Norge

Alvdal-moren dømt til 14 års forvaring

Eidsivating lagmannsrett har dømt Alvdal-moren (49) til forvaring i 14 år og en måned, med en minstetid på åtte år og en måned.

  • Ntb

Kvinnen nådde ikke fram med anken over dommen fra Nedre Romerike tingrett, der hun ble den første kvinne i Norge som ble dømt til forvaring i en sedelighetssak.

Les hele saken med abonnement

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding