 8

Til en pasient er det ordinert infusjonsvæske Zyvoxid 600 mg. Infusjonsvæske Zyvoxid har styrken 2 mg/ml. Infusjonen skal gå inn på 2 timer. 1 ml = 20 dråper.

- Hva blir infusjonshastigheten angitt i dr/min?

Oppgave 9

En pasient blir behandlet med inhalasjonspulver Oxis Turbuhaler. Inhalasjonspulver Oxis Turbuhaler inneholder 4,5 mg (mikrogram) per inhalasjon. Maksimal døgndose er 36 mg (mikrogram).

- Hvor mange inhalasjoner kan pasienten maksimalt få per døgn?

FASIT MED LØSNINGSFORSLAG

Oppgave 1 - svar:

Pasienten får 30 mg virkestoff per døgn

Utregningsmåte:

D = S x M

D = ?

S = 5 mg/tbl

M = 2 tabletter/dose x 3 doser/døgn = 6 tabletter/døgn

D = 5 mg/tbl x 6 tbl/døgn = 30 mg/døgn

Oppgave 2 - svar:

Pasienten får 90 mg virkestoff per minutt

Utregningsmåte:

Alternativ 1:

D = S x M

S = 100 mg/ml

M = 9 ml

D = 100 mg/ml x 9 ml = 900 mg

900 mg : 10 min = 90 mg/min

Alternativ 2:

D = S x M

S = 100 mg/ml

M = 9 ml : 10 min = 0,9 ml/min

D = 100 mg/ml x 0,9 ml/min = 90 mg/min

Oppgave 3 - svar:

a) Stamløsning Diclocil har styrken 100 mg/ml

Utregningsmåte:

S = D : M

D = 1 g = 1 g x 1000 mg/g = 1000 mg

S = ?

M = 10 ml

S = 1000 mg: 10 ml = 100 mg/ml

B) Infusjonsoppløsningen har styrken 2 mg/ml

Utregningsmåte:

Alternativ 1:

 konsentrat fortynning
D500 mgD500 mg
S100 mg/mlS?
M5 mlM250 ml

D = 100 mg/ml x 5 ml = 500 mg

S = D : M = 500 mg : 250 ml = 2 mg/ml

Alternativ 2:

S x M = S x M

100 mg/ml x 5 ml = S x 250 ml

S = 100 mg/ml x 5 ml = 2 mg/ml

250 ml

Oppgave 4 — svar:

Infusjonshastigheten blir 50,6 ml/t

Utregningsmåte:

D = 9 μg/kg/min x 75 kg = 675 μg/min

675 μg/min x 60 min/t = 40500 μg/t

S = 800 μg

M = D = 40500 μg/t =50,625 ml/t » 50,6 ml/t

S 800 μg/ml

Oppgave 5 - svar:

Liniment Prioderm har styrken 5 mg/ml

Utregningsmåte:

Alternativ 1:

1 % tilsvarer 1 g/100 ml

1 g/100 ml = 1000 mg/100 ml = 10 mg/ml

0,5 % = 0,5 % x 10 mg/ml/% = 5 mg/ml

Alternativ 2:

0,5 % = 0,5 g = 0,5 g x 1000 mg/g = 500 mg = 5 mg/ml

100 ml 100 ml 100 ml

Oppgave 6 - svar:

Pasienten har fått 75 ml infusjonsvæske Diflucan etter 30 minutter

Utregningsmåte:

D = 200 mg

S = 2 mg/ml

M = 200 mg : 2 mg/ml = 100 ml

100 ml x 30 min = 75 ml

40 min

Oppgave 7 - svar:

Pasienten skal ha 1 tablett Pramipexole Orion per dose

Utregningsmåte:

M = D : S

D = 0,264 mg/døgn : 3 doser/døgn = 0,088 mg/dose

S = 0,088 mg/tbl

M = 0,088 mg/dose : 0,088 mg/tbl = 1 tbl/dose

Oppgave 8 - svar:

Infusjonshastigheten blir 50 dråper per minutt

Utregningsmåte:

D = 600 mg

S = 2 mg/ml

M =

=

= 300 ml

M = 300 ml = 300 ml x 20 dr/ml = 6000 dr

T = 2 timer = 2 t x 60 min/t = 120 minutter

H = ?

H =

50 dr/min

Oppgave 9 — svar:

Pasienten kan få maksimalt 8 inhalasjoner per døgn

Utregningsmåte:

Alternativ 1:

maksimal døgndose = 36 mg/døgn

virkestoff per inhalasjon = 4,5 mg/inhalasjon

36 mg/døgn : 4,5 mg/inhalasjon = 8 inh/døgn

Alternativ 2:

D = 36 mg/døgn

S = 4,5 mg/inhalasjon

M = D : S = 36 mg/døgn : 4,5 mg/inhalasjon = 8 inh/døgn