Norge

Politidirektoratet vil ha seks politidistrikter

Politidirektoratet støtter hovedkonklusjonene i Politianalysen og vil redusere antallet politidistrikter fra 27 til 6.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård. Roald, Berit

 • Ntb (direktesending)
 • Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

I sommer la det regjeringsoppnevnte Røksund-utvalget frem Politianalysen, som på over 300 sider kartla utfordringene i den norske politietaten. Samtidig kom utvalget med flere forslag om hvordan politiet bør dimensjoneres og effektiviseres for å møte fremtidens kriminalitetsbilde.

Utvalget foreslo blant annet å redusere antallet politidistrikter fra 27 til 6, kutte antallet tjenestesteder fra 354 til 210 og å fjerne en rekke sivile oppgaver.

På en pressekonferanse mandag morgen presenterte politidirektør Odd Reidar HumlegårdPolitidirektoratets svar på forslagene som kom fra Røksund-utvalget.

Støtter forslag om færre politidistrikt

Her kom det blant annet frem at direktoratet i stor grad støtter hovedpunktene fra Røksund-utvalget. Blant annet ønsker politidirektøren å redusere antallet politidistrikter fra 27 til 6 (se faktaboks), og redusere antallet tjenestesteder i tråd med Politianalysens forslag.

— Dette er en viktig dag for politiet. Vi har jobbet grundig med vårt høringssvar, sier Humlegård. Vi har bak oss to år der norsk politi har blitt flombelyst på det som ikke fungerer, sier Humlegård.

Les også

Justisdepartementet legger ned politiets datatjeneste

Om forslagene tas til følge, vil mange mindre politikontorer i distrikts-Norge måtte stenge. Humlegård understreker at de ansatte på disse kontorene ikke skal bort, men brukes til å styrke bemanningen andre steder — noe som ifølge politidirektøren vil gi politiet større handlingsrom og slagkraft når det er nødvendig.

- Lokalpoliti som kommer når det trengs

— Vi ønsker at polititjenestemennene skal komme seg ut av kontorene og inn i bilene, sier Humlegård.

Han innrømmmer samtidig at mange innbyggere på mindre steder vil måtte akseptere lengre reisevei til et åpent politikontor.

— Noen må reise lengre for å få gjort det som ikke haster, som å bytte pass eller levere anmeldelser. I bytte mot det mener vi at vi skal få et lokalpoliti som kommer når det trengs, sier Humlegård.

Politidirektoratet ønsker også at politimestrene i de seks nye politidistriktene skal organiseres i en nasjonal ledergruppe.

- Utdatert

Både 22. juli-kommisjonen og Røksund-utvalget har pekt på en politietat som både i struktur og operativ evne er utdatert.

Den knusende kritikken om hvordan politiet sviktet å håndteringen av terrorangrepene i Oslo og på Utøya, er bakgrunnen for at Politidirektoratet allerede er i gang med et omfattende arbeid for å styrke politiets evne til å håndtere terroranslag og andre større, dramatiske hendelser.

Les også

Politiledere bruker magefølelsen når de er i pressede situasjoner

Dette skjer gjennom det såkalte Endringsprogrammet, hvor politiet selv har kartlagt 203 forbedringspunkter — om alt fra bruk av moderne teknologi til hvordan politifolk trener på skarpe situasjoner.

På bordet til de blåblå

Avtroppende justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) har allerede besluttet å legge ned Politiets Data- og materielltjeneste (PDMT). Dette var et av forslagene fra Røksund-utvalget.

De faglige rådene fra Humlegård og andre høringsinstanser ender nå på bordet til den nye blåblå regjeringen, som skal ta endelig stilling til hvordan fremtidens politi skal se ut.

Deretter må et flertall på Stortinget støtte regjeringens forslag. Rådene fra Røksund-utvalget har flere sammenfallende punkter med politireformen FrP foreslo i 2011.

 1. Les også

  Bruker magefølelsen når de tar sine mest krevende beslutninger

 2. Les også

  1,1 milliard kroner i fallskjermer og sluttavtaler i politiet

 3. Les også

  Teknologirådet gir norsk politi strykkarakter

 4. Les også

  Politi-Norge kan bli slått sammen til regioner

 5. Les også

  Sterk kritikk av Politidirektoratet

 6. Les også

  Ingen våpen-løfter fra Faremo

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politidirektøren avviser lokale politikutt

 2. KOMMENTAR

  Hun beskrives som «en hard negl» og må bli politireformens redningskvinne

 3. NORGE

  Politidirektoratet ønsker ikke generell bevæpning av politiet

 4. POLITIKK

  Slik vil Støre lappe på politireformen

 5. LEDER

  Aftenposten mener: Politireformen inn i neste fase

 6. KOMMENTAR

  Slaget om politiet står nå