Norge

Mann frifunnet for sovevoldtekt

En mann i 30-årene er i Gulating lagmannsrett frifunnet for sovevoldtekt av en kvinne sommeren 2016. I tingretten ble han dømt til drøyt tre års fengsel.

  • og NTB

Ifølge tiltalen forgrep mannen seg på en jevnaldrende kvinne i forbindelse med en fest på Karmøy i juli 2016. Tiltalte anket dommen fra tingretten, og forsvarer Bjørn Vikse ba om full frifinnelse, skriver Haugesunds Avis.

Lagmannsretten var delt, men flertallet mente mannen ikke kunne dømmes for sovevoldtekt. Han ble også frifunnet for det sivilrettslige erstatningskravet. I tingretten ble han dømt til å betale kvinnen 120.000 kroner i oppreisning.

Mindretallet, én av de fem meddommerne, gikk inn for å dømme mannen og mente det ville være passende å skjerpe fengselsstraffen til tre og et halvt års fengsel og heve erstatningsbeløpet til 150.000 kroner.

I tingretten ble mannen også dømt for noen mindre forhold, men disse var ikke anket og skyldspørsmålet var dermed rettskraftig avgjort. Lagmannsretten fastsatte straffen for disse forholdene til 24 dagers fengsel.

Les mer om

  1. Karmøy
  2. Voldtekt