Styret i Telenor: Ansettelse av konsernsjef ble grundig gjennomført etter beste praksis internasjonalt

Styret i Telenor sendte i ettermiddag ut en pressemelding hvor de slår tilbake og hevder at ansettelsesprosessen ble gjennomført etter beste praksis internasjonalt.

ta567922_doc6ngmu3pc77k1b86499g0-lngk6PJA7t.jpg

-Telenor tar på det sterkeste avstand fra påstandene i media som stiller spørsmål ved troverdigheten rundt Telenors ansettelsesprosess av konsernsjef tidligere i år. Disse påstandene er feilaktige og misledende, heter det i en pressemelding fra Telenor-styret som ble sendt ut i ettermiddag.

Næringsminister Monica Mæland sa til VG tirsdagat hun har innkalt fungerende styreleder i Telenor Frank Dangeard for at han skal redgjøre for prosessen.

Etter oppslag i VG hersket det i går stor stor usikkerhet rundt tidligere styreleder Svein Aasers håndtering av ansettelsen av Sigve Brekke som ny konsernsjef i selskapet.

Blant annet at det ikke var kvinnelige kandidater i sluttspurten. I pressemeldingen står det at man på et tidspunkt hadde en liste på 20 navn, av begge kjønn og både eksterne og interne.

Men i sluttspurten var de tre kandidater, skriver styret. Da oppgir de bare at det var interne og eksterne.

– Hvis det stemmer at ingen kvinner har vært med i hele prosessen, så er det ikke i tråd med den informasjonen jeg har fått underveis fra Telenors styre, sa Mæland til VG.

Statsrådens kommunikasjonssjef Trond Viken sier til Aftenposten at hun ikke har noen ytterligere kommentar.

Internasjonal praksis

— Ansettelsen av Sigve Brekke som konsernsjef i Telenor ble gjennomført på en forsvarlig måte basert på internasjonal beste praksis. Den beste kandidaten fikk jobben etter at kandidater av begge kjønn ble grundig vurdert, skriver Telenors styre.

Vår viktigste jobb

I pressemeldingen heter det videre:

-Ansettelsen av konsernsjef er en av de viktigste oppgavene for et styre - og en oppgave styret i Telenor tar på største alvor. Prosessen som ledet frem til ansettelsen av Sigve Brekke var svært grundig og profesjonell. Prosessen var som følger:

  • Styret i Telenor engasjerte et av verdens mest anerkjente rekrutteringsbyråer med lang og bred erfaring fra rekruttering av toppledere og styreledere, blant annet for flere av Norges største virksomheter.
  • Alle medlemmene av styret og konsernledelsen i Telenor ble intervjuet om sin vurdering av medlemmene av konsernledelsen og andre interne kandidaters egnethet til konsernsjefjobben.
  • Styret og konsernledelsen ble også intervjuet om hvilke kvalifikasjoner de mente en ny konsernsjef måtte ha. Intervjuene dannet grunnlaget for en grundig kandidatprofil som ble utarbeidet av rekrutteringsfirmaet og godkjent av nominasjonskomiteen i styret. De viktigste kvalifikasjonene i profilen var god kjennskap til norsk samfunnsliv og politikk, bred internasjonal erfaring, ikke minst fra Asia der Telenor har mer enn 50 prosent av virksomheten.
  • Rekrutteringsfirmaet lagde i tillegg en liste med ca. 20 aktuelle eksterne kandidater av begge kjønn. I denne prosessen ble alle konsernledelser og styrer i store norske virksomheter, samt eksisterende og tidligere medlemmer av toppledelsen i internasjonale telekombedrifter, kartlagt og vurdert.
  • Nominasjonskomiteen i styret valgte på bakgrunn av dette ut en liste kandidater som ble intervjuet av rekrutteringsfirmaet eller daværende styreleder i Telenor, Svein Aaser.
  • En rekke interne og eksterne kandidater av begge kjønn ble deretter intervjuet av nominasjonskomiteen.
  • I en siste runde ble tre kandidater, både interne og eksterne, intervjuet av et samlet styre.
  • Et enstemmig styre konkluderte med at Sigve Brekke var den beste kandidaten til jobben som konsernsjef i Telenor.