Norge

Bygger ny Skjeggestad bru på samme måten

Lørdag ble Skjeggestad bru sprengt fordi den var for svak. Nå vil Veivesenet bygge ny bro på samme måten.

Statens vegvesen vil bruke de gamle tegningene når det skal bygges ny Skjeggestad bru.
  • Frode Sætran
Spreningen av Skjeggestad-broen gikk helt problemfritt lørdag. Nå blir en ny bro av samme type som den gamle.

Det er Teknisk Ukeblad som skriver at Veivesenet vil bygge opp akkurat den samme broen som ble sprengt sist lørdag. Årsaken til rivingen var at broens pillarer kollapset da det gikk et leirras på stedet.

— Hvor lurt er det å bygge en ny bro av samme type som den som ikke holdt?

— Vi baserer oss på vurderingene som er gjort av ekspertgruppen som ble nedsatt like etter leirraset, svarer prosjektleder Arvid Veseth i Statens Vegvesen.

Prislapp og tidsbruk har vært avgjørende argumenter for å velge samme type bro. Det passerte rundt 10.000 biler i døgnet over broen, nå må trafikken dirigeres på mindre veier gjennom distriktet.

Her går Skjeggestad bru i lufta. Se video:

— Kan aldri gi garantier

— Nå arbeider vi med å stabilisere grunnen under broen, sier Veseth.

Utgangspunktet er at broens konstruksjon isolert sett var solid nok, men at grunnen den sto på ikke var det.

- Betyr det at arbeidet dere gjør med å stabilisere grunnen betyr at det aldri vil gå leirras der igjen?

— Forutsetningene er at grunnen skal ha god nok sikkerhet mot nye ras. Men garantier kan vi aldri gi.

Veivesenet vil bruke de gamle tegningene for å klone broen som akkurat er sprengt i filler. Veseth sier at det vil bli foretatt visse endringer for å modifisere konstruksjonen noe, men sier ikke hva det innebærer.

Han sier imidlertid at modifikasjonene ikke sørger for at broen vil stå imot nye leirras.

— Vi vil bruke de samme tegningene, eventuelle endringer vil bli gjort undeveis. Målet er at grunnen under broen skal være stabil, sier han.

Les også

  1. Brokollapsen på E18: Flaks varer ikke evig

  2. Fortsatt måneder med omkjøring