Vil vurdere våpenloven etter det store våpenbeslaget

1000 våpen er beslaglagt og 32 personer er siktet i den store våpensaken. Politiet har beslaglagt våpen som skal ha blitt bygget av deler kjøpt på finn.no. Nå vil politikerne se på lovverket.

Dette er en halvautomatisk AR-15, den sivile og lovlige versjonen av det amerikanske militære standardgeværet M-16, som er beslaglagt av politiet i forbindelse med den pågående etterforskningen.

Flere av de siktede har vært ansatt i Forsvaret og skal ha underslått våpen som skulle destrueres, for deretter å ha gjort dem funksjonsdyktige igjen ved å kjøpe våpendeler.

– Vi snakker om et miljø som er godt over middels våpeninteressert, og som ser på det som en beredskap å ha tilgang på en betydelige mengde tunge våpen, håndgranater og sprengstoff, sier en sentral kilde.

– I lys av dagens sak i Aftenposten, er det naturlig å se på om dagens lovgivning er tilstrekkelig, sier lederen i Stortingets justiskomité, Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet.

Hun peker på at både det å ha, kjøpe eller selge våpen er regulert i dagens våpenforskrift. Også privat kjøp og salg av våpen og våpendeler er omfattet av lovverket.

Gråsone

– Vi arbeider med ny våpenlov, og dette som Aftenposten nå har fokusert på, tar vi med oss i det arbeidet. Det er tydeligvis en gråsone hvor man kan omgå lovverket, så dette må vi som lovgiver ta en vurdering på, sier stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FRP).

Stortingsrepresentant Ulf Leirstein (FRP).

EUs våpendirektiv er under behandling. Resultatet av det arbeidet vil få direkte følger for de norske våpenreglene på grunn av Schengen-samarbeidet.

– Både i forbindelse med arbeidet med ny norsk våpenlov og EU’s våpendirektiv er det varslet innstramninger, og da særlig i tilknytning til halvautomatiske våpen, sier Tajik.

Ingen mulighet til kontroll i dag

Finn.no har i dag ingen mulighet til å kontrollere om et våpen som er til salgs er et lovlig våpen, eller om en kjøper har våpentillatelse.

Ifølge Tajik tok Våpenlovutvalget i 2011 blant annet for seg politiets sentrale våpenregister og tilgangen til dette. Et flertall i utvalget foreslo at de som hadde behov for dette skulle gis tilgang til å hente ut informasjon fra dette registeret.

– Vi ser at det vil være fornuftig at for eksempel de som er ansvarlig for å gjennomgå og godkjenne annonser i de ulike bruktmarkedene vil ha behov for en slik tilgang. Vi er åpne for å drøfte dette, sier Tajik.

Positiv til politiaksjon

– Jeg ser veldig positivt på at politiet nå aksjonerer mot ulovlige våpenlagre, og funnene deres tyder på at Forsvaret må sikre tilstrekkelig oversikt og kontroll over våpnene sine, sier Jenny Klinge, justispolitisk talskvinne i Senterpartiet.

– Våpenkulturen her til lands er heldigvis av et helt annet slag enn i USA, men dette kan skli ut dersom det kommer mange våpen på avveie og kriminelle får lett tilgang på våpendeler og våpen. Vi må derfor diskutere hvilke tiltak vi kan få på plass for å hindre ulovlig omsetning av våpen og våpendeler, sier hun videre.

Klinge er opptatt av at nye tiltak ikke må få utilsiktede konsekvenser for folk som driver med lovlig jakt og skyteaktivitet.

– Vi i Senterpartiet var sterkt imot EUs opprinnelige forslag til nytt våpendirektiv, fordi flere av innstrammingene ikke innebar fornuftige tiltak for å bekjempe terrorisme og ulovlig våpenhold, men ville i stedet hindret lovlydige aktører i å utøve idretten og aktiviteten sin.

  • Se hva slags våpen er beslaglagt: Russisk skarpskytterrifle blant militære våpen i stort våpenbeslag
  • Oslo-politiet beslaglegger flere ulovlige våpen