Norge

Omega-3, en sunnhet med modifikasjoner

Bildet av det supersunne omega-3 begynner å slå sprekker. Nyere studier tyder på at fettsyren også kan være direkte helseskadelig.

Fettet fra laks er stor industri - og under lupen hos kritiske forskere.
  • May Britt Brøyn

Vi nordmenn tyller i oss omega-3 i håp om et lengre og bedre liv. Troen på at marine oljer har nærmest ubegrenset helseeffekt sitter dypt i den norske folkesjela. Men flere nyere studier tyder på at sannheten ikke er så enkel.

To studier som ble publisert i sommer, har begge vakt oppsikt og setter omega-3 i et nytt lys: En svensk studie viste at omega-3 bidro til at barn utviklet allergi. Og en amerikansk studie har konkludert med at omega-3 kan gi en dramatisk øket risiko for å få prostatakreft.

Allergi

Den svenske studien som ble publisert i tidsskriftet PLOS ONE, konkluderer med at fettsyrer generelt, og omega-3 spesielt, øker barns risiko for å utvikle allergi.

Forskerne ved universitetene i Göteborg og Umeå fant at nyfødte barn som hadde fått mye umettet fett i kroppen gjennom navlestrengsblodet fra mor hadde større risiko for å utvikle allergi i løpet av de første 13 leveår — enn nyfødte med lite blodfett.

Les også

- Barn bør ikke spise oppdrettslaks

 Det ser ut til at omega-fettsyrene motvirker at spedbarnets immunsystem modnes riktig, sier en av de ansvarlige forskerne, immunolog Agnes Wold ved Göteborgs universitet.Av 129 barn, født i Östersjö-området i årene 1996-97, hadde 81 utviklet luftveisallergi eller atopisk eksem før de fylte 13 år. Dette var de barna som hadde høyest innhold av fettsyrer — og spesielt omega-3 - i navlestrengsblodet da de ble født.

- Ikke for barn

- Umettet fett demper aktivering av immunforsvaret - noe som kan være bra for enkelte voksne mennesker. Men små barn har et immunforsvar som trenger det motsatte - å få en kick for å modnes. Ideen om at umettet fett er sunt bygger på studier av hjerte- og karsykdom hos middelaldrende menn. Jeg tror ikke disse fettsyrene er bra for gravide kvinner og spedbarn, sier Agnes Wold.

Den norske indremedisineren og kostholdseksperten Fedon Lindberg er enig med Wold i at forskningen på omega-3 har vært konsentrert om helsemessige effekter på voksne, og kan ha en helt annen virkning på små barn.

- Denne svenske studien er interessant - for det er første gang barn har vært fulgt opp over så mange år. Det er likevel ubesvarte spørsmål her: Hva var kilden til omega-3 hos mødrene til disse barna - urenset fisk, eller kapsler? Jeg kan ikke se at studien har korrigert for mulige andre forklaringer - som blant annet miljøgifter eller tungmetaller, som jo er et problem i Östersjöen, sier Fedon Lindberg.

Den amerikanske studien som peker på sammenhengen mellom omega-3 og prostatakreft ble publisert i Journal of the National Cancer Institute.

Les også

«Havet er fremtidens matfat»

Det var forskere ved kreftforskningsinstituttet Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle som for andre gang gjennomførte en studie som konkluderte med at høyt inntak av marine omega-3-fettsyrer kan være direkte kreftfremkallende.Ifølge disse forskerne hadde menn med høyt nivå av omega-3 i blodet opptil 71 prosent større risiko for å utvikle aggressiv prostatakreft — sammenlignet med menn med de laveste nivåene. Den lavgradige formen for prostatakreft syntes imidlertid ikke å bli påvirket av fettsyrer.

Disse ferske funnene underbygger studien som ble publisert i American Journal of Epidemiology for to år siden. Studiene har vakt stor debatt i det medisinske miljøet i USA, og forskerne selv har påpekt de ikke må skremme menn fra å spise fisk. Fiskeoljens effekt på hjertet overveier risikoen for å utvikle prostatakreft, fremholder de.

Sunt - og skadelig

- Det er ingen tvil om at omega-3 kan påføre helseskade - om vi spiser for mye av dem. For når flerumettet fett hoper seg opp i kroppen, vil det harskne. På sikt kan dette føre til inflammasjon og øket risiko for både hjertesykdom og kreft, sier Lindberg.

Han mener enumettet fett, som hovedsakelig finnes i oliven, raps, avocado og mandler, kan bidra til å redusere denne harskningsprosessen.

Men omtrent samtidig med prostatastudien kom nok en studie som bekreftet teorien om at omega-3 kan beskytte mot kreft.

Riktignok foregikk studien bare på laboratoriet ved Queen Mary-universitetet i London. Men her viste forskere at omega-3 kunne drepe ondartede kreftceller fra spesielle former for munn- og hudkreft, mens de normale cellene ikke ble påvirket.

Effekten skyldes trolig at en av de hissige vekstfaktorene i kreftcellene rett og slett ble overstimulert av omegafettsyrene, slik at den ble trigget til celledød.

Dette er en overraskende og helt ny effekt av fettsyrer som omega-3, mener forskerne bak studien.

ADHD

Positiv effekt av omega-3 viste også en fersk studie gjort av en forskergruppe ved Universitetet i Oslo - som fant at fettsyren kunne påvirke biokjemiske prosesser i hjernen på rotter.

Les også

Spis deg til en bedre eksamen

Studien ble gjort på såkalte SHR-rotter, som utvikler ADHD. Rottene som fikk tilført omega-3, endret adferd og ble roligere. Analyser viste at fettsyrene hadde gitt hurtigere omsetning av signalstoffer i nervesystemet. Det var imidlertid tydelige kjønnsforskjeller: Mannlige rotter hadde bedre effekt av omega-3 enn kvinnelige.I flere studier hvor forskerne hadde forventet en positiv virkning av omega-3, måtte de imidlertid konkludere med «ingen effekt» .

En studie fra universitetet i Uppsala fant nylig at omega-3 ikke reduserte inflammasjonen i kroppen hos mennesker med forhøyet risiko for hjerte— karsykdom og diabetes.

Et forskerteam som studerte aldersrelatert maculadegenerasjon, en alvorlig øyesykdom som kan føre til blindhet, måtte også konkludere: Hypotesen om at omega-3 kan bremse sykdomsforløpet, holdt ikke.

En gresk studie som det medisinske tidsskriftet Jama publiserte for noen måneder siden, viste at omega-3 heller ikke reduserte risikoen for hjertesykdom. Og fettsyrene påvirket ikke på noen måte måte dødsårsak blant 68 000 pasienter - uansett om de hadde kommet fra mat eller omega-kapsler.

Resultatet støttet en tidligere koreansk studie, som også fant at fiskefett ikke hadde noen effekt på hjertesykdom.

Alice Lichtenstein, professor i medisin ved et universitet i Boston, uttalte i forbindelse med studien at det trolig er en gedigen misforståelse at marint fett beskytter mot hjertesykdom. De første studiene som kom frem til dette, tok blant annet utgangspunkt i eskimoer - som spiste svært mye fisk. Det var imidlertid ikke enkeltstoffer i fiskefettet som beskyttet inuittene, men rett og slett at de spiste langt mindre usunne hurtigretter og hamburgere, fremholdt Lichtenstein.