Dagbladet: Forsvaret mangler oversikt over saker om seksuell trakassering

Verken forsvarssjefen, staben hans eller resten av Forsvaret har oversikt over saker om seksuell trakassering eller hvordan det er blitt reagert.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB

På spørsmål fra Dagbladet om hvor mange av til sammen 128 brudd på skikk og orden i Forsvaret i 2017 som gjaldt seksuell trakassering, er svaret at man ikke vet. Forsvaret kan heller ikke redegjøre for hvordan det ble reagert i de konkrete sakene.

Ifølge svarene fra Forsvaret og Generaladvokaten – den militære påtalemyndigheten – finnes det ikke et samlet eller sentralt register som forteller hvor mange saker om ulike former for uønsket seksualisert atferd som er meldt inn eller hvordan de er håndtert.

– Vi har kontrollert flere saker der det er gitt refs for forhold som inneholder uønsket seksualisert atferd, enn det som framkommer i statistikkene, sier generaladvokat Sigrid Redse Johansen til avisen.

– Det er ikke ett strømlinjeformet system for å håndtere seksuell trakassering og mobbing i Forsvaret. Dette er et brokete system. Og det er ikke opprinnelig konstruert for å håndtere denne typen saker, men skal i utgangspunktet sørge for at folk kommer i tide og oppfyller sine øvrige tjenesteplikter i Forsvaret, sier hun.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen (58) sa nylig at han var både overrasket over omfanget og forbannet da Forsvarets egen spørreundersøkelse avdekket både overgrep og trakassering. Av 8.800 personer svarte over 160 menn og kvinner at de ble voldtatt, eller forsøkt voldtatt, det siste året.

– Forsvaret har et meget stort og alvorlig problem, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Dagbladet. Hun mener historiene tyder på at dette ikke dreier seg om «enkelte råtne egg», men et problem som finnes i alle ledd i Forsvaret.