Norge

To av tre er mot DAB-tvang

Til neste år skal rikskanalene på radio gradvis flyttes fra FM til DAB. Motstanden mot tvangsomleggingen er stor kort tid før FM-slukkingen starter. Hele to av tre er imot slukkingen.

Mens svenskene holder seg til FM-båndet, trumfes det nå i gjennom her til lands mot folkets vilje.

Om bare tre uker, 11. januar, er Nordland første fylke ut i den store radioomleggingen, som har vært varslet i flere år og diskutert i mange omganger.

Om et snaut år skal hele landet har byttet radionett.

Spår lange DAB-køer hos verkstedene

Men motstanden er altså fortsatt stor, kort tid før omleggingen til DAB er et faktum. I en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet, svarer 66 prosent at de er imot FM-slukkingen. 17 prosent er for, mens like mange sier de ikke har noen mening.

Styreleder Svein Larsen i Norsk lokalradioforbund merker seg motstanden mot det han selv mener er en unødvendig omlegging.

– Motstanden er ikke vanskelig å forstå. Det er åpenbart at det er vanskelig å argumentere for at det er nødvendig å slokke FM-nettet og erstatte det med DAB. Når man tenker på NRKs intensive kampanjer om DAB, er det forbausende lavt, sier Larsen om at bare 17 prosent er for slukkingen.

– Men Norge har jo tatt beslutningen. Av praktiske og økonomiske årsaker er det for sent å snu nå.

En del lokalradioer får fortsette med å sende på FM fram til 2022.

DAB-tvangen er en oppsiktsvekkende politisk inngripen i forbrukermakten | Henning Carr Ekroll

Les mer om

  1. Dagbladet
  2. DAB
  3. Radio