Unge menn kraftig overrepresentert i ulykkesstatistikken

To tredeler av dem som havner i alvorlige ulykker er gutter. Jenter havner som oftest i ulykker når de sitter på som passasjerer.

En ung mann omkom i denne ulykken utenfor Drøbak i september 2016.

Ungdom er kraftig overrepresentert i ulykkesstatistikken. I 2015 var nesten 25 prosent av de omkomne i trafikken mellom 16 og 24 år. Aftenposten skrev fredag at ulykkesstatistikken på norske veier så langt er dyster – flere har dødd så langt i år enn på samme tid i fjor.

Jentene havner som regel i alvorlige ulykker når de sitter på som passasjerer. En av tre av dem som havner i alvorlige ulykker er jenter.

Tallene fra Trygg Trafikk viser at:

  • 29 jenter mellom 15 og 19 år døde som bilpassasjerer i årene 2005–2012.
  • De døde i tilsammen 26 ulykker.
  • Blant bilførerne i ulykkene var det fire kvinner og 22 menn.
  • I 12 av ulykkene var det en mann under 21 år som kjørte bilen.

– De vanligste ungdomsulykkene skjer ofte natt til lørdag og søndag. Det er mange ungdommer i bilen og mye som distraherer sjåføren, påpeker pressekontakt Mette Magnussen i Trygg Trafikk.

Ifølge Trygg Trafikk, dreper trafikken oftere enn vold, alkohol og sykdom for ungdom i denne aldersgruppen.

Dobbelt så mange unge menn så langt i år

Så langt i år har mer enn dobbelt så mange unge menn omkommet i alderen 16–24 sammenlignet med i fjor, ifølge Statens vegvesen.

– Det er foreløpig vanskelig å si hvorfor vi har hatt så mange flere ulykker i år enn tidligere. Statens vegvesen analyserer alle ulykkene, men samlerapporten vil ikke være klar før i 2017, forteller Magnussen

Hun peker på at gutter generelt er mer risikovillige, og det er ikke noe nytt i år.

– Vi ser hvert eneste år at det er en stor overvekt av gutter og menn som dør i trafikken, sier Magnussen

– De unge skjønner ofte ikke konsekvensene av å ta feil valg i feil øyeblikk.

Så langt i år har det dødd dobbelt så mange unge menn i trafikken sammenlignet med i fjor.

Menn over 45 overtar for guttene

Også blant godt voksne menn er det langt flere som er involvert i alvorlige ulykker enn jevngamle kvinner.

– Det er vanskelig å si hvorfor det er sånn. Det er fremdeles flere menn enn kvinner som kjører, og de kjører gjerne lenger. De bruker bilen mer, påpeker Magnussen i Trygg Trafikk.

– Men den siste tiden har vi sett at menn over 45 år har overtatt for unge gutter på ulykkesstatistikken. Deres aldersgruppe har hatt en økning vi ikke har sett tidligere, sier hun.

Magnussen spekulerer i at utviklingen kan henge sammen med bedre og hurtigere biler – og bedre økonomi.

– Når man har god råd er det kanskje ikke så farlig lenger å bli tatt i fartskontroll. Man har i hvert fall råd til det, tror hun.

Stor oppgang ved fylte 16

Siden 1970 er antallet omkomne i trafikken kraftig redusert. Likevel dør det like mange i trafikken som om et passasjerfly skulle styrtet i Norge hvert eneste år.

Tallene viser en dramatisk økning i antallet omkomne og hardt skadede når ungdom fyller 16 år. Ifølge Trygg Trafikk skjer ulykkene i all hovedsak på moped og som passasjer i bil.

Også i mopedulykker er det flest gutter som blir drept eller hardt skadet. Jentene er stort sett i ulykker som passasjerer i biler.

Det er en ytterligere dramatisk økning når ungdom fyller 18. Dette er den farligste perioden vi opplever som trafikanter, og både gutter og jenter er utsatt for ulykker. Guttene er imidlertid overrepresentert; 70 prosent av dem som er i alvorlige ulykker er gutter.

Utforsk dataen ved å bla i grafen under. På venstre akse vises alder, mens stolpene viser antall drepte pr. aldersgruppe: