Forsvarssjefen: Det er fortsatt stor risiko for nye problemer rundt skandalehelikopteret NH90

På de første NH90-helikoptrene ble det oppdaget 800 feil. Men alternativet, amerikanske Sea Hawk, ville ikke taklet røffe forhold i nordområdene, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (t.h.) under den åpne høringen i Stortinget mandag om det norske kjøpet av NH90-helikoptre. Her sammen med leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Dag Terje Andersen (Ap).

Mandag klokken 09 startet høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om kjøpet av 14 stykk NH90-helikoptre til Kystvakten og marinens fregatter.

Helikoptrene ble bestilt i 2001, men ingen av de ni som har ankommet pr. januar 2019, er i planlagt bruk.

Les også

Dette har syv ministre ansvaret for i tidenes norske helikopterskandale

Forsvarssjefen: Leverandøren har hovedansvaret

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har tidligere uttalt at kontrakten om kjøp av NH90 forlengst burde vært brutt.

Under høringen mandag hadde han knapt satt seg før han plasserte hovedansvaret for skandalen rundt NH90 hos leverandøren NHI (NATO Helicopter Industries).

Han konstaterte at det fortsatt er knyttet en stor risiko til leveransen av helikoptrene, men at det kan bli like dyrt å bytte helikopter.

En NH90-maskin fotografert på KV Senja.

– Manglende evne til å levere på tid og kvalitet har vært et tilbakevendende tema siden 2004. I desember 2004 hevdet NHI at leveransene ville bli forsinket med vel ett år. Så ble planen stadig forskjøvet. I 2008 innrømmet de at det første ville komme først i 2011, sa Bruun-Hanssen.

Han hevdet at de norske NH90-problemene har vært en konsekvens av problemene hos NHI, ikke årsaker i seg selv.

– Amerikanske Sea Hawk ville ikke tålt de røffe farvannene

I 2012 ble det tatt initiativ til en vurdering av om kontrakten kunne sies opp. Konklusjonen, med bidrag fra advokatfirmaet Kluge, var at alternativet, amerikanske Sea Hawk, ifølge Luftforsvaret ikke ville tilfredsstille krav til Sjøforsvarets behov. Sea Hawk ville heller ikke bli levert tidligere enn NH90, mens driftskostnadene ville være tilsvarende som NH90, ble det hevdet.

Bruun-Hanssen opplyste at skepsisen til standardutgaven av Sea Hawk, som Danmark anskaffet da de hoppet av sitt NH90-kjøp, knytter seg til helikopterets evne til å operere og løfte i grov sjø, både i nordområdene og i norske kystområder.

Aps Magne Rommetveit stilte spørsmål ved denne vurderingen. Han opplyste at dansk kystvakt bruker helikopteret langs kysten av Grønland, og i røft vær.

Til dette presiserte Bruun-Hanssen at Sea Hawk ikke har flyteevne om det lander på havet, noe NH90, Sea King og kystvaktens tidligere helikopter Lynx har.

Peter Jansen hadde fra 2011 ansvaret for å innfase NH90-helikoptrene. Under høringen mandag beskrev han enorme problemer.

Oppdaget 800 avvik da de første helikoptrene kom

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) hadde ansvaret for NH90-kjøpet frem til 2016.

Petter Jansen, som tok over som leder i 2011, ville ikke svare på om han mente kontrakten burde vært brutt.

Han ga flere eksempler på hvorfor det har gått galt:

  • Da helikoptre skulle tas imot var mottakskontrollen beregnet til fire uker. Det tok ni måneder. Man oppdaget 800 større og mindre avvik fra bestillingen.
  • Vedlikeholdsbehovet var 14 ganger så stort som forespeilet.
  • Det vanskeliggjorde også situasjonen at mottak av NH90 falt sammen med mottak av annet materiell, ikke minst kampfly av typen F-35.
  • Det oppsto en kritisk mangel på teknikere, der F-35 hadde førsteprioritet, og store problemer med å få tak i kvalifisert personell til å håndtere kjøp og mottak av helikoptre.
  • Det har vært og er store problemer med å få tak i reservedeler fra NHI.

Jansen tok på vegne av Forsvaret selvkritikk for at det har tatt nesten to tiår å etablere en plan for drift av NH90.

Dagens ansvarlige for anskaffelser og avhending av utstyr til Forsvaret ønsket ikke å svare på hva som har skjedd i helikopterskandalen før 2016. Sjef Mette Sørfonden med bisittere, kontreadmiral Bjørge Aase (t.v.) og ansvarlig for NH90-prosjektet, oberstløytnant Ivar Dyrdal.

Forsvarsmateriell: – Risikoen er fortsatt stor

Forsvarsmateriell, som anskaffer og avhender utstyr til Forsvaret, ble opprettet i 2016, da de også overtok ansvaret for NH90-kjøpet.

Sjefen, Mette Sørfonden, mente at man nå er «på et bedre spor», men var likevel klar på to punkter:

– Det foreligger fortsatt risiko for forsinkelser, og vi sliter med motivasjonen hos de involverte i prosjektet.

Sørfonden hevdet at det ville kunne ta tre år med rettslig behandling av et kontraktsbrudd, og 5–7 år på anskaffelse av et alternativt helikopter.

Nektet å svare på pris for flytimer med NH90

Forsvarets forskningsinstitutt ville under høringen ikke svare på hva flytimer med NH90 koster, eller om dette er en normalpris på helikopter. De mente likevel at vedlikeholdskostnadene er «sammenlignbare» med dem for redningshelikopteret Sea King, et helikopter som er langt på overtid og som i dag krever store vedlikeholdskostnader.