Fembarnsfar fikk seks og halvt års fengsel for IS-deltakelse

En fembarnsfar er dømt til seks og et halvt års fengsel for terrorforbund og deltakelse i ekstremistgruppen IS. Straffen ble redusert etter ankebehandling.

Mannens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus, fotografert i Oslo tingrett.

Den norsk-syriske mannen anket saken til Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt dømt til sju og et halvt års fengsel i tingretten. Dermed fikk han redusert straffen med ett år.

I forrige uke slo Borgarting lagmannsrett fast at mannen var skyldig, og onsdag kom straffeutmålingen.

Mannen reiste i august 2014 fra Senja til Syria sammen med sin daværende norske kone og fem barn. I Syria ble kona og barna plassert i et hus med andre kvinner og barn, mens mannen ifølge tiltalen ble sendt av IS til en treningsleir i Raqqa.

– Min klient anket fordi han mener seg uskyldig dømt for terrorisme. Jeg støtter ham fullt og helt. Terrorforbundsposten i særdeleshet bunner i en konstruksjon mer enn i harde fakta og riktig juss, sa mannens forsvarer, Nils Christian Nordhus, til NTB før ankesaken begynte i Borgarting lagmannsrett.

Selv har mannen forklart at han ikke dro til Syria for å krige, men for å bo og arbeide der sivilt. Det var ikke lagmannsretten helt enig i.

– Lagmannsretten har funnet det bevist at han i det minste deltok i våpentrening i regi av ISIL da han ble fraktet til Raqqa. At mannen ble fraktet videre til Raqqa, viste dessuten at første del av treningen var gjennomført, slik at treningen og opplæringen kunne fortsette. Selv om dette ikke er nødvendig for vurderingen, legger lagmannsretten til grunn at mannen etter fullført trening i Raqqa skulle overføres til stridende avdeling, heter det i dommen.

ISIL er en annen betegnelse på IS.