Strekker seg mot indre ro

Med yoga vender du blikket innover, som en kontrast til det ytrestyrte livet. For noen handler det om en spirituell søken, men for de fleste er det trening som bidrar til fysisk og mental styrke.

Billedkunstner Camilla Coucheron (t.h.) begynte med yoga og meditasjon i New York i 1997. Nå videreutdanner hun seg til instruktør hos Puro Yoga i Oslo. Her sammen med yogalærer Astrid Riddervold. Veggmaleriet er laget av Camilla Coucheron.

Yoga handler om å tåle stillhet i en verden som aldri slutter å snakke. Men yoga er også «hot, hip and holy», som yogalærer Camilla Coucheron formulerer det. Mange er på den spirituelle bølgen og jakter på balansen i livet gjennom yoga, pilates og det beslektede mindfulness – oppmerksomt nærvær. I Norge og andre vestlige land er yoga i sterk vekst, og mange er opptatt av en vestliggjøring av yoga med mindre vekt på det spirituelle. Allerede tidlig på 1900-tallet kunne man spore interesse i Vesten for østlig buddhisme og yoga. Populariteten har siden gått i bølger, med topper på 1960— og 1980-tallet, og nå en ny økende interesse. I boken « Det er innover vi må gå » dokumenterer Ole Jacob Madsen, som er førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi ved Universitetet i Oslo, hvordan mindfulness er blitt renset for religiøse heftelser og nærmest hvitvasket og tatt opp i vitenskapelig forskning. Mye av det samme kan man si om yoga. Eldgammel østlig visdom og buddhistisk praksis blir anvendt i vår moderne, vestlige verden.

Målet mer likevekt

Yoga er en samling mentale og kroppslige teknikker med opprinnelse i de indiske religionene buddhisme og hinduisme, men også en praktisk tilnærming til livet. Det er en treningsform som for mange er en del av en spirituell søken og en filosofi om frigjøring og å kunne være totalt sentrert og oppleve likevekt i sinnet. Men det er vel så mye en fysisk trening som kan bidra til mykere og mer bevegelig muskulatur, bedre kroppsholdning og lungekapasitet og mer utholdenhet.

Tradisjonell visdom

Astrid Riddervold begynte å trene yoga etter fødsel nummer tre for 12–13 år siden. Nå driver hun Puro Yoga i Oslo sammen med flere andre. Hun er opprinnelig utdannet fra Norges Markedshøyskole, men dro til Thailand for å lære mer om yoga. Hun er opptatt av filosofien bak og synes det er viktig å ivareta østlige tradisjoner og de gamle, indiske tekstene. Hun opplever at mange søker noe mer enn den fysiske treningen. Yoga setter i gang noen prosesser i kroppen. Hemmeligheten er pusten.

— Jeg er blitt mer balansert som person. Jeg blir ikke så stresset og er jevnere i humøret. Yoga balanserer hele systemet. Det er lettere å se hva som er viktig i livet. Hvis jeg ikke gjør yoga, får jeg lett en uro i kroppen. Så jeg kan ikke tenke meg et liv uten, sier Riddervold.

Du trenger ikke mer enn yogamatte for å trene.

Yoga for ungdomPuro Yoga har egne klasser for barn og ungdom. — Vi ser at mange søker stillhet. Det blir som en pause fra online-samfunnet og sosiale medier. Det er mye press på unge mennesker i dag med hensyn til å ta seg godt ut, være flink på skolen og mestre sport og sosiale sammenhenger. Det er godt å stoppe opp og puste. Mange vil ha mer kunnskap og drar til India eller Thailand for å lære.

Riddervold opplever at stadig flere er opptatt av det spirituelle.

— Det fyller kanskje et behov fordi religionen har så liten plass hos mange i dagens samfunn. Man søker åndelig påfyll, sier hun.

Rolig pust

Ro er bare et åndedrag unna. Det er mottoet til fysioterapeut og yogalærer Aleksander Skari.

Han har startet det han kaller Pust Yoga og bygger både på vestlig medisin og østlig praksis.

— Jeg hviler på to ben og bygger min trening på vestlig vitenskap om hvordan kroppen fungerer og på østlig yogapraksis. Hovedfokus er pusten og hvordan det autonome nervesystemet fungerer. Innenfor mange yoga-retninger kan det bli for mye oppmerksomhet knyttet til å prestere og konkurrere om å klare de mest krevende fysiske stillingene. Jeg er mer opptatt av å hjelpe deltagerne med tilstedeværelse og empati, sier Skari.

— Hit kommer mange som har kjent på en smerte i livet og som er i en endringsprosess enten det er i jobb, privatlivet eller helsemessig. Pust-metoden handler om å få kroppen i balanse, og det er forebyggende i forhold til mange av livets utfordringer.

Både bedrifter og enkeltpersoner oppsøker Pust Yoga. Skari viser til at en betydelig del av sykefravær skyldes psykiske lidelser og negativt stress, samt muskel- og skjelettlidelser. Han mener forebygging gjennom yoga er en vei å gå, og observerer at flere ledere også ser det. Nylig gjennomførte han et prosjekt blant ansatte på Oppsalhjemmet i Oslo.

— Vi lærte de ansatte pusteteknikker for å redusere negativt stress i jobbsammenheng og øke nærværet deres. Totalt har over 80 ansatte vært med på prosjektet, og evalueringen viser at 90 prosent mener at pusteøvelser er til hjelp for å dempe negativt stress og finne mer ro i arbeidssituasjonen.

Mange treningsinstitutter satser på en vestliggjort yoga, men hos Puro Yoga i Oslo er østlige symboler og tradisjoner viktig.

Fire sentrale yogaretninger Bikram-yoga: Kalles også hot-yoga. Hard, fysisk trening i badstuelignende temperatur. Det skal være 40 grader i treningssalen og 40 prosent luftfuktighet i rommet, så her renner svetten. Varmen øker musklenes fleksibilitet så man minske risikoen for overbelastning, og den setter fortgang i kroppens evne til å skille ut avfallsstoffer. Bikram-yoga har sitt navn etter den nålevende guruen Bikram Choudhury, som har grunnlagt denne yogaformen som praktiseres verden over.

Medisinsk yoga: Medisinsk yoga er på vei inn i offentlige rehabiliterings – og opptreningstilbud, blant annet ved Ullevål sykehus og Radiumhospitalet. Medisinsk yoga legger opp til forsiktige og skånsomme øvelser i rolig tempo, og de gjøres i sittende eller liggende posisjoner. I medisinsk yoga gis ingen korreksjoner fra instruktøren. Hensikten er å få pasienten til å kjenne på egen mestringsfølelse og oppleve hva kroppen er i stand til både fysisk og mentalt.

Pust-yoga: Tilstedeværelse og oppmerksomhet rettet mot pusten er det viktigste her. En rolig yoga-form som har mye til felles med mindfulness-trening. En vestliggjort treningsform utviklet i Norge av fysioterapeuten Alexander Skari. Utgangspunktet er at du må være til stede som observatør av egen pust. Bevissthet og oppmerksomt nærvær gjør at det også er mulig å redusere smerter og ubehag.

Ashtanga-yoga: En fysisk krevende yogastil, hvor pust, bevegelse og meditasjon forenes. Stilen er basert på gamle skrifter og tradisjoner. Det helhetlige perspektivet har gjort ashtanga veldig utbredt. Den subjektive opplevelsen er det viktigste, og de fysiske øvelsene er hjelpemidler til å utvikle seg fysisk og mentalt. Et kjennetegn er det såkalte vinyasa-prinsippet. Vinyasa betyr et synkronisert puste— og bevegelsessystem, og det skal bidra til at det blir god flyt mellom hver treningsstilling.

Kilder:

Andries Kroese: Stress. Meditasjon, yoga, avspenningsteknikker.

Ole Jacob Madsen: «Det er innover vi må gå».

Alistair Livingstone: Yoga som gir energi.

Jon Kabat-Zinn m.fl.: Mindfulness – en vei ut av depresjon og nedstemthet.