Norge

PST-sjef: - Mørketall skjuler norske Syria-krigere

Islamsk ekstremisme er den største trusselen i en situasjon hvor trusselbildet har utviklet seg i negativ retning og der Norge og norske symboler har fått en sentral plass i fiendebildet til ekstremistene.

PST-sjef Benedicte Bjørnland snakket om trusselbildet mot Norge i Oslo Militære Samfund i kveld.

  • Geir Salvesen

Forverret trusselsituasjon mot Norge. Det var noe av hovedbudskapet da Benedicte Bjørnland, sjef for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), la frem den siste trusselvurderingen mot Norge i et foredrag i Oslo Militære Samfund mandag kveld.

Islamsk ekstremisme er den største trusselen i en situasjon hvor trusselbildet har utviklet seg i negativ retning og der Norge og norske symboler har fått en sentral plass i fiendebildet til ekstremistene.

— Mørketall på Syria-krigere

Bjørnland sier at ca 70 mennesker har reist fra Norge for å slutte seg til krigslignende aksjoner, spesielt i Syria. Omtrent 15 skal være drept. 25 er kommet tilbake.

— Det er mørketall som skjuler det reelle antallet. Det har overrasket mange at mange unge har reist for å slutte seg til IS i Syria. Det er ingen automatikk i alle som reiser til Syria blir terrorister. Men deltagelse i organisasjoner senker terskelen for senere voldsbruk, sa hun.

Bjørnland sa at økningen i terroraksjoner den siste tiden er bekymringsfull.

— Hvor og når nye angrep kommer, vet vi ikke. Men alle lands sikkerhetstjenester tror angrep kommer. De er svært vanskelig å forhindre. Vi må være forberedt på at nye aksjoner vil kunne bli gjennomført, også i Norge. En rekke indikatorerer har pekt i feil retning.

Russisk etteretning

Da Bjørnland tidlig i februar fremla den store trusselvurderingen for 2015, navnga hun Russland og Kina som eksempler på land med store etteretningsorganisasjoner og som Norge ikke har samarbeide med på denne fronten.

— At store stater bruker enorme ressurser på etteretning, har vi sett i flere tiår. Russisk etteretning utgjør det største skadepotensiale for Norge, ifølge Bjørnland.

— Vi registrerer at russisk etteretningstjenste søker informasjon om norsk forsvar og NATOs planer og strategier. Det kan tjene Russland, og svekke Vesten. Informasjon kan anvendes i sabotasjeøyemed, hvis det skulle bli aktuelt.

Aftenposten spurte Bjørnland etter foredraget om PST har registrert økt russisk etteretningsvirksomhet mot Norge etter Ukrainakonflikten?

— Det vi har sett er en dreining med russisk oppmerksomhet mot norsk energiplanlegging og energipolitikk, sier hun.

- Skremmende

— Norge har et skremmende høyt antallfremmedkrigere i forhold til den muslimske andelen av befolkningen.Regjeringens handlingsplan inneholder 30 konkrete tiltak mot radikalisering ogvoldelig ekstremisme. Der er avgjørende viktig at planen blir fulgt opp, sier Høyres medlem av justiskomiteen, Hårek Elvenes til Aftenposten.

— Når unge mennesker begynner å forfekte totalitære ideer, isolerer seg, ogendrer væremåte og klesdrakt - da er det grunn til å være på vakt. Nærmiljøetmå være årvåkent. Kampen mot voldelig ekstremisme er ikke bare PSTansvar, mener han.