SV og Ap krever innsyn i hemmelige Kielland-arkiver

– Mer enn 38 år etter ulykken mener jeg vi har krav på å få vite hva som faktisk skjedde, sier SVs Solfrid Lerbrekk.

Solfrid Lerbrekk, SV, ber om svar på hvorfor arkivene og underlagsrapportene til granskingskommisjon etter Kielland-ulykken, er lukket for innsyn.

123 mennesker omkom, 89 overlevde i Norgeshistoriens verste industriulykke på Ekofiskfeltet i Nordsjøen i 1980. 30 omkomne ble aldri funnet.

Stortingsrepresentanten fra SV har nå stilt spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara om hvorfor Kielland-arkivene er lukket for offentligheten.

– Egentlig er det helt merkelig at dette er hemmeligholdt. Det er stor interesse, spesielt blant overlevende og etterlatte, om å vite hva som egentlig skjedde, og etter 38 år mener jeg vi bør få vite hva som faktisk skjedde, sier Lerbrekk til Aftenbladet.

Arkivene etter «Alexander L. Kielland»-ulykken og underlagsrapportene til granskingskommisjonen er klausulert med inntil 60 år. Begrunnelsen er at det kan være taushetsbelagte opplysninger eller forretningshemmeligheter. Det kan imidlertid gis unntak for forskerinnsyn i de klausulerte dokumentene.

God nok grunn?

I de hemmelige dokumentene kan de endelige svarene om hva som egentlig gikk galt og forårsaket katastrofen den 27. mars 1980 ligge. Fortsatt er så mange spørsmål ubesvart at interessegrupper, overlevende, pårørende og etterlatte leter etter på svar som den norske granskingskommisjonen ikke kunne gi.

Solfrid Lerbrekk har vanskelig for å se hvilken grunn som er god nok til å holde arkivene lukket.

-Dersom det ikke lenger finnes god grunn, bør arkivene åpnes umiddelbart, sier hun.

Hun erkjenner at det er mange følelser inne i bildet i denne saken og til dels uenigheter mellom sakkyndige og kommisjonens medlemmer som det må vises respekt for i veien videre.

– Dette er en ømfintlig sak, og det er ingen grunn til å forhaste seg med noe her. Jeg fortsetter nå dialogen med Hege Haukeland Liadal i Arbeiderpartiet og Kielland-nettverket om hvordan vi skal gå frem for å belyse denne saken bedre. Vi må trø mange og korte skritt på riktig måte for ikke å gå feil, påpeker Lerbrekk som i første omgang ser frem til svar fra justisminister Wara.

«Alexander L. Kielland» ble senket i Nedstrandsfjorden i 1983. Fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål om årsakene til katastrofen som krevde 123 menneskeliv.

– Fransk rapport til norsk

Liadal tar også til orde for at den franske granskingsrapporten etter Kielland-ulykken oversettes til norsk og blir tilgjengelig på skikkelig vis. Den franske rapporten har aldri blitt behandlet av hverken norske regjeringer eller Stortinget.

– Fortsatt er det mange viktige spørsmål i denne saken som ikke er besvart. Noen ønsker svar, andre ikke. Det må vi ha respekt for. For meg er det viktig at det ikke blir noen politisk agenda om denne saken, men jeg mener at det er gode grunner til å nøste mer i de spørsmålene som ikke er besvart, sier Liadal til Aftenbladet.

– Mye ny informasjon

Ap har opp gjennom årene ikke ivret for å ta opp Kielland-saken til ny gransking eller at arkiver skal åpnes.

– Opplever du at den gamle motstanden fortsatt sitter tungt i Ap-veggene?

– Nei, det kjenner jeg ikke til. Jeg opplever ikke motstand, bare at noen er redde for å såre noen som ønsker at det skal være ro rundt saken, sier Liadal.

– Ny informasjon er kommet frem i nyere tid, og det er avvikende svar blant overlevende på det som skjedde og flere kjenner seg ikke igjen i det offisielle svaret. Om den nye informasjonen ikke brukes til ny gransking, bør det i det minste være mulig å få det med i en ny tilleggsrapport. Det kan godt tenkes at det er viktige årsaker til hemmeligholdet, men vi får nå spørre ministeren og ta det derfra, sier Liadal.

At det nå begynner å røre seg noe i Kielland-saken politisk, hvor det nå i første omgang blir gjort noe for å åpne arkivene, er gledelig mener Anders Helliksen. Helliksen er overlevende fra Kielland-ulykken i 1980 og medlem i Kielland-nettverket. Han mener det er på høy tid at arkivene åpnes for offentligheten.

– Vi er veldig nysgjerrige på å få svar på hvorfor de er lukket. Det er både rart og merkelig, er det noen som har noe å skjule her? spør Helliksen og legger til:

– I andre demokratiske land er det helt vanlig med en stor og offentlig gransking av slike hendelser som Kielland-ulykken var. Poenget er nettopp at samfunnet skal lære av det som skjedde for å hindre at lignende skjer igjen, sier Helliksen til Aftenbladet.