Norge

Regjeringen forsvarer at jernbanereformen har kostet 1,3 mrd. hittil

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hevdet i 2016 at jernbanereformen ville koste «noen hundretalls millioner i alt».

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hevdet i 2016 at jernbanereformen ville koste «noen hundretalls millioner alt i alt».
  • og NTB

Under en spørretime i Stortinget i oktober 2016, uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) at det ville koste «noen hundretalls millioner alt i alt», å gjennomføre jernbanereformen.

Hittil er det brukt 1 milliard kroner, og nærmere 300 millioner kroner til vil bli brukt i løpet av inneværende år, opplyser Samferdselsdepartementet til Dagsavisen.

Dermed vil den totale kostnaden komme på 1,3 milliarder kroner.

Les også

LES OGSÅ: Flytoget hopper av konkurransen om få kjøre tog på Sørlandsbanen

Kritikk fra forbund

Samferdselsdepartementet forsvarer imidlertid pengebruken, selv om den har akselerert.

– Vi ser et innsparingspotensial som er mangedobbelt kostnadene for gjennomføring, skriver departementet.

Leder i Norsk Jernbaneforbund (NJF), Jane B. Sæthre, tror derimot ikke at Solvik-Olsen, resten av regjeringen og KrF, som også stemte for jernbanereformen, vil få valuta for pengene.

– 1,3 milliarder kroner er en ekstremt høy pris for å legge til rette for en konkurranseutsatt jernbane basert på anbud, i håp om at andre selskaper skal kunne drive billigere. I andre land har det ikke blitt billigere. Ingen kan dokumentere det, sier Sæthre.

Les også

LES OGSÅ: Slik blir konkurransen på norsk jernbane – også på Østlandet

Forsvarer reformen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener på sin side at reformen ikke alene kan vurderes ut ifra utgifter, men også ut ifra gevinster.

Han viser til veireformen, og skriver at Nye Veier anslår besparelser på rundt 30 milliarder på sine prosjekter og at Statens vegvesen «kan vise til besparelser på 1,5 milliarder kroner bare på riksvei 3/25».

– Vi er med andre ord allerede i pluss om man sammenligner reformkostnader opp med besparelser i samferdselssektoren totalt, skriver Solvik-Olsen i en e-post.

Les også

LES OGSÅ: Selskapet som leier ut tog til NSB: Norge trenger 150 nye tog

Understreker togsatsing

Samferdselsministeren tilføyer at det ikke stemmer at prisen 1,3 milliarder kroner i sin helhet stammer fra konkurranseutsetting av togdrift.

– Reformen omhandler drift, vedlikehold og utbygging av hele jernbanen, billettsystem etc. Anbudsrunden er bare en del av hele reformen, sier ministeren, som understreker at regjeringen har satset stort på jernbane.

– Jernbaneforbundet sier 1,3 er ekstremt mye penger. Ja, det er mye penger. Samtidig har dagens regjering bevilget over 41 milliarder mer til jernbanen i våre fem budsjett sammenlignet med foregående fem budsjett, sier Ketil Solvik-Olsen.

Les også

LES OGSÅ: Åtte grunner til full oppvask rundt jernbanen

Vil føre saken for Stortinget

Frp-politikeren mener at det han omtaler som rødgrønn reformvegring har kostet skattebetalerne millioner av kroner.

Samtidig får Solvik-Olsen krass kritikk fra Sverre Myrli, jernbanepolitisk talsperson fra Arbeiderpartiet. Han ønsker å løfte saken opp til Stortinget.

– Samferdselsministeren har brukt pengene på høyreideologiske eksperimenter som vi vet ikke virker. Andre europeiske land har bittert fått erfare at privatisering, marked, konkurranse ikke er det som skaper et bedre jernbanetilbud, heller tvert imot, mener Myrli.

– Vi krever at samferdselsministeren nå legger alle opplysningene på bordet og informerer Stortinget hva han egentlig driver med, skriver Sverre Myrli i en e-post til NTB.

Les mer om

  1. Jernbanereformen
  2. Ketil Solvik-Olsen
  3. Samferdselsdepartementet
  4. Vy