Norge

Barneombudet: – Regjeringen kan ikke løpe fra ansvaret for barn som trenger beskyttelse mot vold og overgrep

– Med så mange alvorlige signaler om at barnevernet ikke klarer å beskytte de mest sårbare barna, plikter regjeringen å gripe inn, fastslår barneombudet.

– Hvor lenge skal regjeringen sitte og se på at barn lider fordi barnevernet ikke har tid eller folk nok, spør barneombud Inga Bejer Engh.
  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist

Barneombud Inga Bejer Engh fyrer av en bredside mot regjeringen og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

I et intervju med Aftenposten sier han at å beskytte barn kommer først. Men jeg er redd han ikke ser helheten. De må ta situasjonen på alvor, slutte å skyve ansvaret over på kommunene og sørge for flere ansatte i barnevernet, sier barneombudet.

Hun har gjort styrking av barnevernet til et av sine hovedsatsingsområder de neste årene. Både når det gjelder økt kompetanse og ressurser.

Les også

LES OGSÅ: Ropstad om kritikerne av barnevernet: – Håper jeg som KrF-er og kristen kan bidra til å bygge ned barrierene

– Bundet av FNs barnekonvensjon

– Staten kan ikke delegere oppgaven med å ta seg av de mest sårbare barna til kommunene uten å følge tettere opp når de ikke leverer. Staten er bundet av barnekonvensjonens forpliktelser til å sørge for at barn får den beskyttelsen de har krav på, påpeker hun.

Bejer Engh trekker frem en rekke alarmerende funn de siste årene som viser at kommunene ikke klarer å beskytte de mest sårbare barna. Hun nevner NOU-rapporten Svikt og svik, en rekke statlige tilsyn og Helsetilsynets rapport fra januar i år om 106 enkeltsaker. Her ble det avdekket at opplysninger fra barn knyttet til vold og omsorgssvikt ikke ble fulgt opp slik det skulle.

– Flere undersøkelser de siste årene har vist at både ansatte og barnevernsledere advarer om for stor arbeidsmengde og for få ansatte. Budskapet i #heierna-oppropet fra ansatte i barnevernet er ikke nytt, sier hun.

– Hva venter de på?

– Med så mange alvorlige signaler over tid om at kommunene ikke leverer den tjenesten de skal, plikter regjeringen å gripe inn og bruke de styringsverktøy den har til rådighet. Hva venter de på?

Det hjelper ikke at Ropstad og regjeringen vil heve kompetansen i barnevernet når de ikke har folk nok til å utøve den kompetansen, fastslår hun.

Barneombudet går ikke inn i debatten om bemanningsnorm i barnevernet, men sier det er opp til regjeringen å finne den beste løsningen. Hun forventer at bemanningssituasjonen blir fulgt opp i kommende statsbudsjett.

– Ropstad påpeker at det fra 2013–2017 ble 1150 flere ansatte i det kommunale barnevernet, en høyere årlig vekst enn under den rødgrønne regjeringen?

– Ja, men 890 av disse stillingene kom i statsbudsjettet fra 2011 til og med 2014, altså hovedsakelig under den rødgrønne regjeringen, påpeker hun.

Initiativtager til #heiErna-kampanjen, Ine Haver (t.v.) møtte statsminister Erna Solberg i Stavanger tirsdag. Men hun ble skuffet over at Solberg ikke kunne love flere ansatte i barnevernet.

Bejer Engh viser også til at barnevernet samtidig er blitt pålagt en rekke nye oppgaver. De senere årene har barnevernet også fått ansvaret for unge kriminelle som tidligere ble tatt hånd om av kriminalomsorgen.

– Fra 2006 til 2018 har antall bekymringsmeldinger til barnevernet økt med 56 prosent. Det er enkelt å forstå at dette krever sitt.

Les også

LES OGSÅ: Barnevernet i 75 kommuner får rødt lys av barneministeren. Nå ber hun ordførere og rådmenn vise handlekraft.

– Ingen kvalitetsnorm for de aller svakeste

Hun synes det er et paradoks at vi har strenge kvalitetsnormer for utdanning og antall ansatte både i barnehage og skole, der vi alle har barna våre - men undrer seg over at staten ikke styrker kvaliteten for de aller svakeste i samfunnet på samme måte.

– Barna i barnevernet har ingen sterke offentlige stemmer som kan rope ut for dem. Da må politikerne ta styringen.

Bejer Engh sier hun har stor tillit til at Ropstad er genuint opptatt av tiltak som kan forebygge vold mot barn.

– Men det hjelper ikke uten et robust barnevern som kan ta imot bekymringsmeldinger og følge opp i den andre enden, sier hun.

Ropstad: Har ikke tro bemanningsnorm

– Jeg er opptatt av bemanning, og kommunene kjenner sin situasjon best, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad i en kommentar til barneombudets utspill.

Men han har ikke tro på bemanningsnorm i barnevernet.

– At jeg som barneminister her i Oslo skal vite hva som er best å gjøre i hver enkelt kommune rundt i landet, har jeg ingen tro på, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Jeg mener det er vanskelig å gjennomføre og vanskelig å finne hvilket grunnlag man skal bruke for en slik norm, sier han.

– Alle har et ansvar for å beskytte barn mot vold og overgrep, både kommuner, stat og vi som enkeltpersoner. Barn og unge vokser opp i en kommune. Mye av det forebyggende arbeidet og arbeidet med å beskytte det enkelte barn mot vold og overgrep må derfor skje lokalt.

Han legger til at staten selvsagt har et ansvar for å legge til rette for at kommunene klarer å ivareta sine oppgaver på en god måte, blant annet gjennom å sikre et godt nok lovverk, økonomiske rammebetingelser for kommunene samt å bidra til kompetanseheving i tjenester som møter barn og unge.

Les mer om

  1. Barnevern
  2. Bemanning
  3. Kjell Ingolf Ropstad
  4. Barneombudet