Norge

PST: Etterforsker dataangrep mot Fylkesmenn

PST bekrefter at de etterforsker «nettverksangrep» mot enkelte fylkesmannsembeter. Men hverken PST, Fylkesmennene eller regjeringen vil si noe mer om omfanget.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter at de har bistått PST i saken. Her fra NSMs sentral som overvåker dataangrep mot Norge.
  • Stine Barstad
    Journalist

PST skriver i en kort melding at de av hensyn til etterforskningen ikke har noen ytterligere kommentarer til saken nå. Etterforskningen skal ha pågått siden november.

Informasjonssjef Trond Øvstedal hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) bekrefter at det har vært nedetid hos Fylkesmennene i julen, og at de har bistått PST i saken. Han kan ikke si hvor lenge NSM har kjent til angrepet.

Representerer staten i fylkene

Fylkesmann er betegnelse på den øverste lederen av den statlige administrasjonen i Norges fylker, og brukes også om det administrative apparatet rundt funksjonen. I 2018 er det totalt 16 Fylkesmenn.

Aftenposten har vært i kontakt med flere fylkesmannskontorer torsdag formiddag. Etter det vi kjenner til, er Fylkesmannen i Agder blant kontorene som er rammet. Her fikk ikke ansatte logget inn i saksbehandlingssystemene torsdag morgen.

Fylkesmannen i Hedmark bekrefter overfor VG og NRK at også de er rammet av angrepet.

– Det har vært angrep mot Fylkesmannen i Hedmark. Noen av de nettene vi har, er det vi som drifter på vegne av alle fylkesmannsembetene i Norge, sier informasjonssjef Erik Haugen hos Fylkesmannen i Hedmark til NRK.

Flere av dem Aftenposten har snakket med ved fylkesmannsembetene, kjente ikke til angrepet. Etter det Aftenposten kjenner til, skal det ikke ha gått ut noe advarsel til de ansatte om hackingen.

Vil ikke kommentere

Fylkesmennene vil selv ikke kommentere saken og henviser til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Men heller ikke de vil si noe mer om detaljer i eller omfang av angrepet og konsekvensene av dette.

– Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan bekrefte at det har vært et angrep mot datasystemer hos enkelte fylkesmannsembeter. Saken er under etterforskning av PST, og derfor har vi ingen kommentarer eller ytterligere opplysninger om saken, skriver departementsråd Eivind Dale i en e-post til Aftenposten.

Saken oppdateres

Les mer om

  1. Etterforskning
  2. PST