Israel-venner forsøker å stoppe årets Operasjon Dagsverk

Boikott-brev er blitt sendt til 1400 skoler som oppfordres til trekke seg fra årets elevdugnad som skal gå til palestinsk ungdom. Avsender er organisasjonen Med Israel for fred (MIFF).

I år har norske elever stemt for at årets OD – innsamling skal gå til opplæring i likestilling, menneskerettigheter og traumebehandling for palestinsk ungdom.

Norske elever har i over 50 år brukt en skoledag på høsten til å samle inn penger til et veldedig formål. Over 500 elever og lærlinger har stemt for at årets Operasjon Dagsverk (OD) den 1. november skal gi palestinske ungdommer opplæring i egne rettigheter, likestilling, menneskerettigheter og traumebehandling.

Men organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) går hardt ut mot at Operasjon Dagsverk har innledet et samarbeid med KFUK-KFUM Global, en organisasjon som går inn for boikott av israelske varer. Dermed oppfordrer MIFF til boikott av OD-aksjonen.

Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, har skrevet et langt boikott-brev som han har sendt til 1400 av landets ungdomsskoler og videregående skoler.

Lister opp ti boikott-grunner

I brevet som for to dager siden ble sendt til skolene, lister organisasjonen opp «ti grunner til at du og din skole ABSOLUTT IKKE bør delta i årets Operasjon Dagsverk». Skolene blir oppfordret til å lese og dele brevet. De oppfordres også til å laste ned og henge opp en plakat med tittelen «Dropp Operasjon Dagsverk».

I brevet skriver MIFF blant annet at undervisningsopplegget som er laget i forkant av OD har en «skummel undertone av antisemittisme».

– Hvorfor har du sendt dette brevet?

– Kort fortalt fordi pengene går til en organisasjon i Norge og tre organisasjoner blant palestinere som har en ekstrem ytterliggående politikk, sier Conrad Myrland, daglig leder i MIFF.

Han sier at hvis denne politikken blir realisert, vil den føre til at verdens eneste jødiske stat blir borte. Han peker på at organisasjonene støtter en politikk om «retten til retur er en hellig rett og det kan ikke bli noen fred uten den».

Én skole har trukket seg

Også Fremskrittspartiets ungdom maner til boikott av årets OD-aksjon fordi partiet mener at årets samarbeidspartner er Israel-fiendtlig, skriver NRK.

Frida Jøraholmen Andresen er leder av Operasjon Dagsverk. Hun presisserer at OD ikke støtter boikott av Israel.

– Det er kjipt at MIFF skaper en del usikkerhet blant elever om prosjektet som er stemt frem av så mange elever. Det er utrolig rart at de går mot elevdemokratiet på den måten, sier Frida Jøraholmen Andresen, leder i Operasjon Dagsverk.

Hun sier at én skole har trukket seg fra aksjonen som følge av dette, og en del andre skoler har bedt om mer informasjon om prosjektet.

Det er elever som stemmer frem hvilke prosjekter Operasjon Dagsverk skal gå.

– Hvorfor samarbeider dere med en organisasjon som oppfordrer til boikott av Israel?

– Det at KFUK-KFUM Global har en boikott-politikk har ikke noe med vårt prosjekt å gjøre. Vi støtter ikke boikotten, sier hun og forklarer at OD hvert år samarbeider med nye bistandsorganisasjoner som har forskjellig politikk.

– Dette OD-prosjektet handler om ungdom i Palestina og ikke om boikott av Israel, sier Andresen.

Hun avviser av aksjonen er Israel-fiendtlig og forklarer at de hvert år får søknader fra ulike bistandsorganisasjoner som har prosjekter i ulike land. Tre blir valgt ut av OD-styret i samarbeid med ODs bistandsfaglige råd. En rekke krav skal oppfylles; Operasjon Dagsverk skal nemlig være politisk og religiøst uavhengig.

– Er ikke dette prosjektet politisk?

– Politisk frigjøring kan vi støtte. Prosjektene må være partipolitisk uavhengige og være underlagt Elevorganisasjonens retningslinjer. Men å støtte ungdom i et land og lære dem opp til å vite sine rettigheter, er ikke det samme som å være partipolitisk, sier OD-lederen.

Årets innsamlingsaksjon skal gå til palestinske ungdommer.

– Har dyrket frem en urealistisk drøm

MIFF ser det helt annerledes.

– De krever rett til å flytte inn i Israel, ikke bare dem som ble flyktninger i 1948, men også alle etterkommerne deres. Dette har bidratt til at det ikke er blitt noen løsning de siste 70 årene, sier Myrland.

– Men er det ikke bra å støtte palestinsk ungdom slik at de lærer om likestilling og menneskerettigheter?

– Jo, det er bra med opplæring i likestilling og menneskerettigheter, men de palestinske lederne har helt til i dag dyrket frem en helt urealistisk drøm i sin befolkning om å flytte tilbake til eiendommene som deres besteforeldre flyttet fra for 70 år siden.

Myrland mener OD kunne samarbeidet med andre organisasjoner som jobber for palestinere, men ønsker ikke å navngi noen.

– Hårreisende

KFUK-KFUM Global har ingen forståelse for kritikken.

– Det er hårreisende at MIFF går mot Operasjon Dagsverk, Norges største solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. Det bør være udramatisk å velge bort varer fra en okkupasjonsøkonomi, men dette er ikke en del av årets OD-prosjekt, sier Håvard Skjerdal, kommunikasjonsleder i KFUK-KFUM Global.

Han understreker at innsamlede penger ikke vil gå til boikott-prosjekter i palestinske områder. Boikott av Israel og israelske varer vil heller ikke være tema når KFUK-KFUM Global reiser rundt på skoler for å informere om årets aksjon.

Skjerdal sier at selv om de går inn for boikott av israelske varer for på den måten å protestere mot Israels okkupasjon av Palestina, er de ikke mot Israels rett til å eksistere.

Han understreker at de ønsker Israel alt godt, men at også Israel må forholde seg til menneskerettighetene og internasjonal lov.

– Årets OD-prosjekt skal styrke palestinske ungdommers rettigheter og bør heies frem av MIFF og andre som er opptatt av rettferdig fred i regionen.