Barnefamilie måtte reddes i Gudbrandsdalen – flom legger hus og biler under vann

Veier er stengt og broer truet av enorme regn- og smeltevannsmasser i Nord-Gudbrandsdal. Flere hus og biler står under vann. Mange har mistet strømmen.

Dette bildet viser Skjåk søndag ettermiddag, på et bilde tatt av politiets helikopter.

Flomfaren ble søndag ettermiddag oppgradert til rødt nivå for deler av Indre Sogn og øvre del av Ottavassdraget. Rødt nivå innebærer fare for omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader. Hus og veier er allerede oversvømt flere steder.

Alle fylkesveier i Skjåk ble stengt for trafikk søndag formiddag, og Statens vegvesen opplyser at det derfor ikke er noen fungerende forbindelse mellom øst og vest i Ottadalen, med unntak av E16 over Valdresflya.

– Jeg er en godt voksen kar, men jeg har aldri opplevd noe lignende, sa Skjåk-ordfører Elias Sperstad (Sp) søndag kveld til NTB.

– Jeg vil beskrive industriområdet i Bismo som et kriseområde. Det er vann over alt, sier Sperstad.

Statens vegvesen ber folk om å holde seg unna broer i Ottadalen, fordi det er fare for at flere kan svikte i de store vannmassene.

Når toppen til natten

– Det ventes fortsatt kraftig regn frem mot midnatt, men deretter vil det avta. Temperaturen ventes også å falle utover kvelden og natten. Så vi antar at vannmengdene når toppen i løpet av natten og begynner å gå ned igjen. Men det vil være lokale variasjoner, sier vakthavende hydrolog Thomas Væringstad i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

- Hvor uvanlig er det med flom av denne typen i oktober?

-For Vestlandet er det ikke så uvanlig med sene høstflommer. Men det er uvanlig at vi har så høye temperaturer som vi har nå, med tosifrede tall høyt til fjells. Når vi ser på det som nå skjer øst for vannskillet, kan jeg ikke huske å ha vært borti en lignende situasjon, sier Væringstad.

Normalt er Skjåk blant de nedbørfattigste områder i Norge.
Uvanlig høye temperaturer for årstiden har satt fart i bresmeltingen og bidratt til storflommen.

Store mengder regn og vann fra snø- og bresmelting de siste døgnene har ført til at en rekke elver og bekker har gått over sine bredder i Nord-Gudbrandsdalen og forårsaket det NRK karakteriserer som flomkaos.

«Dyringsbrua ved Liavassosen er borte», meldte Fjuken, lokalavisen for Ottadalen, søndag formiddag. Vannmengdene rev med seg hele broen i løpet av få sekunder og isolerte et hyttefelt med 70-80 hytter. 22 mennesker befant seg i området, men skulle søndag kveld evakueres med hjelp av Forsvarets helikopter.

Farenivået ble søndag ettermiddag oppgradert til rødt nivå for deler av Ottadalen og Indre Sogn.
Les også

Ekstremt vær har kostet verden 19.000 milliarder kroner

Reddet mor og tre barn

En familie ved Nordberg i Skjåk måtte reddes ut av politiet natt til søndag da vannet oversvømte huset.

– Det var dramatisk. Det var en voksen og tre barn som måtte bæres ut av politiet etter at elven steg kolossalt fort i løpet av voldsomt kort tid, sier ordfører i Skjåk, Elias Sperstad, til NRK.

Skjåk er den kommunen som er hardest rammet av flommen. Kommunen har satt krisestab og stålsetter seg for at vannet i vassdragene skal stige ytterligere i takt med at nedbøren og snøsmeltingen tar seg opp.

Ved Storøya camping sto huset til Ole Jonny Runningen praktisk talt midt i Ottaelva søndag ettermiddag. Med normal vannstand i elven ligger det fire-fem meter fra elvebredden.

– Huset vårt står fortsatt, men det er verre med uthuset. Det er under vann. Ottaelva har vokst en halv meter bare den siste halvtimen. Det er kolossalt sterke krefter som er i sving. Vi har aldri opplevd den så flomstor, sa Runningen til Gudbrandsdølen Dagningen.

Les også

Uværet på Vestlandet sperret familien inne. Etter fem timer ble de reddet ut.

Utvider flom- og skredvarsel

Norges vassdrags- energidirektorat (NVE) varsler søndag oransje flomfarenivå i et større område enn tidligere. Flomvarselet gjelder nå Hordaland, Sogn og Fjordane og berørte kommuner langs Ottavassdraget i Oppland på grunn av stor snø- og bresmelting og kraftig økning i vannføringen.

– Regn og kraftig snøsmelting vil lokalt gi ytterligere økning i vannføring. Nedbøren vil komme som regn høyt til fjells, og i områder med bre og snø vil smelting bidra til økt vannføring. Svært høye temperaturer og regn har natt til søndag ført til kraftig vannføringsøkning i flere vassdrag. Enkelte vassdrag hadde søndag morgen flomvannføring på rødt nivå, opplyser myndighetene på Varsom.no om det utvidede flomvarselet.

Les også

Store ødeleggelser etter orkanen Michael i Florida, minst seks omkom

Større skredfare

Samtidig utvider NVE jord- og flomskredfaren på Vestlandet til å gjelde flere kommuner i Rogaland og Møre og Romsdal. Skredfaren er nå gul i hele området som omfattes av varselet. På Varsom.no vises det til at det lokalt er kommet opptil 180 millimeter nedbør de siste 48 timene, og det er ventet mye nedbør søndag ettermiddag og natt til mandag.

Snøsmeltingen de siste døgnene kommer som følge av uvanlige høye temperaturer. Fredag, lørdag og søndag er det registrert en rekke nye varmerekorder flere steder i landet. Værsituasjonen kommer relativt kort tid etter at årets sommer, som var preget av rekordvarme og tørke, førte til krisetilstander i landbruket.