Norge

Antibiotikaresistente bakterier påvist i melkekyr

For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier i melkekyr i Norge, opplyser Mattilsynet.

For første gang er det påvist antibiotikaresistente bakterier hos norske melkekyr. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

 • NTB

MRSA-smitte er påvist hos ei ku med jurbetennelse fra Søndre Buskerud, etter melkeprøver tatt av bonden selv. Veterinærinstituttet har analysert prøvene og bekreftet funn av smitte hos to kyr i besetningen på gården.

 • Slik blir bakterier resistente

Ifølge Mattilsynet er det imidlertid ikke farlig å drikke melk fra kuer med denne bakterien.

– MRSA overføres ikke til mennesker via pasteurisert melk. Bakteriene overlever ikke denne varmebehandlingen, sier Rita Kvennejorde, avdelingssjef i Mattilsynet i Søndre Buskerud.

Mattilsynet har iverksatt tiltak for å unngå videre smitte. Besetningen er ilagt restriksjoner som innebærer at ingen dyr får slippe ut eller inn av gården.

Les mer om

 1. Mattilsynet
 2. Antibiotikaresistens

Flere artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Resistent bakterie svært utbredt i danske svin

 2. VITEN
  Publisert:

  Menneskers helse trues av dårlig dyrehelse

 3. NORGE
  Publisert:

  Mædi-smitte påvist hos sau i Trøndelag

 4. NORGE
  Publisert:

  Nye prøvesvar om hundesykdommen: – Har funnet bakterie med iboende antibiotikaresistens

 5. NORGE
  Publisert:

  Salmonellasmitte påvist i fem fylker

 6. NORGE
  Publisert:

  Sjelden salmonellasmitte på Joe & the juice