Klomsæt får ikke medhold i anken

Høyesterett avgjorde onsdag at tidligere advokat Sigurd Klomsæt ikke får medhold i anken sin. Nå vurderer han å gå til menneskerettsdomstolen.

Etter en lang rettsprosess ble anken til Sigurd Klomsæt i dag forkastet av Høyesterett.

Tidligere advokat Sigurd Klomsæt ble i februar i år dømt av lagmannsretten for å ha gitt media tilgang til politidokumenter da han var en av bistandsadvokatene i 22. juli-saken. Dette skjedde etter at Oslo tingrett i mars 2013 kom fram til at det ikke fantes bevis for at Klomsæt hadde lekket bilder og dokumenter til pressen.

Høyesterett har nå avgjort at Klomsæts anke blir forkastet. Det er argumentene fra lagmannsrettens dom som nå blir støttet av Høyesterett.

Det vil dermed si at Klomsæt ikke har mulighet til å ta saken videre i norske domstoler.

— Ingen lovbrudd

Forsvarer John Christian Elden, som nylig tok over Klomsæt-saken etter Arvid Sjødin, sier at hans klient vurderer å klage saken videre.

- Klomsæt synes å være dømt uten at han har brutt noen lov, noe som er svært uvanlig i Norge. Han vil vurdere å klage dette videre, sier Elden til Aftenposten.

- Hvor vurderer han å klage inn saken?

- Han er den advokaten som flest ganger har fått Norge dømt for menneskerettsbrudd i Europadomstolen, så det blir en ny opplevelse for ham å være klient for samme domstol, sier Elden.

Elden mener Høyesterett ikke har tatt stilling til flere punkter i anken.

— Jeg noterer at ankeutvalget har nektet å behandle saken uten at de har drøftet de grunnleggende anførslene i anken om menneskerettsbrudd og om at det ikke er noen taushetsplikt som er brutt i saken.

Les også:

Les også

Lagmannsretten omgjør Klomsæt-dom

Les også:

Les også

- Klomsæt må idømmes bot på 24000

Les også

- Ville bøtelegge statsadvokaten med 10 000 kr

Frifunnet i tingretten

Den tidligere advokaten ble frifunnet av Oslo tingrett i mars 2013 for beskyldningene om lekkasjer. Retten baserte dette på det de mente var manglende bevis om at lekkasjen hadde funnet sted.

— Ingen tekniske bevis viser at lekksjen skal ha skjedd fra kontoret til Klomsæt. Antagelser eller gjetting er ikke tilstrekkelig, slo retten fast.

Borgarting lagmannsrett kom til motsatt konklusjon da den avsa dom i begynnelsen av februar i år. Det førte til at Klomsæt anket saken inn for Høyesterett.

Klomsæt ble i 2012 ilagt en bot på 20.000 kroner for grov uforstand i tjenesten, ved at han skulle ha gitt tre bilder av Anders Behring Breivik til mediene 3. februar 2012. Klomsæt ble fratatt oppdraget som bistandsadvokat. 14. august 2012 ble han fratatt advokatbevillingen av Advokatbevillingsnemnden.