Norge

Lærerstudenter får ta ny matteeksamen

Studenter som er blitt utsatt for formelle feil, får ta ny eksamen i matteforkurs for lærerutdanningen. De som består, kan begynne utdanningen i høst.

  • NTB

På flere universiteter og høyskoler ble det begått formelle feil på prøven etter forkurset i matematikk. Studenter ved disse studiestedene skal nå få ta en ny eksamen, dersom de ikke passerte nåløyet i forrige runde.

De som består, kan starte utdanningen i høst.

– Det har kommet klager på formelle feil ved gjennomføring av prøven, og det kan være at enkelte universiteter og høyskoler vil gi medhold i disse klagene. Vi vil sørge for at det arrangeres en ny prøve på stedene hvor det har vært formelle feil, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har skjerpet mattekravet for å komme inn på lærerutdanning, og alle studenter må ha minimum karakteren 4 fra det enkleste matematikkurset i videregående skole.

Søkere som hadde karakteren 3 i matematikk, fikk tilbud om å ta forkurs for å kvalifisere seg til lærerutdanning.