Jernbanens prestisjeprosjekt Follobanen utsettes ett år

I praksis kan Follobanen nå tidligst bli tatt i bruk av pendlerne i januar 2023. Samtidig varsler ledelsen at banen blir dyrere enn 26,3 milliarder.

Det var en alvorspreget Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund som sammen med sjef for Follobanen,  Per David Borenstein, torsdag opplyste at åpningen av prestisjeprosjektet utsettes med ett år, til midt i desember 2022. Det betyr i praksis at pendlerne tar banen i bruk i januar 2023.

Onsdag var det styremøte hos Follobanen, der prestisjeprosjektets skjebne ble avgjort. Torsdag ettermiddag kalte selskapet inn til pressekonferanse, der de fortalte at det likevel ikke blir noe av planen om å åpne den nye, dobbeltsporede strekningen mellom Oslo og Ski midt i desember 2021.

Åpningen utsettes med ett år, noe som først og fremst henger sammen med at den italienske storentreprenøren Condotte har vært truet av konkurs.

Med tanke på hvor få pendlere som normalt reiser inn til Oslo de to siste ukene før jul, får de i praksis ikke noen glede av banen før i januar 2023. Det er fire år til.

Så sent som den 9. januar sto samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i Stortinget og sa at kostnadsrammen for prosjektet fortsatt lå på 26,3 mrd., og at han ikke hadde grunnlag for å tro at den måtte økes.

- Planen om åpne i desember 2021 ligger fast, sa Dale.

2,2 milliarder mer og ett år forsinkelse

To uker senere er situasjonen en annen. Ifølge Bane Nor vil prosjektet kostet 30,7 milliarder kroner, 2,2 milliarder mer enn beregnet i utgangspunktet.

Det var Per David Borenstein, sjef for Follobanen, og sjef for Bane Nor, Gorm Frimannslund, som offentliggjorde nyheten torsdag ettermiddag.

Han sier at 72 prosent av hele prosjektet er ferdig pr. i dag, men at de har vært avhengig at 79 prosent var ferdig.

– Vi har snudd absolutt alle stener for å kunne holde tidsplanen. Vi ser nå at det går ikke, sier Frimannslund.

Totalkostnaden til Follobanen har nå økt til 30,7 milliarder 2019-kroner, ifølge Per David Borenstein, sjef for Follobanen, (t.v.) og sjef for Bane Nor, Gorm Frimannslund

Får i praksis glede av banen om fire år

Follobanen består for det meste av to parallelle tunneler mellom Ski og Oslo, som bores med tunnelboremaskiner. Men det er det siste stykket, fra Ekebergåsen og inn til Oslo S, der fire nye linjer skal legges gjennom Middelalderparken og inn til sentralstasjonen, som er årsaken til at åpning av banen blir utsatt.

Det er her Condotte har hatt ansvaret.

For de titusenvis av pendlerne på Østfoldbanen er beskjeden en stor nedtur. Ikke minst fordi tiltakene som er vurdert for å øke kapasiteten vesentlig på banen til Ski før i 2021, og sør for Ski før 2027, er lagt på is.

Dette sier samferdselsministeren nå

I en pressemelding sier samferdselsminister Jon Georg Dale dette om saken:

– Jeg tar styret (i Follobanen) sin avgjørelse til etterretning. Men jeg har behov for supplerende informasjon fra Jernbanedirektoratet før jeg tar stilling og legger saken frem for Stortinget.

Anleggsområdet til Follobanen i Gamlebyen i Oslo i oktober 2018.

Skandalen var under oppseiling sommeren 2017

Det var i januar i fjor at Bane Nor hevet avtalen med den italienske storentreprenøren Condotte, som var truet av konkurs. Bane Nor tok selv over styringen av den delen av prosjektet som Condotte har hatt ansvar for.

Men økonomiproblemer hos Condotte hadde vært kjent siden sommeren 2017, og i perioder har arbeid i Middelalderparken vært stanset.

Condotte hadde to av de fem totalkontraktene for bygging av Follobanen:

  • Nye jernbanespor inn til Oslo S, med blant annet 700 meter lang nedsenket strekning fra Bispegata til Ekebergåsen, til en verdi av 2 milliarder kroner.
  • Bygging, i praksis sprengning, av 4,7 km tunnel fra Mosseveien og under Ekebergåsen, til der denne møter hovedtunnelene, til en verdi av 1,3 mrd. kroner.

I størrelsesordenen 100 underleverandører og andre selskaper har vært påvirket av de økonomiske problemene til Condotte, som bladet Byggeindustrien har fulgt tettest.

Follobanen har vært åpne om at det kunne bli utsettelser som følge av konkursen, men har i likhet med Bane Nor og Samferdselsdepartementet frem til nå tviholdt på desember 2021 som åpning av banen.

Sikre fremdrift og underleverandører

– Noe av det viktigste for oss i Bane Nor og Follobaneprosjektet er å sikre fremdriften og minimalisere de økonomiske konsekvensene, både for prosjektet og de enkelte underleverandører, uttalte Borenstein i januar i fjor.

Fra anleggsområdet til Follobanen i Gamlebyen i Oslo da arbeidet stod stille i flere uker i januar 2018, da det konkurstruede italienske selskapet Condotte hade kontrakten for denne delen  jernbanetraseen mellom Oslo S og Follotunnelen.

Betaler 272 millioner til Condottes konkurrent

Bane Nor sier nå at problemene med Condotte har kostet 1,6 mrd. kroner, noe som inkluderer at hele prosjektet må driftes ett år til.

Aps Sverre Myrli er en av dem som har hevdet at Condotte aldri burde fått oppdraget. I en skriftlig henvendelse til samferdselsminister Jon Georg Dale tidligere i januar refererte han til at Bane Nor etter dom i flere rettsinstanser har måttet ut med flere hundre millioner i erstatning til det selskapet som «burde fått kontrakten».

Selskapet han henviser til er Skanska. De ble i sin tid vurdert som eneste kvalifiserte tilbyder av hele den delen av prosjektet som går fra Ekebergåsen og som fører fire nye spor inn til Oslo S.

Follobanen kom til at prisen var for høy, og delte prosjektet inn i to, noe som førte til at italienske Condotte kom inn.

Skanska mener at Condotte fikk kontrakten på feil grunnlag, fordi «fjellforsterkning» ikke var en del av deres tilbud.

I to rettsinstanser, i tingretten og lagmannsretten, har Skanska vunnet frem, og er tilkjent erstatning på 272 millioner kroner. Dommen er imidlertid ikke rettskraftig, siden Bane Nor vurderer å anke til Høyesterett. Ankefristen er 29. januar.

De totale kostnadene knyttet til dette, som skulle være lagt frem i desember, er fortsatt ikke kjent.