Farida (12) får ikke komme tilbake til Norge – støttespillerne raser mot UNE

Utlendingsnemnda opprettholder beslutningen om at Farida (12) og familien ikke får komme tilbake til Norge. – Nærmest forvaltningsmessig mytteri, raser advokat.

Advokat Arild Humlen raser over det fornyede avslaget UNE har fattet i Farida-saken. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
  • NTB

– Sikkerhetssituasjonen på hjemstedet deres er stabil og har vært det i mange år. Det som skiller saken fra tidligere, er at det nå er flere og tryggere reiseveier mellom Kabul og hjemstedet, sier nemndleder Johan Berg i Utlendingsnemnda (UNE) til NTB.

Nemnda har derfor kommet til at det dermed ikke er grunnlag for å omgjøre avslaget på søknaden om opphold for Farida og hennes familie. De befinner seg nå i Afghanistan etter å ha blitt tvangsreturnert i 2015 da den midlertidige oppholdstillatelsen var trukket tilbake.

– Hvis de ikke vil flytte hjem, så kan de være i Kabul. Dette er helt klart tvers av rettskraftige avgjørelser, sier advokat Arild Humlen til Dagbladet.

– Umenneskelig

Da familien ble tvangssendt ut av landet, hadde Farida (9) og moren bodd i underkant av fire år i Norge. Jenta, som i dag er tolv år gammel, hadde blant annet begynt på skole på Dokka. Saken hennes har vakt sterke følelser i flere deler av samfunnslivet.

«Dette er en skandale, UNE nekter å rette seg etter de juridiske føringene som er lagt og hever seg over samtlige norske rettsinstanser», skriver Britt Karin Rotmo, medlem i støttegruppa for Farida på Dokka på Facebook.

UNEs siste beslutning er umenneskelig, mener stortingsrepresentant Karin Andersen for SV.

– Dette er helt uakseptabelt. Tre rettsinstanser sier at vedtaket om å kaste Farida ut av landet var feil. Staten hadde gjort en stor urett mot et barn. Så finner den rike, sterke staten på nye begrunnelser for å hindre at barnet får den retten og tryggheten hun ble gitt i rettsbehandlingen, sier hun til NTB.

Humlen: – Nærmest mytteri

Farida og moren kom til Norge i 2011, året etter ankom faren. Moren hevder hun rømte fordi hun skulle bli tvangsgiftet med en annen mann, men Utlendingsnemnda mener hun løy om sin bakgrunn. Høyesterett kom i slutten av mars til at avgjørelsen om å tilbakekalle flyktningstatusen er ugyldig. Retten mente UNE hadde brukt en paragraf i utlendingsloven uriktig, og forkastet dermed anken.

I sin fornyede behandling av søknaden om opphold har UNE kommet til at det var riktig å trekke tilbake den midlertidige oppholdstillatelsen, selv om det juridiske grunnlaget for vedtaket fikk medfart i Høyesterett.

Advokat Humlen raser mot det han mener er en beslutning som ikke tar innover seg føringene Høyesterett legger for dagen. Han finner det nærliggende å gå nye runder i domstolene for å få en rettslig prøving av dette siste vedtaket.

– Dette er ikke i samsvar med hva lagmannsretten og Høyesterett har konkludert med, og er overraskende og oppsiktsvekkende. Du kommer ikke nærmere et forvaltningsmessig mytteri. Det er åpenbart at de ikke lar seg styre av domstolene, sier advokat Arild Humlen.

UNE: Har fulgt Høyesterett

Nemndleder Berg poengterer overfor NTB at Høyesteretts dom ikke er noen beskjed til UNE om å fatte et nytt vedtak med motsatt konklusjon. Han forsvarer opprettholdelsen av vedtaket.

– Det sto ingenting i dommen fra Høyesterett om at familien nå skulle få komme til Norge. Høyesterett kom til at UNE-vedtaket hadde noen mangler, men det gikk på metoden, ikke på resultatet. Nå har vi behandlet saken på nytt og rettet opp disse manglene, sier Berg til NTB.

Han viser dessuten til at det i den opprinnelige oppholdstillatelsen for Farida og moren, ble tatt forbehold om at den ville kunne trekkes tilbake hvis faren skulle slutte seg til dem på et senere tidspunkt.

– Det var akkurat dette som skjedde. Det å ha en mannlig voksenperson i en familie, får betydning rett inn i risikovurderingene i Afghanistan-saker. Det at far i denne familien kom til rette betød at det ble forsvarlig for dem å returnere til hjemlandet, sier Berg.