Norge

USA snur - gir norske kampflypiloter plass

Norge har lykkes med å overtale USA til å la Forsvaret beholde opplæringskvoten for kampflypiloter.

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

I sommer fortalte Aftenposten at USA hadde kuttet kvoten for treningsplasser for norske kampflypiloter fra seks til to plasser. Dette kunne få alvorlige konsekvenser for både dagens F-16 fly og flåten av F-35 Norge planlegger å kjøpe fra USA.

Flere forsøk på å overtale USA hadde da strandet. Nå har statssekretær Eirik Øwre Thorshaug vært i USA, og kan fortelle at USA har snudd.

"Thorshaug er godt fornøyd med at man har fått på plass denne avtalen gjennom bruk av godt etablerte faglige samarbeidskanaler på faglig nivå mellom norske og amerikanske myndigheter," som det heter i en pressemelding fra Forsvarsdepartementet.

følge Endre Lunde, informasjonsleder for kampflyprosjektet i Forsvarsdepartementet, var saken i praksis løst før Thorshaug kom til USA.

— Den var så vidt oppe på et møte her, og Thorshaug har tidligere møtt en ny attaché ved USAs ambassade i Oslo. Men dette er først og fremst løst ved Luftforsvarets innsats og motparter på samme nivå i USA.

Ingen garanti for fremtiden

— Hvilken garanti har dere for at dere får beholde denne kvoten i årene som kommer?

— Det har vi ikke. Vi har fått til en avtale for 2014. Den økonomiske siutasjonen i USA gjør det vanskelig for dem å planlegge for mer enn ett år frem i tid. Men vi er i gang med avtaler for en permanent ordning.

— Har USA på denne måten fått Norge enda tettere på F-35 kroken?

— Avgjørelsen er ikke knyttet til F-35. Det handler om at samarbeidet mellom nært allierte parter fortsetter, sier Lunde

Skal koste 62 milliarder

Norge planlegger å kjøpe 52 amerikanske F-35 kampfly. Selve anskaffelsen er anslått til 62,6 milliarder 2013-kroner. Halvparten av summen knyttes til simulatorer, vedlikeholdsutstyr og annet materiell.

Les også

  1. USA mer enn halverer Norges kvote for jagerflyvere

  2. Vurderer å konfrontere USA politisk med mulig pilotmangel