Norge

Seiler fra Norge mot Syria for å hente kjemiske våpen

Tirsdag morgen befant fregatten KNM «Helge Ingstad» seg vest av Stavanger, på vei mot Syria. For få dager siden var Aftenposten om bord.

Ine Eriksen Søreide møtte nylig besetningen om bord på KNM «Helge Ingstad».
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist
Lettbåtmannskaper som er en del av besetningen på KNM «Helge Ingstad».
For drøye to uker siden var forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) om bord i KNM «Helge Ingstad». Nå har hun gitt Forsvaret og skipet i oppdrag å være eskortefartøy når kjemiske våpen fra Syria skal fraktes ut og destrueres.
Det er lite trolig at besetningen på KNM «Helge Ingstad» får bruk for våpnene om bord under oppdraget.
Her takkes besetningen på KNM «Helge Ingstad» for innsatsen under branndramet på M/V «Britannia Seaways» i november. Helt vil venstre generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. I midten skipssjef Per Rostad.
Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på broen på KNM «Helge Ingstad» for drøyt to uker siden.
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

— Vi er en plattform som er egnet for et oppdrag som dette. Det var den eneste kommentaren skipssjef Per Rostad ville gi Aftenposten for et par uker siden, da vi var om bord på KNM «Helge Ingstad » under en militærøvelse i Hordaland.

Aftenposten fulgte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) da hun besøkte øvelsen FAO IV i Hordaland. Rostad brukte øvelsen som en forberedelse til det forestående oppdraget med å hente kjemiske våpen ut av Syria.

Da Søreide og Aftenposten var om bord hadde «Ingstad» nettopp vært involvert i redningsoperasjonen der enbrann oppsto på lasteskipet M/V «Britannia Seaways».

Skipet fraktet kjøretøy og annet materiell fra Nord-Norge til Bergen, som skulle brukes under den store militærøvelsen.

Per Rostad er skipssjef om bord på fregatten KNM «Helge Ingstad» som nå er på vei mot Syria.

Fredag ga Søreide Forsvaret og fregatten formelt i oppdrag å følge et norsk handelsskip som skal ta om bord kjemiske våpen i Syria, og eskortere dette til et mottakerland. «Ingstad» og handelsskipet, som Forsvaret ikke ønsker å opplyse navnet på, får følge av en dansk fregatt og et dansk handelsskip.

Den 15. desember skal «Ingstad» være klar i Syria. Innen nyttår skal kjemiske våpen av det som kalles 1. kategori være ute, innen utgangen av februar skal 2. kategori våpen være ute.

Våpnenen skal skipes ut fra kystbyen Latakia, og det er president Al Assad som skal garantere sikkerheten for transportene til kystbyen.

Spesialistsoldater på handelsskip

Vanligvis teller besetningen på en norsk fregatt 120 personer. Nå er det 180 om bord. Besetningen er utvidet med spesialsoldater fra Kystjegerkommandoen og Minedykkerkommandoen, de siste er bl.a. spesialister på eksplosiver. Noen av disse skal i perioder være om bord på handelsskipet, for vakt og sikring, ikke minst når dette skipet ligger til kai i Syria.

Spesialister på kjemiske våpen fra Forsvaret

Ikke minst er det også personell om bord fra det som heter Forsvarets ABC-skole, som driver utdanning for vern mot masseødeleggelsesvåpen, kjemiske våpen inkludert.

Disse skal lære opp soldatene og andre som skal om bord på handelsskipet, og besetningen her, i å takle kjemiske våpen. Opplæringen handler også om å håndtere brann og havari.

Det er også sanitetspersonell om bord, som også skal fordeles til det norske handelsskipet, samt sivil, juridisk ekspertise.

Uforutsigbar situasjon

E-tjenesten har briefet FOH og KNM «Helge Ingstad» om sikkerhetssituasjonen. Forsvaret regner sannsynligheten for at «Ingstad» skal havne i strid som liten. Men ifølge kommandør Nils Andreas Stensønes, som er sjef for Kysteskadren i marinen, er situajonen i Syria uforutsigbar.

Det kan bli flere turer mellom Syria og mottakerlandet, bekrefter kommandør Nils Andreas Stensønes i Sjøforsvaret.

– Vi skal inn til en nasjon som er i borgerkrig, derfor er det riktig med militær eskorte og sikring av transporten. Kystsonen er roligere enn andre deler av landet, men vi har kapasitet om det blir påkrevet, sier Stensønes til Aftenposten.

— Kan det bli flere turer til og fra Syria?

— Ja. Vi vet ikke i dag om våpnene skal samles før de skipes ut, eller skipes ut i porsjoner så fort som mulig. Her er mye heftet med usikkerhet, sier Stensønes.

Så sent som i slutten av oktober ble det rapportert om en eksplosjon i nærheten av Latakia, med store ødeleggelser av en kystforsvarsbase som resultat.

Norsk nestkommanderende

Det er Danmark som får hovedkommandoen for oppdraget. Norge får en nestkommanderende, som er kommandør Svein Erik Kvalvaag, til daglig sjef for fregattvåpenet i marinen.

Kvalvaag skal først til Danmark, før han setter kurs sydover.

Syv opprørsgrupper har slått seg sammen

Ifølge kommandørkaptein Per Christian Gundersen ved Forsvarets høgskole har regjeringsstyrker innledet en større offensiv for å ta tilbake områder nord i Syria. For mer effektivt å kunne bekjempe president Bashar al-Assads styrker, og for å styrke egen status, har syv større opprørsgrupper slått seg sammen. Det pågår ifølge Gundersen stadig en maktkamp mellom opprørsgruppene.

Gundersen sier det blir en utfordring for al-Assasad å sikre tranport av kjemiske våpen ut til utskipningsstedet.

Tre fregatter i sving samtidig

At «Ingstad» sendes på oppdrag samtidig som søsterskipet KNM «Fridtjof Nansen» leder piratjakt i Adenbukten, betyr at Sjøforsvaret nå rent faktisk seiler tre fregatter. Den tredje er KNM «Thor Heyerdahl», som skal ut og seile neste uke.

Ettersom Sjøforsvaret sliter hardt med å fylle opp tre besetninger til Norges frem fregatter seiler «Heyerdahl» med redusert bemanning. Nøkkelpersonell, eller det som kalles kjernekompetanse, flyttes mellom fartøyene ut fra oppdragenen de skal løse.

Les også

  1. Sivile kan ta roret på norske krigsskip

  2. Milliardskip brukes som reservedeler

  3. Norsk krigsskip ble legesenter i Somalia

Les mer om

  1. Syriakrigen