Flere pasienter legges på korridor

Til tross for at pasienter skrives raskere ut blir flere pasienter lagt i senger på sykehuskorridorene.

afp000519497-PhZfGbabeL.jpg
Les også

Gamle pasienter flyttes fra sykehus og havner på gangen

Utviklingen skjedde samtidig som sykehusene raskere skrev ut ferdigbehandlede pasienter til kommunene, som en del av samhandlingsreformen.

Oslo universitetssykehus, Haukeland sykehus og Ahus er korridorseng-verstingene.

To tusen flere

Totalt ble det registrert 23 576 korridordøgn i løpet av 1. tertial 2013. I samme periode i fjor ble det registrert 21 505 korridordøgn.

Oversikten over korridorpasienter kommer fra Helsedirektoratet. Ale sykehus i landet har meldt fra til myndighetene, som et ledd i arbeidet med å skaffe kvalitetsindikatorer. Helsedirektoratet skriver selv på sin nettside at når pasienter blir liggende på gangen, får de ikke best mulig behandling og pleie.

Les også

33 sykepleierstudenter «ville tatt livet» av pasienten

Legges på bad og skyllerom

En korridorpasient må ikke nødvendigvis ligge i en seng i en av sykehusets korridorer, men kan også være plassert på et bad, et skyllerom, en dagligstue eller lignende. Pasienter regnes også som korridorpasienter når de blir lagt på gangen for at personalet skal kunne observere pasienten, eller fordi pasienten har behov for kontakt med personalet.

Taushetsplikten blir brutt

Helsedirektoratet presiserer at det ikke er ønskelig å ha pasienter liggende i korridorene på sykehus. Det er vanskelig å ivareta taushetsplikten for pasienter som ligger i gangene eller i andre fellesrom. I tillegg opplever pasientene at det går ut over deres personlige integritet og verdighet.

Les også

Brannfeller ved Oslo-sykehus

Målingen viser at det er en økning i korridorpasienter, selv om den riktignok er svak.

Helse Midt— Norge har lavest andel korridorpasienter i 1. tertial 2013, men viser en økning fra 0,6 prosent i 1. tertial 2012 til 1,0 prosent i 1. tertial 2013. Helse Vest har størst andel korridorpasienter, men har hatt nedgang med 2,8 prosent fra 1. tertial 2012 til 2,6 prosent i 1. tertial i 2013.

-Skremmende

Bent Høie, helsepolitisk talsmann i Høyre sir dette er en skremmende utvikling.

— Vi vet at mange pasienter er skrevet tidligere ut nå enn før. Hvis det i samme periode legges flere på korridor så er dette ille. Antall korridorpasienter burde gått ned, ikke opp i denne perodene, sier Høie.

Han mener økningen av korridorpasienter er en konsekvens av at Regjeringen ikke har innført en nasjonal helseplan.

— Det mangler en oversikt over behov, sier Høie.

Sykdomstopper

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre er mer varsom med å trekke konklusjoner ut fra tre måneder.

— Vi vet at store sykehus kan oppleve topper som kan føre til korridorpasienter. Det kan være topper for eksempel i influensaperiodene, forklarer han.

Støre presiserer imidlertid at målet er å avvikle korridorpasienter fullstendig.

— Det viktigste må likevel være at pasientene får behandling.

Helseministeren tror også at endel pasienter blir lagt inn på sykehus unødvendig.

— En del pasienter som blir innlagt på sykehus kunne nok blitt behandlet i primærhelsetjenesten. Likevel må vi erkjenne at spesialisthelsetjenesten må styrkes, og i det statsbudsjettet jeg legger frem i oktober vil man se en sterkere vekst.

-Ikke god praksis

Helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet er ikke glad for økningen av korridorpasienter.

— Vi ser at det i de første fire månedene i 2013 er en økning i andelen korridordøgn. Vi er ikke glad for denne økningen, selv om den er liten. Det er viktig at pasientens integritet og verdighet ivaretas. Å behandle pasienter på korridor er ikke en god praksis.

Helsedirektøren mener korridorpasienter er en lederutfordring, og sier at sykehusene bør se hva de kan gjøre ved sitt sykehus.

— Korridorpasienter bør kun aksepteres unntaksvis og for korte perioder. Vi har hatt en nedgang i korridorpasienter de to siste årene, det er vi er glade for. Vi håper at den siste negative utviklingen er forbigående.