Norge

Tankesmien Agenda utfordrer Ap: – Politiske partier gjør klokt i å vise åpenhet og gi innsyn

– Partiene bør snu og vise åpenhet om velferdstiltakene sine, sier Kaia Storvik i Tankesmien Agenda.

Kaia Storvik er nestleder i Tankesmien Agenda.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

– Vi mener at alle politiske partier gjør klokt i å vise åpenhet og gi innsyn, spesielt i vår tid, der tilliten til partiene er under press. Det er viktig å være åpne om denne type ting, sier Kaia Storvik.

Nestlederen i tankesmien som tilhører sentrum-venstresiden i norsk politikk, reagerer på partienes manglende åpenhet rundt pengebruk på egne arrangementer, fester inkludert.

Sosialdemokratiske Arbeiderpartiet er blant de fem partiene på Stortinget som ikke vil gi innsyn i hvordan de bruker pengene de får fra staten.

– Selv om også partier som arbeidsgivere må beskytte sensitive personopplysninger, som lønn, vil det ikke være et problem å vise åpenhet her.

– Saker som dette blir som regel kjent uansett. Da er det bedre å si det som det er. For tillitsvalgte generelt er det slik at hvis man ikke klarer å stå for det man har brukt penger på, så skulle man kanskje gjort det på en annen måte, sier Storvik.

Erlend Wiborg (f.v.), Ulf Leirstein og Per-Willy Amundsen fra Frps stortingsgruppe. I juni var politikere og ansatte fra Høyre, Frp og Venstre på en lukket fest på Steen & Strøm-taket i Oslo sentrum.

Aftenposten har den siste tiden satt søkelyset på hvordan fem av ni partigrupper på Stortinget hemmeligholder detaljene i bruken av pengene de overfører fra skattebetalerne til seg selv.

Aftenposten har avdekket at mange av partiene, spesielt Frp og Høyre, gjennom disse overføringene har brukt mye mer offentlige midler på fest og moro enn det statsansatte får lov til.

De samme partiene som krevde åpenhet rundt Idrettsforbundets offentlige pengebruk, hemmeligholder nå detaljene om hvordan deres egne partigrupper bruker offentlige penger som Stortinget bevilger til seg selv.

Professor Jan Fridjof Bernt mener den manglende viljen til å gi innsyn er «svært uheldig».

– Ekstra pinlig at høyresiden utmerker seg negativt her

«Det er ekstra pinlig at partier på høyresiden utmerker seg i negativ forstand når det gjelder penger på fest og moro.»

Det skriver Haakon Riekeles, samfunnsøkonom i den liberale tankesmien Civita i et innlegg i Aftenposten.

Riekeles kommer med sin ramsalte kritikk etter at Aftenposten har avdekket at partigruppene på Stortinget bruker svært mye på velferdstiltak til sine, Frp nesten 27.000 kroner pr. person i 2017 og Høyre 13.000 kroner,

«Regjeringen har innført en kontroversiell avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform i offentlig sektor, der driftsbudsjettene årlig kuttes med 0,5 prosent. En del av motivasjonen er en erkjennelse at et byråkrati som eser ut, kan ha negative konsekvenser for samfunnet utover den direkte budsjettkostnaden. Den erkjennelsen bør stortingsrepresentantene rette mot sine egne grupper. Kuttet som trengs der, er langt større enn 0,5 prosent,» skriver Riekeles.

Han mener også at saken er et symptom på et større og viktigere problem, nemlig at bevilgningene er for store til partigruppene. Flere ansatte enn representanter gir en fare for at politikken blir styrt av rådgivere heller enn av de folkevalgte.

Les mer om

  1. Stortingsregnskapene
  2. Tankesmien Agenda
  3. Civita