Ønsker TV-reklame for reseptfrie medisiner

  • Ikke riktig klokt, sier Kjersti Toppe, og tror medisinbruk blant ungdom vil øke.

Helse— og omsorgsdepartementet ber Legemiddelverket komme med forslag om hvordan man kan tillate TV-reklame for reseptfrie legemidler.

Departementet har instruert Statens legemiddelverk om å utarbeide et høringsnotat med forslag til forskriftsendring der adgangen til TV-reklame for for alle reseptfrie legemidler.Høyre og FrP fremmet forslag om dette i forrige periode, men ble nedstemt.

-Regjeringspartiene neglisjerer problemene

Kjersti Toppe, Senterpartiet, mener regjeringspartiene ikke forstår hva forslaget vil innebære.

Kjersti Toppe advarer mot forslaget

— De neglisjerer hvilke problemer dette skaper for folkehelsen. Forslagetvil kunne påføre folk sykdom. Vi vet i dag at det er et overforbruk av smertestillende i den vanlige , friske befolkningen, spesielt ungdom. Der siste vi trenger er denne type, sier Toppe.

Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen for Høyre mener imidlertid at forbrukerne vil få mer informasjon gjennom TV-reklame.

-Gir bedre informasjon

— Alle legemidler som kan selges i butikk er velkjente og velprøvde legemidler, i motsetning til nye reseptfrie legemidler som til å begynne med bare kan selges på apotek. På denne måten vil forbrukerne få bedre tilgang på informasjon om en større bredde av reseptfrie legemidler som er godkjent til egenbehandling.Dette kan øke størrelsen på reklamemarkedet for TV og dermed konkurranseevnen til kommersielle TV-kanaler som konkurrerer mot NRK, sier Sveinung Stensland, stortingsrepresentant og medlem av helse- og omsorgskomiteen for Høyre.

Han mener andre argumenter for TV-reklame er at dette er tillatt i noen europeiske land, inkludert Sverige og Storbritannia.

— For reklame sendt fra utlandet gjelder «senderlandsprinsippet», det vil si at det er senderstatens regelverk som regulerer hva som skal vises av reklame i fjernsyn. Dette medfører at totalforbudet mot reklame for legemidler på TV i Norge allerede er betydelig svekket. Enkelte norske TV-kanaler sender reklame som er myntet på det norske markedet fra utlandet.

Reklame på buss

Stenland trekker frem at reklame for reseptfrie legemidler formidles via internett og gjennom «bestillingstjenester», herunder nett-tv, og at det er reklame for reseptfrie legemidler på T-baner, buss og bysykler.

— Argumentet om at TV vil gi en større grad av «pådyttet» reklame blir stadig svakere.

SveinungStensland.jpg

Marit Hermansen, leder av Norsk forening for allmennmedisin, er ikke overrasket over at regjeringen ønsker slik reklame.

— Dette er jo en trend med ønske om å liberalisere området.

Hermansen lurer på hvilket informasjonssbehov som ikke er dekket i dag.

— Eller er det slik at det er viktig å selge fler av disse legemidlene? Reklame er et virkemiddel for å øke salget. Derfor skjønner jeg godt at industrien ønsker dette. Fra et pasientsynspunkt er jeg mer usikker.

Bekymret over ungdommens bruk

Hun mener legemidlene som i dag er unntatt reseptplikten, og det blir stadig flere, er ansett som «ufarlige». Noe selges i butikk, resten i apotek.

— Vi er bekymret over en økende bruk av smertestillende, spesielt hos ungdom, og det brukes sannsynligvis for mye allergimidler uten grunn, sier Hermansen.

En anonym spørreundersøkelse blant 15-åringer fra seks ungdomsskoler i Drammen-regionen viste at 50 prosent av guttene og 71 prosent av jentene hadde brukt reseptfrie smertestillende medikamenter siste måned. 26 prosent av ungdommene hadde brukt slik medisin daglig til ukentlig, og blant storforbrukerne var det tilnærmet like mange gutter som jenter. Undersøkelsen ble utført av Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sveinung Stensland sier det ikke noe mål i seg selv med økt salg av reseptfrie legemidler.

— Bedre informasjon og mer kunnskap om hva som finnes er imidlertid ønskelig. For enkle helseplager kan reseptfrie legemidler være en god løsning, fremfor å oppsøke lege. Målet er ikke mer legemiddelbruk, men riktigere legemiddelbruk.

Toppe: Vil advare mot forslaget

Kjersti Toppe, Senterpartiet, mener forslaget ikke er riktig klokt og at det ikke har noe med forsvarlig helsepolitikk å gjøre.

— Det er bare trist og Jeg vil sterkt advare Høie, Høyre og Fremskrittspartiet imot å innføre TV -reklame for reseptfrie medisiner.

— De neglisjerer hvilke problemer dette skaper for folkehelsen. Forslagetvil kunne påføre folk sykdom. Vi vet i dag at det er et overforbruk av smertestillende i den vanlige friske befolkningen, spesielt ungdom. Der siste vi trenger er denne type, sier Toppe.

Hun opplyser at Sveriges legemiddelverk har foreslått å stramme inn på salg av reseptfrie smertestillende på grunn av stor fare for overdose.

— I budsjettbehandlingen nå stemte h og FrP ned et forslag fra Sp om å kartlegge overdosene som skjer med disse medisinene.Høie og Stensland burde drive med helsepolitikk, ikke næringspolitikk og slutte med en slik ensidig støtte legemiddelindustrien.

Les mer:

Les også

Vil ha 18-årsgrense for å handle medisiner på nett

Les mer: