Frp: – Vi går ikke inn i enkeltinvesteringer som Oljefondet gjør. SV: – Forventer at fondet trekker seg ut.

Frp vil ikke legge seg borti Oljefondets enkeltinvesteringer. SV forventer at fondet trekker seg ut av forsvarsselskapet som produserer bomber brukt i Jemen.

Bomben som ble brukt i angrepet mot en buss i Jemen tidligere i august, var trolig amerikanskprodusert. Oljefondet investerer i det amerikanske selskapet Raytheon, som produserer bomber som brukes i Jemen.
  • Inger Lise Hammerstrøm

– Oljefondet må selge seg ut av dette selskapet.

Det er den klare talen fra SVs Kari Elisabeth Kaski. Hun sitter i finanskomiteen og er sterkt kritisk til VGs nyhet om at Oljefondet har investert tilsammen 4,2 milliarder i et selskap som lager bomber brukt i Jemen.

– Merkelig investering

Aslak Skancke, fagsjef i Etikkrådet til Oljefondet, sier til VG at det står i rådets føringer at Oljefondet ikke skal investere i selskaper som produserer klasevåpen eller kjernefysiske våpen. Fondet skal heller ikke investere i selskaper som selger våpen og militært materiell til landene Syria og Nord-Korea.

Sånn sett bryter ikke Oljefondet med Etikkrådets føringer, da det aktuelle selskapet Raytheon ikke produserer klasevåpen eller kjernefysiske våpen. Det selger heller ikke våpen til Syria eller Nord-Korea.

Kari Elisabeth Kaski (SV) krever at Oljefondet trekker seg ut av selskaper som produserer krigsmateriell.

Kaski stiller likevel spørsmål ved investeringen.

– Jeg synes det er merkelig at man har åpnet opp for investering i dette selskapet. Med tanke på hvor dramatisk det er i Jemen nå, er det en selvfølge å ikke være investert i et selskap som er så tungt investert i den krigen, sier Kaski.

Frp: Ikke aktuelt å utelukke et enkeltselskap

– Vi går ikke inn i enkeltinvesteringer som Oljefondet gjør, svarer Helge André Njåstad (Frp), som er medlem av Stortingets finanskomité.

– Det angår dere ikke?

– Å utelukke et enkeltselskap er ikke aktuelt. Vi er grundig informert gjennom fondsmeldingen hvert år, og der har vi rikelig anledning til å si vår mening, sier Njåstad.

Han legger til at det er bred enighet om retningslinjene og de etiske kriteriene som ligger til grunn for forvaltingen av fondet.

Helge André Njåstad (Frp) mener det vil være helt feil av han som medlem av finanskomiteen å kommentere enkeltselskap.

På spørsmål om det er aktuelt å revidere Etikkrådets retningslinjer for hva Oljefondet kan investere i, svarer han følgende.

– Det er ikke noen aktuell problemstilling pr. nå.

– Hvorfor ikke?

– Vi har den årlige meldingen med Stortingets syn på forvaltningen av fondet. Det vil være helt feil av meg som medlem av finanskomiteen å kommentere enkeltselskaper.

Ap: - Kan gi grunnlag for utelukkelse

– Jeg forutsetter at Etikkrådet følger dette også ut fra retningslinjene om grove og systematiske brudd på menneskerettighetene og krenkelse av individets rettigheter i krig og konflikt, skriver Aps Svein Roald Hansen i en sms til Aftenposten.

Han legger til.

– Dette kan også gi grunnlag for utelukkelse.

Rødt om Etikkrådet: Smutthull på størrelse med en låvedør

– Det er helt hårreisende at våre pensjoner skal sikres gjennom å gjøre Norge delaktig i krigsforbrytelser i Jemen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Han mener Etikkrådets retningslinjer er altfor slappe.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes synes det er hårreisende at Norges pensjonskasse skal finansieres av investering i selskaper som Raytheon.

– Det er noen smutthull der som er på størrelse med en låvedør. Når vi skal behandle spørsmål om Oljefondet til våren, må vi forsøke å stramme inn de retningslinjene kraftig.

– Hva kan dere gjøre?

– Vi kan fremme et forslag på Stortinget og stille oss bak det. Vi vet det er et stort engasjement for dette blant sentrumspartiene og SV, men det krever at vi får med oss flere, sier Moxnes og sikter blant annet til Arbeiderpartiet.

MDG vil ha full gjennomgang

Arild Hermstad, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, vil også ta grep:

– Det norske folk kan ikke finansiere fremtidens velferd ved å eie våpenselskaper som selger til land som bomber sivile, sier Hermstad i en e-post til Aftenposten.

– Derfor vil vi ha en full gjennomgang av fondets innretning, og renske det for selskaper som er involvert i brudd på menneskerettighetene, og som står for alvorlige krigsforbrytelser.

Hermstad vil at fondet skal endres til et «Fremtidsfond».

– Slik kan våre finansielle muskler brukes til å skape det verdenssamfunnet vi ellers jobber for.