Norge

Ingen vet hvem som skal betale for redningsaksjon og reparasjon av Ingstad-fregatten

Mens kostnader til redningsaksjon løper og KNM Helge Ingstad blir mer og mer ødelagt dag for dag, er det foreløpig ingen som vet hvem som skal ta regningen.

Det jobbes med å redde fregatten Helge Ingstad.
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Det får Aftenposten bekreftet fra Forsvarsdepartementet og Finansdepartementet.

Det sies rett ut at man i dag ikke vet hvordan det økonomiske rundt redningsaksjon og heving, transport av KNM Helge Ingstad til Haakonsvern, reparasjoner eller anskaffelse av nytt krigsskip vil bli håndtert.

– De materielle skadene er store og fartøyets videre skjebne er usikker. Først når fartøyet er hevet og undersøkt vil skadeomfanget kunne kartlegges, sier seniorrådgiver Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet.

  • Se bildene: Slik skal fregatten heves

Ikke forsikret i klassisk forstand

Aftenposten og andre medier har skrevet at staten er selvassurandør av marinefartøy som fregatten Ingstad.

Det innebærer ifølge Therese Riiser Wålen, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet, at staten håndterer risikoen for det måtte skje med egne bygninger, eget utstyr og eget materiell.

Men det sier lite eller ingenting om hva som vil skje rundt KNM Helge Ingstad.

For, må Forsvaret selv ta penger fra eget budsjett til arbeidet med heving, noe som uvegerlig vil gå ut over enten øvingsaktivitet eller andre innkjøp?

Må Forsvaret også bekoste reparasjon av Ingstad, som over år vil gjøre enorme innhugg i Forsvarets virksomhet?

Eller vil forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) foreslå tilleggsbevilgninger til Forsvaret, for å reparere eller erstatte krigsskipet?

Onsdag 21.11. kom kranskipet Rambiz til Hanøytangen på Askøy der det tilsvarende Gulliver ligger fra før. De skal nå bidra til å løfte KNM Helge Ingstad opp av vannet.

Fikk erstattet Hercules-fly raskt

Therese Riiser Wålen trekker paralleller til 22. juli-angrepet i 2011, der Stortinget allerede samme år vedtok en ekstrabevilgningen på over én mrd. kroner til opprydning og gjenoppbygging, og i årene etterpå har stilt opp med nye milliardbeløp.

Forsvaret fikk raskt erstattet transportflyet av typen Hercules som styrtet i det svenske fjellmassivet Kebnekaise i mars 2012.

Forsvaret, og Stortinget, reagerte også raskt da det var klart at de norske overvåkingsflyene av typen Orion måtte utfases, og de ikke kunne erstattes av andre overvåkingssystemer, som droner.

Etter at daværende forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) i november 2016 foreslo å erstatte Orion med fem maritime patruljefly av typen P-8A Poseidon, gikk det bare fire måneder til Forsvarsmateriell kunne skrive kontrakt med amerikanske myndigheter om kjøp av fly for over 10 mrd. kroner.

Slik ligger KNM Helge Ingstad.

Noe helt annet å bestille nytt krigsskip

Men for Sjøforsvaret stiller saken seg veldig annerledes.

Det vil gå lang tid før det blir avgjort om KNM Helge Ingstad kan repareres, og til hvilken pris, eller om den må anses som tapt.

Og det vil avhenge av om forsvarssjefen, Forsvarsdepartementet, og i sin tur regjering og storting, mener at Forsvaret og Norge ha et femte skip av denne typen.

Å bestille en ny er langt mer komplisert enn å kjøpe et nytt Hercules-fly, eller overvåkingsfly av typen Poseidon. Begge var i praksis i produksjon da Norge bestemte seg for å kjøpe, mens fregattene i Fridtjof Nansen-klassen ble spesialbestilt for Norge.

Å skulle kjøpe en fregatt av en annen type vil innebære at Forsvaret må bygge opp et eget opplærings, reservedels, vedlikeholds- og driftssystem for ett skip, noe som innebærer store kostnader.

Ender det med bestilling av ny fregatt handler det uansett om en prosess over mange år. Norge har vedtatt å kjøpe fire nye ubåter. Her regner Forsvarsdepartementet med en leveringstid på minimum syv år.

I Forsvarsdepartementet får Aftenposten opplyst at det uansett vil bli en debatt om det skal prioriteres penger til en ny fregatt, eller om Forsvaret kan klare seg med fire.

Aftenposten har også fått opplyst at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen vil ta seg god tid med sin anbefaling om hva som bør skje.

Til dette svarer Bruun-Hanssen i en mail til avisen:

«Jeg har fullt fokus på operasjonen med å heve og transportere KNM Helge Ingstad tilbake til Haakonsvern. Deretter må det gjøres en grundig undersøkelse og vurdering av fartøyets tilstand. Hvor lang tid dette vil ta er det vanskelig å si noe om, men min anbefaling skal foreligge så raskt det lar seg gjøre».

Huitfeldt: Det må tilleggsbevilgninger til

Leder av utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, Aps Anniken Huitfeldt, sier til Aftenposten at det ikke er aktuelt å ta kostnadene til reparasjon eller erstatning fra vedtatte investeringer i Forsvaret.

– Men det er for tidlig å si om skipet bør repareres eller erstattes, sier Huitfeldt.

Det mener også KrFs Knut Arild Hareide.

Men bør fregatten erstattes?

– Det er en grunn til at vi hadde fem og ikke fire fregatter, sier Høyre-medlem i komiteen, Michael Tetzschner.

– Og det var en grunn til at Stortinget ble svært overrasket da det for noen år tilbake ble klart at det ikke var forberedt et lager for reservedeler, og at flere skip ikke kunne brukes delvis fordi ett av dem ble brukt som deleskip.

Venstres Abid Raja mener at det er viktig at fregattkapasiteten opprettholdes med tanke på norsk suverenitetshevdelse, men at dette må vurderes i forbindelse med neste langtidsplan for Forsvaret.

Tetzschners partifelle Håkon Elvenes mener at det å leie inn en fregatt er urealistisk.

– På kort bør man seile de fire fregattene vi har mer. Mannskapet lar seg overføre og det vil kunne bety kontinuerlig drift av flere fartøy, sier han.

Frps Christian Tybring Gjedde reagerer slik:

– Å finansiere en ny fregatt eller tilsvarende kapasitet innenfor eksisterende økonomiske ramme vil gå utover andre nødvendige investeringer, eller i verste fall føre til at eksisterende struktur blir underfinansiert. Det uføre må ikke Forsvaret igjen havne i.

Les mer om

  1. KNM «Helge Ingstad»
  2. Forsvarsdepartementet