Norge

Enighet i journalistoppgjøret

Journalistene får et lønnstillegg på 6100 kroner.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Norsk Journalistlag (NJ) ble enige om årets tariffoppgjør 11 timer på overtid, natt til fredag.

–Forhandlingene har vært krevende, men konstruktive. Vi er fornøyd med å ha kommet i havn med en forhandlingsløsning som sikrer journalistene en lønnsutvikling på linje med samfunnet for øvrig, sier MBLs forhandlingsleder Else Margrethe Husby.

Les mer om

  1. Norsk Journalistlag
  2. Mediebedriftenes Landsforbund (MBL)
  3. Lønnsoppgjør