Norge

Alvdal-moren dømt til 14 års forvaring

Eidsivating lagmannsrett har dømt Alvdal-moren (49) til forvaring i 14 år og en måned, med en minstetid på åtte år og en måned.

  • Ntb

Kvinnen nådde ikke fram med anken over dommen fra Nedre Romerike tingrett, der hun ble den første kvinne i Norge som ble dømt til forvaring i en sedelighetssak. Hun er i lagmannsretten dømt for seksuelle overgrep mot sin eldste datter (28). Overgrepene skjedde da familien bodde i Gjerdrum i Akershus fra 1990 til 1998, det vil si fra jenta var fem år gammel.

Straffen fagdommerne har kommet fram til er enda strengere enn nivået statsadvokat Inga Bejer Engh la seg på i sin prosedyre. Der la hun ned påstand om forvaring i drøyt 13 år, og en minstetid på drøyt sju år.

Les hele saken med abonnement